Ga direct naar inhoud

Dienstverlening bij verzuim

Is een werknemer ziek? Dan ben je als werkgever verplicht om er alles aan te doen om deze zieke werknemer te laten re-integreren én om het loon van de zieke werknemer door te betalen. We begrijpen dat dit niet altijd makkelijk is, er kan namelijk veel op je afkomen. Bekijk onze handige checklist voor het begeleiden van zieke werknemers daarom hier.

De kosten voor loondoorbetaling en re-integratie kunnen flink oplopen bij (langdurig) verzuim. Het Verzuimpakket Werkgever van Nationale-Nederlanden vergoedt het loon van je zieke werknemer tijdens de eerste twee jaar ziekte. Daarnaast ondersteunen we jou en je werknemer met uitgebreide dienstverlening voor het verkorten en voorkomen van verzuim.

Wat verzeker je met een verzuimverzekering?

Regelmatig stellen werkgevers en adviseurs vragen over onze inkomensverzekeringen. We geven je in dit artikel antwoord op de 11 meest gestelde vragen over de verzuimverzekering. Zo leggen we je uit wat een verzuimverzekering is, wat verzekerd is en welke keuzes je kunt maken.

Voordelen van dienstverlening als onderdeel van je Verzuimpakket Werkgever

Samen met gespecialiseerde dienstverleners ondersteunen en ontzorgen we jou en je werknemers bij de re-integratie. Maar ook bij het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast bieden we op korte en lange termijn ondersteuning bij het verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers.

Dienstverlening is maatwerk. Onze dienstverleners stemmen daarom de inzet en kosten van dienstverlening altijd vooraf af met de werkgever en werknemer. Onze standaard dienstverlening binnen het Verzuimpakket Werkgever bestaat uit de volgende onderdelen:

Re-integratie en interventiebegeleiding

Naast het doorbetalen van het loon ben je ook verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke werknemers. Dit geldt tijdens de eerste twee jaar (104 weken) van ziekte. Of tot maximaal tien jaar als je eigenrisicodrager bent voor de WGA.

Onze dienstverleners ondersteunen jou en je werknemers hierbij. Ze beschikken over een landelijk netwerk van specialisten die behandelingen en re-integratietrajecten uitvoeren. Ook beantwoorden ze vragen over verzuim en arbeidsongeschiktheid en adviseren je over specifieke wet- en regelgeving en het vormgeven van een verzuimbeleid.

Adviseert een dienstverlener om een interventie in te zetten? Dan kunnen we die helemaal of voor een deel vergoeden. Je ontvangt alleen een (mogelijke) vergoeding voor interventies die de door ons aangewezen partij adviseert en uitvoert. Voor een mogelijke vergoeding van interventies is vooraf toestemming van ons nodig. Je ontvangt alleen een (gedeeltelijke) vergoeding als de interventie bewezen bijdraagt aan het voorkomen of verlagen van onze (toekomstige) vergoedingen. Onze dienstverleners maken de kosten die voor jouw rekening komen altijd vooraf inzichtelijk.

Vergoeding van interventies
Je kunt binnen het Verzuimpakket Werkgever verschillende modules kiezen. Zo heb je de keuze uit de module Ziekteverzuim, de module Ziekteverzuim mkb uitgebreid en de module Ziekteverzuim Calamiteiten. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om de module WGA Eigenrisicodragen mee te verzekeren in je Verzuimpakket Werkgever. Je kunt deze module ook los sluiten. Wil je meer weten over de module WGA Eigenrisicodragen? Bekijk het artikel met de meest gestelde vragen hier. Bij al deze modules verzeker je dienstverlening automatisch mee, de dekking kan echter per module verschillen. In onderstaand overzicht zie je de vergoedingen per module.

Module Ziekteverzuim & module Ziekteverzuim mkb uitgebreid
• Bij de module Ziekteverzuim (incl. arbodienstverlening) vergoeden we maximaal 80% van de geadviseerde interventies.
• Heb je de module Ziekteverzuim mkb uitgebreid verzekerd? Dan vergoeden we de geadviseerde interventies volledig.
• Is de module WGA Eigenrisicodragen meeverzekerd en ontvangt een werknemer een WGA-uitkering? Dan vergoeden we geadviseerde interventies volledig na twee jaar ziekte.

