Ga direct naar inhoud

De pensioenregeling van DB naar DC? Dat zit zo

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is een feit. Dinsdag 30 mei stemde ook de Eerste Kamer voor deze nieuwe wet. Dat betekent dat iedere werkgever die nog een DB-regeling heeft, vóór 2028* moet overstappen naar een DC-regeling. Wat is de impact daarvan voor de werknemer? Wat is en wordt jouw taak als werkgever? En waarom is het zo belangrijk dat je als werkgever niet afwacht, maar tijdig in actie komt? We leggen het hier uit.

Wat betekent DB en DC

DB oftewel Defined Benefit staat voor vastgestelde uitkering. Bij DB staat de hoogte van de latere uitkering in principe vast, maar kan de premie variëren per contractperiode. De DB-regeling wordt daarom vaak ook een ‘uitkeringsovereenkomst’ genoemd. Bij DB heeft de werknemer zelf geen invloed op de beleggingen voor zijn of haar pensioen.

DC oftewel Defined Contribution staat voor vastgestelde premie. Bij DC staat tijdens de pensioenopbouw de premie vast, maar de latere uitkering niet. Een DC-regeling noemt men in pensioenland ook wel ‘premieovereenkomst’ of ‘beschikbare premieregeling’. Bij DC heeft de werknemer zelf wél invloed op de beleggingen.

Wat zijn de gevolgen van de overgang naar DC voor je werknemers?

Een DC-regeling biedt de werknemer meer flexibiliteit. De werknemer krijgt meer keuzemogelijkheden, zowel bij het beleggen als bij de pensioenuitkering. Zo wordt het pensioen maatwerk en kan de werknemer het naar zijn of haar eigen wensen aanpassen.

Wat betekent DC voor jou als werkgever?

Sommige werkgevers hebben de overstap naar DC al gemaakt. Maar een aantal nog niet. Is de pensioenregeling van jouw bedrijf nog gebaseerd op de vastgestelde uitkering? Dan moet je uiterlijk per 2028* overstappen naar een beschikbare premieregeling. En dat houdt in dat je als werkgever met je adviseur aan de slag moet. Hoe gaat de pensioenregeling op basis van DC eruit zien? Wat wordt de standaardregeling? En is er compensatie nodig voor groepen werknemers die er in de nieuwe regeling op achteruit gaan? Je moet als werkgever ook in gesprek met de OR, omdat het een wijziging van de arbeidsvoorwaarde betreft met instemmingsverplichting.

Is het niet beter om te wachten tot de overgang naar DC wettelijk verplicht is?

De voorbereidingen voorlopig uitstellen is niet verstandig, vindt Marc Bergsma, specialist pensioencommunicatie bij Nationale-Nederlanden. “Werkgevers onderschatten nog weleens wat er allemaal komt kijken bij de overgang naar DC. Je moet advies inwinnen, met de OR overleggen, en je werknemers meenemen in het traject. Dat doe je niet binnen een paar maanden!”

Marc Bergsma, specialist pensioencommunicatie

Wat moet de werkgever doen bij de overgang naar DC?

Allereerst zal er, samen met een onafhankelijk adviseur en in overleg met de OR, gekozen moeten worden voor een nieuwe pensioenregeling. De wet schrijft ook voor dat je als werkgever over pensioenzaken communiceert met je personeel. Dat geldt vooral bij keuzemomenten en bij indiensttreding, zoals wel of geen aanvullende verzekering of welke keuzes je als werknemer kan maken in de pensioenregeling.

Hoe informeer je als werkgever je werknemers?

“Zorg ervoor dat werknemers zich niet overvallen voelen”, adviseert Marc. “Communicatie is daarbij het toverwoord. Kom regelmatig met een informatiebulletin, zodat je de werknemers in het traject betrekt. En val je mensen niet lastig met details, maar hou het bondig en overzichtelijk. Je kunt natuurlijk ook je adviseur een presentatie of webinar laten geven. En werknemers met vragen kun je doorverwijzen naar de OR of naar HR. Ik ken een grote werkgever die speciaal een mailadres heeft aangemaakt: pensioen@naamwerkgever.nl. Dat werkt heel goed.”

En hoe ga je als werkgever om met werknemers die moeite hebben met deze nieuwe regeling?

Natuurlijk kan het gebeuren dat sommige werknemers niets willen weten van de beschikbare premieregeling. “Sommige mensen vinden het prettiger als ze zo min mogelijk hoeven te beslissen”, weet Marc. “Werknemers die geen behoefte hebben aan zelf keuzes maken voor hun pensioen, kunnen de standaardregeling volgen waar het bedrijf voor kiest. En natuurlijk is het bij vragen goed te weten dat, als de Wet toekomst pensioenen ingaat, de DC-regeling uiterlijk 2027 verplicht wordt. Dus níet kiezen voor de beschikbare premieregeling is geen optie.”

Kunnen werknemers nu voor het eerst zelf invloed hebben op de opbouw van hun pensioen?

Bij een DB-regeling had de werknemer zelf geen invloed tot pensioendatum. Bij een DC-regeling wel. In de jaren dat de werknemer pensioen opbouwt, kan hij of zij keuzes maken. Of het nu gaat om de manier van beleggen, bijvoorbeeld voorzichtiger of ambitieuzer, het vooraf inkopen van garantie, extra inleggen of de keuze voor een vaste of variabele uitkering: de werknemer kan nu zelf invloed uitoefenen.

Zo kan de werknemer het pensioen beter laten aansluiten bij de persoonlijke situatie en wensen. Marc geeft een voorbeeld. “Stel dat iemand beschikt over een stevige financiële buffer. Dat kan reden zijn om wellicht wat ambitieuzer te beleggen. Al zeg ik er meteen bij dat dit geen advies is en je als werkgever zelf nooit zulke adviezen moet geven. Pensioenadvies is de taak van de adviseur. Daar moet je als werkgever van wegblijven!”

Wat zijn de voordelen van DC voor de werkgever?

Voor de werkgever heeft DC een belangrijk voordeel. En dat is dat de kosten van de pensioenen veel beter voorspelbaar worden. Voortaan weet je als werkgever over de lange termijn wat de premie is.

Hoe hou je als werkgever overzicht over de pensioenkeuzes van je werknemers?

Als werkgever heb je geen inzage in de individuele keuzes die de werknemer maakt. Want dat is persoonlijk. De Human Capital Planner (HCP) van Nationale-Nederlanden biedt wél inzicht in het gedrag van groepen werknemers. Je kunt met de HCP bijvoorbeeld zien of bijvoorbeeld de groep 50-plussers wel of niet heeft ingelogd. Het laat ook zien hoeveel werknemers hun beleggingsprofiel hebben ingevuld.

“Meten is weten”, zegt Marc. “Met HCP zie je wat het effect is van je pensioencommunicatie. Als blijkt dat jongere werknemers zelden of nooit inloggen op hun persoonlijke online omgeving mijn.nn Inkomen Later, dan kan Nationale-Nederlanden je helpen om een mailing uit te zetten. Zo kun je een groep werknemers gericht activeren.”

Meer informatie over de overstap van DB naar DC?

Je eigen pensioenadviseur vertelt je graag meer over de verplichte overstap naar een DC-regeling. En natuurlijk: over de verschillende mogelijkheden. Jouw adviseur kan dan gerust contact opnemen met een accountmanager bij Nationale-Nederlanden. Heb je nog geen eigen adviseur? Vind dan via onze website een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.

* Dit moet nog in nadere wetgeving worden aangepast.