Ga direct naar inhoud

Mondzorg bij ongeval

Krijg je te maken met onvoorziene tandheelkundige kosten vanwege een ongeval? En is geen vergoeding mogelijk uit de basisverzekering? Dan vergoeden wij uit onze aanvullende verzekeringen maximaal € 10.000,- per ongeval. Bij een ongeval is sprake van een plotselinge inwerking van geweld op het lichaam, van buitenaf en ongewild. Een voorbeeld van een ongeval is een val tegen een stoeprand met (ernstige) schade aan je gebit.

Wanneer bijvoorbeeld tijdens het eten een deel van je tand afbreekt, dan is geen sprake van een ongeval en geldt dus geen vergoeding.

2023

Vergoeding mondzorg bij ongeval in 2023

Bekijk de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. 


Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Klik hieronder je basisverzekering aan. Bekijk daarna hoeveel je vergoed krijgt vanuit je aanvullende verzekering:

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start maximaal € 10.000,- per ongeval
Extra maximaal € 10.000,- per ongeval
Compleet maximaal € 10.000,- per ongeval
Jij & Gemak maximaal € 10.000,- per ongeval
Jij & Jonge kinderen maximaal € 10.000,- per ongeval
Jij & Pubers maximaal € 10.000,- per ongeval
Jij & Vitaal maximaal € 10.000,- per ongeval
Comfort* maximaal € 10.000,- per ongeval
Top* maximaal € 10.000,- per ongeval

* Let op: Deze verzekering kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan geldt bovenstaande vergoeding.

Zorg Voordelig (naturapolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Zorg Basis maximaal € 20.000,- per ongeval
Zorg Zeker maximaal € 20.000,- per ongeval
Zorg Zeker Plus maximaal € 20.000,- per ongeval
Zorg Zeker & Tand maximaal € 20.000,- per ongeval
Zorg Tand maximaal € 20.000,- per ongeval

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.


Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.


Waar kun je terecht?

Je kunt voor deze zorg terecht bij een tandarts of kaakchirurg. Je kiest zelf je zorgverlener bij jou in de buurt.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Bekijk hieronder het verschil: 

Zorg Vrij (combinatiepolis)

Wij vergoeden de zorg 100%. Het maakt niet uit of deze zorg wordt geleverd door een gecontracteerde of door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Zorg Voordelig (naturapolis)
Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kies je voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener)? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden 70% van de rekening, maar niet meer dan het maximumtarief.

Wat je verder moet weten

 • Je kunt voor deze zorg terecht bij een tandarts of kaakchirurg in het land waar je woont. Daarbij maakt het niet uit in welk land het ongeval was.
 • De tandarts of kaakchirurg stelt een behandelplan op en stuurt deze binnen 3 maanden na het ongeval en vóór de start van de behandeling via VeCoZo (Veilige Communicatie in de Zorg; het programma om gegevens veilig te delen) naar ons op. Aanvragen via de e-mail of per post kunnen we niet in behandeling nemen.
 • Heb je een zorgverlener buiten Nederland? Dan moet je zelf de aanvraag bij OHRA indienen.
 • Bij de aanvraag moet de tandarts of kaakchirurg het volgende aanleveren: de behandelhistorie (patiëntenkaart), het ongevallenverslag met datum van het ongeval, foto’s van voor en na het ongeval, het behandelplan en de begroting.
 • Op basis van de aangeleverde gegevens beoordelen wij of de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Is dat zo, dan ontvang je een akkoordverklaring voor de voorgestelde behandeling.
 • De aanvraag voor een vergoeding moet plaatsvinden binnen 3 maanden na het ongeval en vóór de start van de behandeling. Dit geldt ook voor een ongeval bij een (risicovolle) sport.
 • De tandheelkundige behandeling moet binnen 2 jaar na datum van het ongeval zijn afgerond, tenzij dit medisch niet mogelijk is.
 • Als er sprake is van betrokkenheid van derden, zal Nationale-Nederlanden de schade gaan verhalen.

2022

Wat krijg je vergoed in 2022?

