Ga direct naar inhoud

Tandheelkunde: bijzondere gevallen

Er is sprake van mondzorg in een bijzonder geval als je een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis heeft aan je tanden, kaak en mond (het tand-kaak-mondstelsel).

2022

Wat krijg je vergoed in 2022?

Je ontvangt een vergoeding voor mondzorg in bijzondere gevallen als jouw gebit zonder deze zorg de normale functie niet kan houden of krijgen, die het zonder de aandoening wel zou hebben gehad.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

In de meeste andere gevallen heb je voor mondzorg een aanvullende verzekering nodig. Zie voor meer informatie de vergoeding tandheelkunde vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2022 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van jouw zorg of van jouw hulpmiddel betaal je eerst zelf via jouw verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico?  In Mijn NN Zorgverzekering regelt je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw zorgverlener bij jou in de buurt.

Wat je verder moet weten

Je komt in aanmerking voor mondzorg in bijzondere gevallen als:

 • Je een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel heeft.
 • Je een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening heb.
 • Je een medische behandeling krijgt die zonder tandheelkundige zorg aantoonbaar onvoldoende resultaat heeft. Bijvoorbeeld in geval van hartaandoeningen, diabetes mellitus, multiple sclerose, longontsteking of oncologische therapieën.
 • Je hebt vooraf geen verwijzing nodig van een arts.
 • Je hebt vooraf toestemming nodig van Nationale-Nederlanden.
 • De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven.
 • De tandarts rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. Nationale-Nederlanden vergoedt deze kosten tot een maximaal bedrag.

Meer informatie over mondzorg vindt je op de speciale website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) www.allesoverhetgebit.nl.

Wat moet je regelen?

Voor een vergoeding van mondzorg bijzondere gevallen moet je vooraf toestemming aanvragen bij Nationale-Nederlanden. Deze toestemming moet door jou of je zorgverlener schriftelijk bij Nationale-Nederlanden worden aangevraagd. Stuur bij de aanvraag de volgende gegevens mee:

 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van diegene die de behandeling moet ondergaan.
 • Nationale-Nederlanden relatienummer waaronder deze persoon is verzekerd bij Nationale-Nederlanden.
 • Gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de behandelend tandarts of kaakchirurg.
 • Het behandelplan van de behandelend tandarts of kaakchirurg.

Je kunt deze aanvraag sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Nationale-Nederlanden beoordeelt of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding mondzorg in bijzondere gevallen. Krijg je geen akkoordverklaring van Nationale-Nederlanden, dan krijg je geen vergoeding voor mondzorg in bijzondere gevallen. Ben je aanvullend verzekerd voor mondzorg, dan kun je de zorg mogelijk (gedeeltelijk) vergoed krijgen uit jouw aanvullende verzekering.

2021

Wat krijg je vergoed in 2021?

Je ontvangt een vergoeding voor mondzorg in bijzondere gevallen als jouw gebit zonder deze zorg de normale functie niet kan houden of krijgen, die het zonder de aandoening wel zou hebben gehad.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

In de meeste andere gevallen heb je voor mondzorg een aanvullende verzekering nodig. Zie voor meer informatie de vergoeding tandheelkunde vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2021 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van jouw zorg of van jouw hulpmiddel betaal je eerst zelf via jouw verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico?  In Mijn NN Zorgverzekering regelt je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw zorgverlener bij jou in de buurt.

Wat je verder moet weten

Je komt in aanmerking voor mondzorg in bijzondere gevallen als:

 • Je een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel heeft.
 • Je een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening heb.
 • Je een medische behandeling krijgt die zonder tandheelkundige zorg aantoonbaar onvoldoende resultaat heeft. Bijvoorbeeld in geval van hartaandoeningen, diabetes mellitus, multiple sclerose, longontsteking of oncologische therapieën.
 • Je hebt vooraf geen verwijzing nodig van een arts.
 • Je hebt vooraf toestemming nodig van Nationale-Nederlanden.
 • De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven.
 • De tandarts rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. Nationale-Nederlanden vergoedt deze kosten tot een maximaal bedrag.

