Ga direct naar inhoud

Mantelzorg

Mantelzorg betekent dat u zorgt voor een familielid of een naaste. Nationale-Nederlanden biedt verschillende vergoedingen en services op het gebied van mantelzorg om u hierbij te ondersteunen.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Geen vergoeding

De aanvullende verzekering biedt u een aantal vergoedingen. Daarbij geldt de voorwaarde dat of de ontvanger van mantelzorg of de mantelzorger bij Nationale-Nederlanden is verzekerd.

U heeft recht op:

  • Een mantelzorgcursus; de vergoeding is maximaal € 150,- en is eenmalig.
  • Krijgt degene die mantelzorg ontvangt een vergoeding voor ergotherapie vanuit de basisverzekering? Dan bieden verschillende aanvullende verzekeringen een vergoeding aan de mantelzorger voor begeleiding bij de ergotherapie. De hulp wordt geboden door een ergotherapeut. U heeft recht op vergoeding van de instructie door en begeleiding van een ergotherapeut ongeacht of de mantelzorger bij Nationale-Nederlanden is verzekerd.
  • Maximaal 14 dagen per jaar vervangende mantelzorg als u als mantelzorger de behoefte heeft dat iemand uw zorgtaken overneemt. De Stichting Handen in Huis regelt deze vervangende mantelzorg. Kijk hier voor informatie van de Stichting. Houd u er rekening mee dat het tijd vergt om vervangende zorg te regelen die is afgestemd op uw persoonlijke zorgbehoefte. Maakt u voor de eerste keer gebruik van vervangende mantelzorg? Houd u dan rekening met een doorlooptijd van 8 tot 10 weken.
  • De diensten van de mantelzorgmakelaar. Hij kan de mantelzorger ondersteunen bij het wegnemen van de regeltaken. Hij helpt met het vaststellen wat nodig is en hoe dat georganiseerd kan worden.
Aanvullende verzekering Mantelzorgcursus Instructie bij ergotherapie Vervangende mantelzorg Mantelzorgmakelaar
Start € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Gratis diensten
Extra € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Gratis diensten
Compleet € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Gratis diensten
Comfort € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Gratis diensten
Top € 150,- 2 uur per jaar 14 dagen per jaar Gratis diensten
Zilver € 150,- Geen vergoeding 14 dagen per jaar Gratis diensten

Eigen bijdrage

Er is geen wettelijke eigen bijdrage van toepassing.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Wat u verder moet weten

Om gebruik te maken van de vergoedingen en diensten op het gebied van mantelzorg heeft u toestemming van Nationale-Nederlanden nodig. Belt u daarvoor 026 353 53 53; ons zorgteam helpt u verder.

Waar kunt u terecht?

Cursus mantelzorg
De cursus mantelzorg wordt gegeven door een thuiszorgorganisatie, een GGD, een patiëntenvereniging of door een organisatie voor mantelzorgondersteuning die is aangesloten bij Mezzo. Op de site van Mezzo vindt u een organisatie in uw buurt.

Instructie ergotherapie
De ergotherapeut die de zorgbehoevende behandelt, verleent de instructie en begeleidt de mantelzorger.

Vervangende mantelzorger
U kunt voor vervangende mantelzorg terecht bij Stichting Handen in Huis. Zij nemen uw aanvraag in behandeling. De Stichting Handen in Huis heeft via haar netwerk een landelijke spreiding. Uw aanvraag richt u aan hen, zij bepalen welke aanbieder u helpt.

Mantelzorgmakelaar
U kunt ons bellen op 026 353 53 53; ons zorgteam helpt u verder.

Gerelateerde vergoedingen

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?