Module WGA Eigenrisicodragen
Heb je alleen de module WGA Eigenrisicodragen verzekerd? Dan vergoeden we eventuele kosten voor interventies:
• In de eerste twee jaar (104 weken) voor maximaal 50%. Dit is afhankelijk van de omvang van het WGA-risico van een werknemer.
• Na twee jaar ziekte volledig als een werknemer een WGA-uitkering ontvangt.

Ondersteuning UWV-beschikkingen en herbeoordelingen

Als onderdeel van de dienstverlening ondersteunen we werkgevers bij het maken van bezwaar of beroep op UWV-beschikkingen en bij het aanvragen van herbeoordelingen. Dit doen we als een besluit van UWV over de mate van arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet (langer) aansluit bij het beeld van de werkgever, de werknemer of specialist. We ondersteunen ook bij het aanvragen van een herbeoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid bij UWV.

Juridische bijstand

Samen met een door ons aangewezen partij bieden we juridische bijstand, vergoeding van kosten voor rechtsbijstand of mediation. De door ons aangewezen partij helpt werkgevers bij:
• het verhalen van kosten bij de loondoorbetalingsplicht bij ziekte op een aansprakelijke derde (regres);
• het verhalen van kosten volgens de WIA en de daarbij horende bepalingen op een aansprakelijke derde (regres);
• een meningsverschil met een werknemer over verzuim, het recht op loondoorbetaling en verplichtingen bij re-integratie;
• het uitvoeren van de rol als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) als eigenrisicodrager voor de WGA.

Aanvullende mogelijkheden: arbodienstverlening en preventieve interventies

Bij de module Ziekteverzuim mkb uitgebreid is arbodienstverlening een standaard onderdeel van je verzekering. Bij de overige modules kun je dit er optioneel bij kiezen. Het meeverzekeren van arbodienstverlening kan verschillende voordelen opleveren. Je kunt bijvoorbeeld snel en efficiënt je ziek- en betermeldingen doorgeven via Meldverzuim in Mijn NN Zakelijk. Je ziekmelding komt dan automatisch bij de arbodienstverlener terecht. Daarnaast zijn er ook andere voordelen:

Gemak: Na de ziekmelding start de ondersteuning én vergoeden we het verzekerde loon van de zieke werknemer. Je hoeft je financieel geen zorgen meer te maken.
Ondersteuning: Je ontvangt volledige ondersteuning bij re-integratie van zieke werknemers: samen met specialisten helpen we jouw werknemers sneller terugkeren naar werk. Zo voldoe je aan de wettelijke verplichtingen.
Vergoeding: Vergoeding van de kosten die nodig zijn om de werknemer weer terug te laten keren naar werk, na advies van de bedrijfsarts of de casemanager.

Nationale-Nederlanden werkt samen met de arbodienstverleners ArboDuo, ArboNed, HCS en Zorg van de Zaak. Deze partijen hebben een landelijk netwerk aan specialisten die je adviseren en helpen bij het in kaart brengen en verbeteren van het werkvermogen van werknemers. Adviseert de arbodienst een interventie in te zetten om te voorkomen dat een werknemer ziek wordt? Dan vergoeden we deze preventieve interventie voor maximaal 50%. Deze vergoeding krijg je alleen als arbodienstverlening is meeverzekerd in het Verzuimpakket Werkgever.


Tips en oplossingen:

Bij Nationale-Nederlanden werken we samen met werkgevers en adviseurs aan een vitaal en veerkrachtig Nederland. Zo delen we graag inzichten over het verkorten en voorkomen van verzuim. Bekijk hier onze tips voor als je werknemer ziek is, of lees hoe HR-manager Siebe omgaat met ziekteverzuim . Ook informeren we je graag over onze oplossingen voor verzuim en arbeidsongeschiktheid. Meer lezen? Kijk dan hier.

Terug naar het kennisplatform