6 tips om mantelzorgers te ondersteunen 

Je hoort steeds vaker dat de kwaliteit van zorg onder druk komt te staan. Hierdoor wordt de vraag naar mantelzorgers ook steeds groter. Hoe kun je als werkgever mantelzorgers binnen jouw bedrijf ondersteunen?

In Nederland verlenen vijf miljoen mensen mantelzorg aan iemand uit de directe omgeving. Eén op de vier werknemers combineert mantelzorg met betaald werk. Uit een CNV-onderzoek onder zeshonderd werkende mantelzorgers blijkt dat meer dan de helft (58 procent) de combinatie mantelzorg en werk moeilijk vindt. Dertig procent zit zelfs tegen een burn-out aan.

Als werkgever wil je dit natuurlijk voorkomen. Zodat je medewerkers gelukkig blijven, focus houden en hun werk goed (blijven) doen. Met deze 6 tips help je jouw mantelzorgende werknemers.

Tip 1: Maak mantelzorg bespreekbaar 

Mantelzorg is het zorgen voor een naaste. Het gaat om vrijwillige en meestal langdurige zorg aan familieleden of vrienden, zoals hulp bieden bij de verzorging, boodschappen doen of mentale steun geven. Mantelzorg is vaak onbetaald.

Je kunt je voorstellen dat mantelzorgers betaald werk soms niet goed kunnen combineren met de zorgtaken. Daar komt bij dat niet iedere medewerker durft aan te kaarten dat hij of zij mantelzorg verleent. Daarom is het belangrijk om met mantelzorgers in gesprek te gaan, en ook als werkgever initiatief te nemen tot een gesprek. 

Vertel werknemers dat de organisatie ervoor openstaat om over de thuissituatie te praten. Stel vragen zoals: ‘Hoe staat het met jouw werk-privébalans?’ Of: ‘Hoe voel je je bij de situatie?’ en ‘Wat kunnen we doen om je te ontlasten?’ Zo ontstaat er een open sfeer waarin medewerkers over hun thuissituatie kunnen praten. 

Tip 2: Informeer werknemers over zorgverlof en mantelzorgregelingen 

Als mantelzorgers hun werk niet goed kunnen combineren met de zorg, dan kunnen zij zorgverlof aanvragen. Werknemers hebben recht op dit verlof als zij voor mensen zorgen met wie ze een relationele band hebben. Er zijn verschillende verlofregelingen voor mantelzorgers. De twee belangrijkste verlofregelingen voor mantelzorg zijn kortdurend zorgverlof en langdurig zorgverlof.

Geef op tijd aan dat medewerkers zorgverlof kunnen opnemen. Ook calamiteitenverlof kan een mogelijkheid zijn. Bereid je goed voor op een gesprek: zorg dat je weet wat de mogelijkheden zijn, zodat je de werknemer goed kunt informeren.

Tip 3: Bied werknemers flexibiliteit tijdens zorgverlof 

De gewenste mantelzorgondersteuning verschilt sterk per persoon. Sommigen zoeken emotionele steun, anderen willen praktische hulp of financiële steun. Bied als werkgever daarin flexibiliteit door te zoeken naar een oplossing die past. Bespreek samen met de medewerker wat belangrijk is. Hoe wil hij of zij de mantelzorg combineren met het werk? Op deze manier voorkom je dat medewerkers zelf ziek worden en uitvallen.

Daarbij is het goed om te kijken naar de huidige situatie en de gewenste situatie. Denk bij de huidige situatie aan vragen als: ‘Hoe ziet een gemiddelde week er voor jou uit? Wat doe je voor jouw naaste en wanneer? Waar loop je het meeste tegenaan?' En bij de gewenste situatie is het fijn om te checken: ‘Wat is de ideale situatie? Of wat kan jou op het werk helpen?’

Tip 4: Benoem mantelzorgondersteuning 

Veel werknemers weten niet dat er praktische en mentale ondersteuning beschikbaar is, ook buiten de eigen organisatie. Omdat iedereen anders omgaat met het verlenen van mantelzorg kan de behoefte aan ondersteuning ook per persoon verschillen. Je kunt bijvoorbeeld support bieden met emotionele steun of assisteren bij regeldingen. Een mantelzorgmakelaar kan regeltaken uit handen nemen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van zorg bij de gemeente. Of wijs de werknemer op Zorggenoot, waar de mantelzorger hulp kan krijgen bij het regelen en vinden van de beste zorg en ondersteuning.

Tip 5: Denk aan extra vergoeding werkende mantelzorgers 

Omdat mantelzorg vaak zwaar is voor werknemers, is het goed om eens na te denken over een extra steuntje in de rug. Wat dacht je van een flexibele reiskostenvergoeding of extra onregelmatigheidstoeslag? Naast je eigen bijdrage kunnen zorgverzekeraars ook helpen. De meeste zorgverzekeraars bieden extra vergoedingen bij mantelzorg. Denk daarbij aan vervangende mantelzorg, ergotherapie of psychologische hulp. Adviseer werknemers om dit na te vragen bij hun zorgverzekeraar. 

Tip 6: Geef de mantelzorger ruimte  

In zulke lastige tijden gaat het vaak om emotioneel ingewikkelde thuissituaties. Persoonlijke gevoelens krijgen niet altijd een plaats. Maak hier juist ruimte voor in de gesprekken die je met de werknemer voert. Benadruk bijvoorbeeld dat een mantelzorger trots mag zijn op de zorg die hij of zij aan een naaste verleent. En geef aan dat ze altijd ondersteuning mogen vragen. Zodat ze hun zorgtaken goed kunnen vervullen en volhouden.