Is een vergoeding vanuit de basisverzekering niet mogelijk? Dan kun je vanuit je aanvullende verzekering een vergoeding krijgen.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start maximaal € 10.000,- per ongeval
Extra maximaal € 10.000,- per ongeval
Compleet maximaal € 10.000,- per ongeval
Jij & Gemak** maximaal € 10.000,- per ongeval
Jij & Jonge kinderen maximaal € 10.000,- per ongeval
Jij & Pubers maximaal € 10.000,- per ongeval
Jij & Vitaal maximaal € 10.000,- per ongeval
Comfort* maximaal € 10.000,- per ongeval
Top* maximaal € 10.000,- per ongeval

* Let op: Deze verzekering kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan geldt bovenstaande vergoeding.

** Let op: De aanvullende verzekering Jij & Gemak heette eerst Combi.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kunt voor deze zorg terecht bij een tandarts of kaakchirurg. Je kiest zelf je zorgverlener bij jou in de buurt.

Wat je verder moet weten

 • Je kunt voor deze zorg terecht bij een tandarts of kaakchirurg.
 • De tandarts of kaakchirurg stelt een behandelplan op en stuurt deze binnen 3 maanden na het ongeval en vóór de start van de behandeling via VeCoZo (Veilige Communicatie in de Zorg; het programma om gegevens veilig te delen) naar ons op. Aanvragen via de e-mail of per post kunnen we niet in behandeling nemen.
 • Bij de aanvraag moet de tandarts of kaakchirurg het volgende aanleveren:
 • Op basis van de aangeleverde gegevens beoordelen wij of de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Is dat zo, dan ontvang je een akkoordverklaring voor de voorgestelde behandeling.
 • De tandheelkundige behandeling moet binnen 2 jaar na datum van het ongeval zijn afgerond, tenzij dit medisch niet mogelijk is.
 • Als er sprake is van betrokkenheid van derden, zal Nationale-Nederlanden de schade gaan verhalen.
 • Het maakt niet uit welke aanvullende verzekering(en) je hebt afgesloten, per ongeval krijg je maximaal € 10.000,- voor onvoorziene tandheelkundige zorg vergoed als je een van bovenstaande aanvullende verzekeringen hebt afgesloten.

2021

Wat krijg je vergoed in 2021?

Is een vergoeding vanuit de basisverzekering niet mogelijk? Dan kun je vanuit je aanvullende verzekering een vergoeding krijgen.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start maximaal € 10.000,- per ongeval
Extra maximaal € 10.000,- per ongeval
Compleet maximaal € 10.000,- per ongeval
Comfort* maximaal € 10.000,- per ongeval
Top* maximaal € 10.000,- per ongeval
Combi** maximaal € 10.000,- per ongeval

* Let op: Deze verzekering kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan geldt bovenstaande vergoeding.

** Let op: De aanvullende verzekering Combi heet vanaf 2022 Jij & Gemak.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kunt voor deze zorg terecht bij een tandarts of kaakchirurg. Je kiest zelf je zorgverlener bij jou in de buurt.

Wat je verder moet weten

 • Je kunt voor deze zorg terecht bij een tandarts of kaakchirurg.
 • De tandarts of kaakchirurg stelt een behandelplan op.
 • Op basis van het behandelplan beoordeelt Nationale-Nederlanden of de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Indien dat zo is, ontvang je een akkoordverklaring voor de voorgestelde behandeling.
 • De tandheelkundige behandeling moet binnen 2 jaar na datum van het ongeval zijn afgerond, tenzij dit medisch niet mogelijk is.
 • Indien er sprake is van betrokkenheid van derden, zal Nationale-Nederlanden de schade gaan verhalen.
 • Het maakt niet uit welke aanvullende verzekering(en) je hebt afgesloten, per ongeval krijg je maximaal € 10.000,- voor onvoorziene tandheelkundige zorg vergoed als je een van bovenstaande aanvullende verzekeringen hebt afgesloten.

uniqueid

Terug naar het overzicht van vergoedingen

Service & Contact

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service & Contact