Ga direct naar inhoud

Mantelzorg

Mantelzorg betekent dat je zorgt voor een familielid of een naaste. Nationale-Nederlanden biedt verschillende vergoedingen en services op het gebied van mantelzorg om je hierbij te ondersteunen.

2024

Vergoeding voor mantelzorg in 2024

Bekijk de vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering.

Wat vergoedt je basisverzekering?

Er is geen vergoeding vanuit de basisverzekering.

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Met een aanvullende verzekering heb je recht op:

 • Een mantelzorgcursus; de vergoeding is maximaal € 150,- en is eenmalig. Als de mantelzorger én degene die mantelzorg ontvangt, beiden een aanvullende verzekering hebben die recht geeft op vergoeding van mantelzorgcursussen, wordt de mantelzorgcursus eerst vergoed uit de aanvullende verzekering van degene die mantelzorg ontvangt en pas daarna uit de aanvullende verzekering van de mantelzorger.
 • Krijgt degene die mantelzorg ontvangt een vergoeding voor ergotherapie vanuit de basisverzekering? Dan bieden verschillende aanvullende verzekeringen een vergoeding aan de mantelzorger voor begeleiding bij de ergotherapie. Voor de vergoeding is het niet nodig dat de mantelzorger ook bij Nationale-Nederlanden is verzekerd. De hulp wordt geboden door een ergotherapeut.
 • De diensten van de mantelzorgmakelaar. Hij kan de mantelzorger ondersteunen bij het wegnemen van de regeltaken. Hij helpt met het vaststellen wat nodig is en hoe dat georganiseerd kan worden. De mantelzorger moet bij Nationale-Nederlanden verzekerd zijn voor vergoeding van de mantelzorgmakelaar. De vergoeding geldt voor je als mantelzorger en niet voor de ontvanger van mantelzorg. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet vooraf toestemming worden aangevraagd aan de mantelzorgmakelaar van Nationale-Nederlanden. Neem daarvoor contact op met Nationale-Nederlanden.
 • Maximaal € 2250,- per jaar voor vervangende mantelzorg. Bekijk hieronder hoe vervangende mantelzorg werkt.

Belangrijk om te weten bij vervangende mantelzorg:

 • Voor het bepalen van de vergoeding geldt de ingangsdatum van de mantelzorgvervanging.
 • Degene die mantelzorg ontvangt, heeft mantelzorg nodig door langdurige (chronische) ziekte. Of door een aandoening en/of verslechterde gezondheidstoestand. Zonder deze zorg kan diegene niet zelfstandig thuis functioneren.
 • Voor mantelzorgvervanging krijg je maximaal € 2250,- per jaar vergoed. Het aantal uren dat wordt vergoed is afhankelijk van de organisatie. Bekijk de organisaties hieronder onder het kopje ‘Waar kun je terecht?’. Voor mantelzorgvervanging mag je zelf een organisatie kiezen.

Bekijk de vergoedingen voor mantelzorg vanuit de aanvullende verzekeringen:

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Aanvullende verzekering Mantelzorgcursus Instructie bij ergotherapie Vervangende mantelzorg Mantelzorgmakelaar
Instap € 150,- 2 uur per jaar € 2250,- per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Start € 150,- 2 uur per jaar € 2250,- per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Extra € 150,- 2 uur per jaar € 2250,- per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Compleet € 150,- 2 uur per jaar € 2250,- per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Jij & Compact € 150,- 2 uur per jaar €2250,- per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Jij & Gemak € 150,- 2 uur per jaar € 2250,- per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Jij & Vitaal € 150,- 2 uur per jaar € 2250,- per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Comfort* € 150,- 2 uur per jaar € 2250,- per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Top* € 150,- 2 uur per jaar € 2250,- per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur

* Let op: Deze verzekering kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan geldt bovenstaande vergoeding.

Zorg Voordelig (naturapolis)

Er is geen vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen van de Zorg Voordelig.

Heb ik een eigen bijdrage?

Er is geen wettelijke eigen bijdrage van toepassing. Lees meer over de eigen bijdrage.

Heb ik een eigen risico?

De vergoeding valt niet onder het eigen risico. Lees meer over het verplichte en vrijwillige eigen risico.

Waar kun je terecht?

 • Cursus mantelzorg. De cursus mantelzorg wordt gegeven door een thuiszorgorganisatie, een GGD, een patiëntenvereniging of door een organisatie voor mantelzorgondersteuning die is aangesloten bij Mantelzorg. Op Mantelzorg.nl vind je een organisatie in jouw buurt.
 • Instructie ergotherapie. De ergotherapeut die de zorgbehoevende behandelt, verleent de instructie en begeleidt de mantelzorger.
 • Vervangende mantelzorg. De volgende organisaties leveren vervangende mantelzorg: GoodDays, Herfstzorg, Home Instead, Mantelaar, Saar aan Huis, SeniorService, Stichting Mantelzorgvervanging Nederland Handen in Huis, Zorgmaatje aan Huis , ZorgMies Nederland. Staat jouw organisatie er niet bij, neem dan contact op met Nationale-Nederlanden. Wij beoordelen dan of je alsnog gebruik kan maken van de organisatie van jouw voorkeur.
 • Mantelzorgmakelaar. Bij Nationale-Nederlanden werken we met gediplomeerde mantelzorgmakelaars die aangesloten zijn bij de beroepsvereniging BMZM. Je kunt ons bellen op 026 353 53 53; ons zorgteam helpt je verder.
2023

Vergoeding voor mantelzorg in 2023

Bekijk de vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering. 

Wat vergoedt je basisverzekering?

