Tandheelkunde: bijzondere gevallen

Er is sprake van mondzorg in een bijzonder geval als je een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis hebt aan je tanden, kaak en mond (het tand-kaak-mondstelsel).

2024

Vergoeding tandheelkunde: bijzondere gevallen in 2024

Je ontvangt een vergoeding voor mondzorg in bijzondere gevallen als jouw gebit zonder deze zorg de normale functie niet kan houden of krijgen, die het zonder de aandoening wel zou hebben gehad.

In de meeste andere gevallen heb je voor mondzorg een aanvullende verzekering nodig. Zie voor meer informatie de vergoeding tandheelkunde vanaf 18 jaar.

Wat vergoedt je basisverzekering?

De vergoeding hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met jouw zorgverlener. Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Vergoeding tandheelkunde: bijzondere gevallen Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract 100% 100%
Zorgverlener zonder contract 100% Max. 70% van de rekening en nooit meer dan het maximumtarief

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Er is geen vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen.

Heb ik een eigen bijdrage?

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Lees meer over de eigen bijdrage.

Heb ik een eigen risico?

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. In Mijn NN Zorgverzekering zie je de stand van jouw eigen risico. Lees meer over het verplichte en vrijwillige eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw zorgverlener bij jou in de buurt.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Lees meer over niet-gecontracteerde zorg.

Wat je moet je verder weten?

Je komt in aanmerking voor mondzorg in bijzondere gevallen als:

 • Je een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel hebt
 • Je een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening hebt.
 • Je een medische behandeling krijgt die zonder tandheelkundige zorg aantoonbaar onvoldoende resultaat heeft. Bijvoorbeeld in geval van hartaandoeningen, diabetes mellitus, multiple sclerose, longontsteking of oncologische therapieën.
 • Je hebt vooraf geen verwijzing nodig van een arts.
 • Je hebt vooraf toestemming nodig van Nationale-Nederlanden.
 • De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven.
 • De tandarts rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. Nationale-Nederlanden vergoedt deze kosten tot een maximaal bedrag.

Meer informatie over mondzorg vindt je op de speciale website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) www.allesoverhetgebit.nl.

Wat moet je regelen?

Voor een vergoeding van mondzorg bijzondere gevallen moet je vooraf toestemming aanvragen bij Nationale-Nederlanden. Deze toestemming moet door jou of je zorgverlener schriftelijk bij Nationale-Nederlanden worden aangevraagd. Stuur bij de aanvraag de volgende gegevens mee:

 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van diegene die de behandeling moet ondergaan.
 • Nationale-Nederlanden relatienummer, waaronder deze persoon is verzekerd bij Nationale-Nederlanden.
 • Gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de behandelend tandarts of kaakchirurg.
 • Het behandelplan van de behandelend tandarts of kaakchirurg.

Je kunt deze aanvraag sturen naar:

Nationale-Nederlanden
t.a.v. Medische Beoordelingen
Postbus 4016
5004 JA Tilburg

Nationale-Nederlanden beoordeelt of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding mondzorg in bijzondere gevallen. Krijg je geen akkoordverklaring van Nationale-Nederlanden, dan krijg je geen vergoeding voor mondzorg in bijzondere gevallen. Ben je aanvullend verzekerd voor mondzorg, dan kun je de zorg mogelijk (gedeeltelijk) vergoed krijgen uit jouw aanvullende verzekering.

2023

Vergoeding tandheelkunde: bijzondere gevallen in 2023

Je ontvangt een vergoeding voor mondzorg in bijzondere gevallen als jouw gebit zonder deze zorg de normale functie niet kan houden of krijgen, die het zonder de aandoening wel zou hebben gehad.

In de meeste andere gevallen heb je voor mondzorg een aanvullende verzekering nodig. Zie voor meer informatie de vergoeding tandheelkunde vanaf 18 jaar.


Wat vergoedt je basisverzekering?

De vergoeding hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met jouw zorgverlener. Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Vergoeding tandheelkunde: bijzondere gevallen Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract 100% 100%
Zorgverlener zonder contract 100% 70%

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Klik hieronder je basisverzekering aan. Bekijk daarna hoeveel je vergoed krijgt vanuit je aanvullende verzekering:

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding
Zorg Voordelig (naturapolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.


Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2023 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van jouw zorg of van jouw hulpmiddel betaal je eerst zelf via jouw verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico?  In Mijn NN Zorgverzekering regelt je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.


Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw zorgverlener bij jou in de buurt.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Bekijk hieronder het verschil:

Zorg Vrij (combinatiepolis)

Wij vergoeden de zorg 100%. Het maakt niet uit of deze zorg wordt geleverd door een gecontracteerde of door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Zorg Voordelig (naturapolis)
Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kies je voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener)? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden 70% van de rekening, maar niet meer dan het maximumtarief.


Wat je verder moet weten

Je komt in aanmerking voor mondzorg in bijzondere gevallen als:

 • Je een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel heeft.
 • Je een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening heb.
 • Je een medische behandeling krijgt die zonder tandheelkundige zorg aantoonbaar onvoldoende resultaat heeft. Bijvoorbeeld in geval van hartaandoeningen, diabetes mellitus, multiple sclerose, longontsteking of oncologische therapieën.
 • Je hebt vooraf geen verwijzing nodig van een arts.
 • Je hebt vooraf toestemming nodig van Nationale-Nederlanden.
 • De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven.
 • De tandarts rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. Nationale-Nederlanden vergoedt deze kosten tot een maximaal bedrag.

Meer informatie over mondzorg vindt je op de speciale website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) www.allesoverhetgebit.nl.


Wat moet je regelen?

Voor een vergoeding van mondzorg bijzondere gevallen moet je vooraf toestemming aanvragen bij Nationale-Nederlanden. Deze toestemming moet door jou of je zorgverlener schriftelijk bij Nationale-Nederlanden worden aangevraagd. Stuur bij de aanvraag de volgende gegevens mee:

 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van diegene die de behandeling moet ondergaan.
 • Nationale-Nederlanden relatienummer waaronder deze persoon is verzekerd bij Nationale-Nederlanden.
 • Gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de behandelend tandarts of kaakchirurg.
 • Het behandelplan van de behandelend tandarts of kaakchirurg.

Je kunt deze aanvraag sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Nationale-Nederlanden beoordeelt of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding mondzorg in bijzondere gevallen. Krijg je geen akkoordverklaring van Nationale-Nederlanden, dan krijg je geen vergoeding voor mondzorg in bijzondere gevallen. Ben je aanvullend verzekerd voor mondzorg, dan kun je de zorg mogelijk (gedeeltelijk) vergoed krijgen uit jouw aanvullende verzekering.

layeb09a3847c0b4aa1aae1c837c180cf6f

Terug naar het overzicht van vergoedingen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact