Ga direct naar: inhoud

Medicijnen

Een geneesmiddel of medicijn is een stof die helpt bij genezing of om een ziekte of aandoening te voorkomen of te verminderen.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

U krijgt een vergoeding voor alle geneesmiddelen die voorkomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van het ministerie van Volksgezondheid. Soms zijn daar voorwaarden aan verbonden of moet u een akkoordverklaring hebben. Als meerdere fabrikanten hetzelfde medicijn maken, vergoedt Nationale-Nederlanden het goedkoopste geneesmiddel. Wij geven u graag uitleg over ons voorkeursbeleid geneesmiddelen.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van apotheken volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een apotheek die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Aanvullende verzekering:
Start Geen vergoeding
Extra Geen vergoeding
Compleet € 150,- vergoeding eigen bijdrage
Comfort € 200,- vergoeding eigen bijdrage
Top 100% vergoeding eigen bijdrage
Zilver Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Voor sommige geneesmiddelen moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. Deze bedraagt maximaal € 250,- per jaar. U vindt op de website www.medicijnkosten.nl voor welke medicijnen een eigen bijdrage geldt en hoe hoog deze is.

Let op: uw apotheker kan andere kosten in rekening brengen dan de kosten als vermeld op medicijnkosten.nl. Dat komt doordat op deze site alleen de kosten van het medicijn te zien zijn. Uw apotheker kan kosten berekenen voor het klaarmaken en/of het afleveren van de geneesmiddelen.

Eigen risico

De kosten voor medicijnen en de dienstverlening van de apotheek gaan af van uw eigen risico. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Als u uw volledige eigen risico heeft betaald, krijgt u alles vergoed volgens het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS). 

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw apotheek bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: apotheek.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kiest u voor een apotheek waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde apotheek), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een apotheek die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

  • Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een recept nodig.
  • Voor medicijnen geldt een maximale leveringsperiode. Dat betekent dat per recept een maximale termijn geldt waarin u een vergoeding krijgt, bijvoorbeeld vijftien dagen. Daarna kunt u een nieuw recept aanvragen.
  • Apothekers kunnen kosten in rekening brengen voor het klaarmaken en/of het afleveren van geneesmiddelen. Apothekers en zorgverzekeraars stellen de tarieven vast (vrije tarieven) voor deze dienstverlening. Nationale-Nederlanden vergoedt de rekening dan volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna niet voor.
  • Als uw apotheker vindt dat u een duurder middel nodig heeft dan het voorkeursgeneesmiddel, krijgt u dit volledig vergoed, als blijkt dat het voorkeursgeneesmiddel medisch gezien niet geschikt voor u is. Bijvoorbeeld vanwege een allergie voor een bepaalde hulpstof in het geneesmiddel. Uw arts of specialist moet dat dan op het recept vermelden.
  • Taperingstrips, met hierin medicijnbereidingen door de apotheek met steeds lagere sterktes, worden niet door Nationale-Nederlanden vergoed. Deze zorg is niet conform de wetenschappelijke richtlijnen voor de afbouw van medicatie en is nog onvoldoende bewezen.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?