De vergoeding hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met jouw zorgverlener. Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Vergoeding mantelzorg Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract Geen vergoeding Geen vergoeding
Zorgverlener zonder contract Geen vergoeding Geen vergoeding

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

De aanvullende verzekering biedt je een aantal vergoedingen. Daarbij geldt de voorwaarde dat of de ontvanger van mantelzorg óf de mantelzorger een aanvullende verzekering bij Nationale-Nederlanden heeft. Als beiden een aanvullende verzekering bij ons hebben, hebben beiden recht op de vergoeding. Er kan dus recht bestaan op een dubbele vergoeding. We vergoeden de kosten voor de mantelzorgmakelaar alleen als de ontvanger van mantelzorg bij ons is verzekerd.

Met een aanvullende verzekering heb je recht op:

 • Een mantelzorgcursus; de vergoeding is maximaal € 150,- en is eenmalig.
 • Krijgt degene die mantelzorg ontvangt een vergoeding voor ergotherapie vanuit de basisverzekering? Dan bieden verschillende aanvullende verzekeringen een vergoeding aan de mantelzorger voor begeleiding bij de ergotherapie. Voor de vergoeding is het niet nodig dat de mantelzorger ook bij Nationale-Nederlanden is verzekerd. De hulp wordt geboden door een ergotherapeut.
 • De diensten van de mantelzorgmakelaar. Hij kan de mantelzorger ondersteunen bij het wegnemen van de regeltaken. Hij helpt met het vaststellen wat nodig is en hoe dat georganiseerd kan worden.
 • Maximaal 14 dagen per jaar vervangende mantelzorg, met een minimum van vier aaneengesloten uren. Bekijk hieronder hoe vervangende mantelzorg werkt.

Belangrijk om te weten bij vervangende mantelzorg:

 • Voor het bepalen van de vergoeding geldt de ingangsdatum van de mantelzorgvervanging.
 • Degene die mantelzorg ontvangt, heeft mantelzorg nodig door langdurige (chronische) ziekte. Of door een aandoening en/of verslechterde gezondheidstoestand. Zonder deze zorg kan diegene niet zelfstandig thuis functioneren.
 • De mantelzorger kan voor een periode van één of enkele weken deze mantelzorg door omstandigheden niet verlenen. Onder deze omstandigheden verstaan we verlof, vakantie of opname voor een planbare operatie van de mantelzorger.
 • De mantelzorgvervanging wordt minimaal voor één dagdeel (minstens vier aaneengesloten uren) ingezet. Je krijgt maximaal veertien dagen vervangende mantelzorg. Het aantal uren dat wordt vergoed is afhankelijk van de organisatie. Bekijk de organisaties hieronder onder het kopje ‘Waar kun je terecht?’.
 • De mantelzorgvervanging mag geleverd worden door vier landelijk werkende organisaties. Deze organisaties staan hieronder onder het kopje ‘Waar kun je terecht?’.

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Aanvullende verzekering Mantelzorgcursus Instructie bij ergotherapie Vervangende mantelzorg Mantelzorgmakelaar
Start € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Extra € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Compleet € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Jij & Gemak € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Jij & Jonge kinderen € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Jij & Pubers € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Jij & Vitaal € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Comfort* € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur
Top* € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Eenmalig met een maximum van 7 uur

* Let op: Deze verzekering kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan geldt bovenstaande vergoeding.

Zorg Voordelig (naturapolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle Aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Er is geen wettelijke eigen bijdrage van toepassing.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Cursus mantelzorg
De cursus mantelzorg wordt gegeven door een thuiszorgorganisatie, een GGD, een patiëntenvereniging of door een organisatie voor mantelzorgondersteuning die is aangesloten bij Mantelzorg. Op Mantelzorg vind je een organisatie in jouw buurt.

Instructie ergotherapie
De ergotherapeut die de zorgbehoevende behandelt, verleent de instructie en begeleidt de mantelzorger.

Vervangende mantelzorger
De vervanging mag geleverd worden door de vier organisaties die hieronder staan. Andere organisaties zijn niet akkoord.

Bekijk per organisatie het maximaal aantal uren dat we vergoeden.

 • Stichting Mantelzorgvervanging Nederland Handen in Huis: deze organisatie werkt met een klein aantal vrijwilligers en probeert deze zo nuttig mogelijk in te zetten. Het is dus noodzakelijk de mantelzorgvervanging (ruim) van tevoren aan te vragen. We raden aan de vervanging tussen de zes en acht weken van tevoren aan te vragen. Voor elke dag vergoeden we maximaal acht uren.
 • Saar aan huis: maximale vergoeding per dag is vier uren.
 • Mantelaar: maximale vergoeding per dag is vijf uren.
 • SeniorService: maximale vergoeding per dag is vier uren.

Mantelzorgmakelaar
Je kunt ons bellen op 026 353 53 53; ons zorgteam helpt je verder.

Zorggenoot
Zorggenoot bestaat uit een netwerk van Zorggenoten door het hele land. Zij kunnen je ondersteunen bij het regelen en vinden van de juiste zorg en/of ondersteuning. De Zorggenoten nemen je hulpvraag in behandeling en zoeken de juiste zorggenoot bij je persoonlijke situatie. Kijk op zorggenoot.nl voor meer informatie.

Zorgverlener met of zonder contract

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener?
Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Bekijk hieronder het verschil:

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Wij vergoeden de zorg 100%. Het maakt niet uit of deze zorg wordt geleverd door een gecontracteerde of door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Zorg Voordelig (naturapolis)
Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kies je voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener)? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden 70% van de rekening, maar niet meer dan het maximumtarief.
layd54fccbb33374c1c861f344da86806e6

Terug naar het overzicht van vergoedingen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact