Ga direct naar inhoud

Stappenplan: zo stap je over van een DB- naar een DC-regeling

De nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp) is een feit. Vóór 1 januari 2028* moeten alle pensioenregelingen omgezet zijn naar een beleggingspensioen. Moet jij dat nog doen? Geen zorgen, het is een overzichtelijk proces waar je adviseur je bij kan helpen. Maar het is wel belangrijk dat je hier niet te lang mee wacht. In dit artikel vertellen we je met welke 8 stappen je rekening moet houden.

De nieuwe pensioenregels komen eraan. Dat heeft gevolgen voor veel mensen, van starters tot gepensioneerden. Voor jou als werkgever verandert er ook het een en ander. Zo moet je vóór 2028* verplicht overstappen naar een beleggingspensioen (DC-regeling), als je die nog niet hebt.

DB versus DC

Wat is het verschil tussen een DB- en een DC-regeling? In het kort: DB, oftewel Defined Benefit, staat voor vastgestelde uitkering. Dit houdt in dat de hoogte van de latere pensioenuitkering vaststaat. Daarom wordt een DB-regeling ook vaak een gegarandeerd pensioen genoemd.

DC, oftewel Defined Contribution, staat voor vastgestelde premie. Hierbij staat tijdens de pensioenopbouw de premie vast, maar de latere uitkering niet. Bij DC hebben je werknemers meer invloed op hun beleggingen. Dat maakt het pensioen persoonlijker. In pensioenland wordt DC vaak het beleggingspensioen genoemd. Meer weten?

Lees de pensioenregeling van DB naar DC? Dat zit zo

Adviseur inschakelen

Voordat je begint met dit stappenplan, is het verstandig contact op te nemen met je adviseur. Je adviseur heeft hier waarschijnlijk al vaker mee te maken gehad. De overstap van een gegarandeerd pensioen naar een beleggingspensioen is een proces met duidelijke en vaste regels, die je adviseur kent. Dat scheelt jou een hoop denk- en uitzoekwerk.

Bovendien kent je adviseur jouw financiële situatie en wensen. Hij of zij kan je dus ook het best vertellen welke mogelijkheden je allemaal hebt als je gaat overstappen van een gegarandeerd naar een beleggingspensioen. Welke regeling kies je bijvoorbeeld? Stap je over naar één regeling voor al je werknemers of verschillende regelingen voor groepen werknemers? Dat zijn lastige vragen, waar je adviseur je bij kan helpen. Bijvoorbeeld door verschillende scenario’s te berekenen.

Heb je nog geen eigen adviseur?

Hier vind je een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt

Stap 1: begin op tijd

Loopt je DB-regeling binnenkort af? Dan kún je hem nog verlengen. In theorie kan je DB-regeling doorlopen tot 1 januari 2028. Toch is het goed om te bedenken of je nu de overstap naar de nieuwe regels al wilt maken, of dat je daar nog even mee wacht. Maar houd er rekening mee dat je DB-regeling in ieder geval per 1 januari 2028 omgezet moet zijn.

Bovendien komt er wel wat kijken bij de overstap. Om onnodige tijdsdruk en overhaaste beslissingen te voorkomen, is het verstandig je nu alvast voor te bereiden. Het gaat tenslotte om een verandering van arbeidsvoorwaarden. Daar wil je je werknemers goed in meenemen! Bespreek het onderwerp ook tijdig met de ondernemingsraad (OR) en neem ze mee tijdens het proces.

Stap 2: bekijk wat je pensioenbudget is

Samen met je adviseur kijk je eerst naar je huidige pensioenbudget. Wat ben je nu kwijt aan het pensioen van je werknemers in de DB-regeling? Wil je je pensioenbudget gelijk houden? Of kun je eventueel meer geld besteden aan het pensioen van je werknemers? Aan de hand hiervan kun je je pensioenregeling vormgeven.

Je werknemers moeten altijd instemmen met een wijziging van de arbeidsvoorwaarden.

Stap 3: kies tussen drie soorten DC-regelingen

In het solidaire contract wordt meer vanuit het collectief gedacht. Daarnaast is er het flexibele contract: werknemers hebben meer te kiezen en risico's worden minder gedeeld. De derde variant is de premie-uitkeringsovereenkomst. Daarin kunnen werknemers vanaf vijftien jaar voor de AOW-datum beleggingskapitaal omzetten naar gegarandeerd pensioen. Goed om te weten: Nationale-Nederlanden biedt de laatste twee.

Stap 4: kies voor eerbiedigende werking of vlakke premie

In het oude stelsel was de premie die mensen mochten inleggen afhankelijk van hun leeftijd (leeftijdsafhankelijke premie). Oudere werknemers legden een groter deel van hun salaris in als pensioenpremie.

In het nieuwe stelsel is dat niet meer zo. Dan is het percentage van het salaris dat je werknemers mogen inleggen voor iedereen hetzelfde. Dit noemen we de vlakke premie. Zijn je werknemers nog jong? Dan kunnen ze met dezelfde premie meer opbouwen dan oudere werknemers. Ze hebben namelijk nog langer te gaan tot hun pensioen. Iedere euro die ze inleggen, kan dus ook langer renderen. Als werkgever kun je kiezen voor deze optie.