Meer informatie over mondzorg vindt je op de speciale website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) www.allesoverhetgebit.nl.

Wat moet je regelen?

Voor een vergoeding van mondzorg bijzondere gevallen moet je vooraf toestemming aanvragen bij Nationale-Nederlanden. Deze toestemming moet door jou of je zorgverlener schriftelijk bij Nationale-Nederlanden worden aangevraagd. Stuur bij de aanvraag de volgende gegevens mee:

 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van diegene die de behandeling moet ondergaan.
 • Nationale-Nederlanden relatienummer waaronder deze persoon is verzekerd bij Nationale-Nederlanden.
 • Gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de behandelend tandarts of kaakchirurg.
 • Het behandelplan van de behandelend tandarts of kaakchirurg.

Je kunt deze aanvraag sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Nationale-Nederlanden beoordeelt of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding mondzorg in bijzondere gevallen. Krijg je geen akkoordverklaring van Nationale-Nederlanden, dan krijg je geen vergoeding voor mondzorg in bijzondere gevallen. Ben je aanvullend verzekerd voor mondzorg, dan kun je de zorg mogelijk (gedeeltelijk) vergoed krijgen uit jouw aanvullende verzekering.

2020

Wat krijg je vergoed in 2020?

Je ontvangt een vergoeding voor mondzorg in bijzondere gevallen als jouw gebit zonder deze zorg de normale functie niet kan houden of krijgen, die het zonder de aandoening wel zou hebben gehad.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

In de meeste andere gevallen heb je voor mondzorg een aanvullende verzekering nodig. Zie voor meer informatie de vergoeding tandheelkunde vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2020 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van jouw zorg of van jouw hulpmiddel betaal je eerst zelf via jouw verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico?  In Mijn NN Zorgverzekering regelt je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw zorgverlener bij jou in de buurt.

Wat je verder moet weten

Je komt in aanmerking voor mondzorg in bijzondere gevallen als:

 • Je een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel heeft.
 • Je een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening heb.
 • Je een medische behandeling krijgt die zonder tandheelkundige zorg aantoonbaar onvoldoende resultaat heeft. Bijvoorbeeld in geval van hartaandoeningen, diabetes mellitus, multiple sclerose, longontsteking of oncologische therapieën.
 • Je hebt vooraf geen verwijzing nodig van een arts.
 • Je hebt vooraf toestemming nodig van Nationale-Nederlanden.
 • De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven.
 • De tandarts rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. Nationale-Nederlanden vergoedt deze kosten tot een maximaal bedrag.

Meer informatie over mondzorg vindt je op de speciale website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) www.allesoverhetgebit.nl.

Wat moet je regelen?

Voor een vergoeding van mondzorg bijzondere gevallen moet je vooraf toestemming aanvragen bij Nationale-Nederlanden. Deze toestemming moet door jou of je zorgverlener schriftelijk bij Nationale-Nederlanden worden aangevraagd. Stuur bij de aanvraag de volgende gegevens mee:

 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van diegene die de behandeling moet ondergaan.
 • Nationale-Nederlanden relatienummer waaronder deze persoon is verzekerd bij Nationale-Nederlanden.
 • Gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de behandelend tandarts of kaakchirurg.
 • Het behandelplan van de behandelend tandarts of kaakchirurg.

Je kunt deze aanvraag sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Nationale-Nederlanden beoordeelt of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding mondzorg in bijzondere gevallen. Krijg je geen akkoordverklaring van Nationale-Nederlanden, dan krijg je geen vergoeding voor mondzorg in bijzondere gevallen. Ben je aanvullend verzekerd voor mondzorg, dan kun je de zorg mogelijk (gedeeltelijk) vergoed krijgen uit jouw aanvullende verzekering.

uniqueid

Kunnen wij je helpen?