Ga direct naar inhoud

Zo toon je goed werkgeverschap (ook als het misgaat)

Met goed werkgeverschap houd jij je werknemers vitaal en veerkrachtig. Maar wat is goed werkgeverschap? En hoe geef je daar een praktische invulling aan? Met secundaire arbeidsvoorwaarden laat jij goed werkgeverschap zien. Je zet je werknemers in hun kracht. En biedt hen ondersteuning als het toch een keer misgaat.

Goed werkgeverschap betekent dat je als werkgever goed voor je werknemers zorgt. Dat mag je in de praktijk breed opvatten. Als werkgever moet je je werknemers bijvoorbeeld een veilige en gezonde werkomgeving bieden. En hen rechtvaardig belonen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden als onderdeel van goed werkgeverschap

Met secundaire arbeidsvoorwaarden kun je een invulling geven aan goed werkgeverschap. Deze zijn niet wettelijk verplicht, maar kunnen wel bijdragen aan vitale en veerkrachtige werknemers. Denk aan een secundaire arbeidsvoorwaarde als een fiets van de zaak of een sportschoolabonnement. Of aan de mogelijkheid een sabbatical op te nemen. Je kunt je werknemers ook een vrij besteedbaar budget voor scholing aanbieden. Allemaal secundaire arbeidvoorwaarden die goed werkgeverschap tonen. Dit leidt tot een hogere werknemerstevredenheid en draagt bij aan het verkorten of voorkomen van verzuim.

Goed werkgeverschap bij arbeidsongeschiktheid

Maar wat als het toch een keer misgaat en een werknemer langdurig uitvalt? Ook al doe je nog zo je best, je kunt niet altijd voorkomen dat een werknemer (deels) arbeidsongeschikt raakt. Als werkgever betaal je het loon van je werknemer twee jaar (gedeeltelijk) door. Na twee jaar heeft de werknemer, als hij nog minimaal 35% arbeidsongeschikt is, recht op een uitkering uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Is er zicht op verbetering? En verwacht je dat je werknemer in de toekomst weer meer werkzaamheden kan oppakken? Dan past UWV de uitkering uit de Wet Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA) daarop aan. Voor zo’n WGA-uitkering ben je standaard verzekerd bij UWV. Je kunt je ook verzekeren met de module WGA Eigenrisicodragen van Nationale-Nederlanden. Het voordeel hiervan is dat jij zelf de regie houdt over de re-integratie van je werknemer. Je werknemer krijgt dan, anders dan bij UWV, vanaf de ziekmelding ondersteuning bij re-integratie en jij bent dan veel meer betrokken bij je werknemer. Zo geef je ook tijdens de re-integratie bewust invulling aan goed werkgeverschap.

Je werknemer beschermen tegen inkomensterugval

Krijgt één van je werknemers een WGA-uitkering? Dan gaat hij waarschijnlijk in inkomen achteruit. Het getuigt van goed werkgeverschap om er ook in die tijden voor je werknemer te zijn. Dat doe je bijvoorbeeld met de verzekering WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid. Daarmee kun je de WGA-uitkering als werkgever verder aanvullen tot maximaal 70% van € 57.232,- (2020). Zo bescherm je voor een groot deel je werknemer voor een terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Met deze secundaire arbeidsvoorwaarde voor langdurig verzuim, toon jij ook in mindere tijden goed werkgeverschap. Je geeft je werknemers financiële zekerheid en laat je vertrouwen en waardering blijken. Bovendien vergoeden wij in veel gevallen de kosten van verzuimpreventie en re-integratie. Zo houd je het langdurig verzuim in je bedrijf zo kort mogelijk. En hoef je niet bang te zijn voor hoge kosten. De verzekering WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid draagt bij aan het financieel welzijn van je werknemers én de continuïteit van je bedrijf.

Onze oplossingen

Bij Nationale-Nederlanden delen we graag onze inzichten over het verkorten en voorkomen van verzuim. En als het dan toch een keer misgaat, zetten we al onze middelen en specialisten in om jou als werkgever en jouw werknemers weer in hun kracht te zetten. Zo maken we Nederland samen vitaal en veerkrachtig. Met oplossingen van nu. Bekijk onze inkomensverzekeringen.

Terug naar het kennisplatform