Maar je kunt ook kiezen voor eerbiedigende werking. Waarom je dat zou doen? Sommige groepen hebben nadeel van de vlakke premie. Dat geldt vooral voor werknemers tussen de 45 en 60 jaar. Zij zouden in het oude stelsel eindelijk profiteren, en doen dat nu niet meer. Eerbiedigende werking houdt in dat werknemers die vóór 2028 in dienst waren, nog premie blijven inleggen die stijgt als ze ouder worden, zoals in het oude systeem. Zij houden een leeftijdsafhankelijke premie. Mensen die ná 2028 in dienst treden, krijgen alleen nog een vlakke premie.

Daardoor heb je straks wel twee groepen werknemers met ieder een eigen regeling. Dat zorgt voor extra administratie, en eventueel onbegrip bij een deel van je werknemers. Heb je vooral jonge werknemers? Dan pakt de beslissing anders uit dan als je bijvoorbeeld veel 55-plussers in dienst hebt. Bespreek deze beslissing dus goed met je adviseur en de OR.

Wil je liever één regeling? Dan kies je voor een vlakke premie voor al je werknemers. Er is dan ook een oplossing om de groep werknemers die erop achteruit kan gaan tegemoet te komen. Je kunt er namelijk voor kiezen om hen te compenseren. Bijvoorbeeld in de vorm van extra salaris. Dit geld kunnen zij zelf extra inleggen voor meer pensioen. Neem ook deze optie goed door met je adviseur en OR. Je adviseur kan per werknemer berekeningen maken, zodat je weet wat een keuze betekent voor jou en voor je werknemers.

Goed om te weten: Nationale-Nederlanden kiest ervoor om eerbiedigende werking alleen aan te bieden aan werknemers die op het moment van het sluiten van de nieuwe regeling al in dienst waren. Werknemers die daarna in dienst treden, krijgen een regeling met een vlakke premie.


Stap 5: blijf in gesprek met de OR

Inmiddels heb je een aantal voorlopige keuzes gemaakt en heb je die misschien besproken met de OR. Blijf het gesprek aangaan met je werknemers of de OR. Het gaat namelijk om een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. En daar moeten werknemers altijd mee instemmen.

Leg uit wat je van plan bent en waarom. Daarbij kan een verschillenlijst helpen, met de verschillen tussen DB en DC helder uitgelegd. Zo neem je je werknemers mee in het proces. Ook is het wettelijk verplicht een transitieplan te maken, als je kiest voor vlakke premie. Hierin beschrijf je welke keuzes en overwegingen je gemaakt hebt om tot de nieuwe regeling te komen. Het transitieplan kan ook helpen bij het bespreken van de plannen met je werknemers.

De OR wil waarschijnlijk weten: wat betekent dit allemaal voor ons? Een legitiem punt. Je kunt ze onder andere verwijzen naar ons artikel Wat betekenen de nieuwe pensioenregels voor mij? Daarnaast kun je de hulp van je adviseur inschakelen, en van Nationale-Nederlanden (zie stap 9).

Stap 6: vraag de rest van je werknemers ook om toestemming

Is de OR akkoord met de nieuwe DC-regeling? Dan is het tijd om al je werknemers te informeren. De OR eist vaak dat werknemers ook individueel toestemming geven. Verder schrijft de wet voor dat je als werkgever communiceert over pensioenzaken met je werknemers. Bijvoorbeeld over de nieuwe keuzes die zij als werknemers kunnen maken in hun pensioenregeling. Lees ook onze Checklist: hoe praat ik met mijn medewerkers over pensioen?

Stap 7: begin het implementatietraject

Nu begint het implementatietraject. Dit houdt in dat je pensioenuitvoerder – bijvoorbeeld Nationale-Nederlanden – de nieuwe pensioenregeling invoert in de administratiesystemen. Als werkgever krijg je toegang tot het werkgeverportaal. Je werknemers kunnen inloggen op mijn.nn Inkomen later.

Stap 8: maak gebruik van de services en tools van Nationale-Nederlanden

Tot slot komt je pensioenuitvoerder en/of je adviseur langs om je werknemers precies te vertellen wat er gaat veranderen. Bijvoorbeeld tijdens een presentatie, webinar of deelnemerssessie. Als je werknemers – of jij – nog vragen hebben, worden die allemaal beantwoord.

Vergeet tot slot niet gebruik te maken van de mogelijkheden die wij als Nationale-Nederlanden bieden. Zoals ons online dashboard Human Capital Planner (HCP) . Die geeft je inzicht in het gedrag van groepen werknemers. Denk aan het aantal werknemers dat al heeft ingelogd op het persoonlijke pensioenportaal.

De tool Pensioen Pulse kan helpen je werknemers gericht te activeren. Wij zetten dan gerichte mails klaar voor verschillende groepen werknemers. Nationale-Nederlanden biedt ook downloadpakketten aan, die je kunnen helpen bij het beantwoorden van vragen van werknemers. Zo zijn zij straks ook goed voorbereid op de overstap, net als jij!

*De minister heeft het voornemen de transitietermijn te verruimen met 1 jaar (van 1 januari 2027 tot 1 januari 2028). Dit moet nog worden vastgelegd in regelgeving. De exacte inhoud van de wijziging is nog niet duidelijk.

Download het stappenplan (PDF)