Ga direct naar: inhoud

Hoortoestellen

Hoortoestellen zijn één van de hulpmiddelen waarmee u beter kunt horen.

Er zijn verschillende soorten hoorhulpmiddelen waarvoor u een vergoeding kunt krijgen, onder andere:

 • Elektro-akoestische hoortoestellen, in gewone of bijzondere uitvoering, die een gestoord gehoor verbeteren en gehoorlepels of gehoorslangen die het geluid via mechanische weg versterken en de aanschaf en vervanging van oorstukjes.
 • Een maskeerder ter behandeling van ernstig oorsuizen en aankoop en vervanging van oorstukjes.
 • Ringleidingen, bestaande uit een versterker met eventueel een snoer en een tafelmicrofoon.
 • Infraroodapparatuur.
 • FM-apparatuur voor geluidsoverdracht, die bestaat uit een ontvanger en een zender. (eventueel met inductiespoel, hoofdtelefoon, of in kinbeugeluitvoering, met zonodig een tafelmicrofoon).

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Uw hoortoestel wordt alleen vergoed als u het advies van de audicien of keel-, neus- of oorarts (KNO-arts) voor een toestel uit een bepaalde categorie volgt. Batterijen die bij de eerste levering van het nieuwe hoortoestel zitten en oorstukjes worden volledig vergoed als u naar een hoorketen of audicien gaat die een contract heeft met Nationale-Nederlanden. De kosten van vervanging van batterijen of accu’s of servicepakketten worden niet vergoed en betaalt u zelf. In het Reglement Hulpmiddelen vindt u welke eisen wij stellen per vergoeding en aan de leveranciers. In onderstaande tabel is uw eigen bijdrage al verrekend.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - Hoortoestellen en ruismaskeerders:
• verzekerden jonger dan 18 jaar 100%.
• verzekerden van 18 jaar en ouder 75%.
- Overige hoorhulpmiddelen: 100%.
Aanvullende verzekering:
Start Geen vergoeding
Extra € 500,-* vergoeding eigen bijdrage
Compleet € 1.000,-* vergoeding eigen bijdrage
Comfort € 1.250,-* vergoeding eigen bijdrage
Top € 1.500,-* vergoeding eigen bijdrage
Zilver Geen vergoeding

* Let op: deze vergoeding geldt voor de eigen bijdrage van alle hulpmiddelen waar een wettelijke eigen bijdrage van toepassing is.

Wettelijke eigen bijdrage

Ja, maar alléén als u 18 jaar of ouder bent. U betaalt dan 25% van het aankoopbedrag voor hoortoestellen en ruismaskeerders. U krijgt dus 75% van het aankoopbedrag vergoed. Uw eigen bijdrage is in bovenstaande tabel al verrekend. U kunt eventueel een deel van uw eigen bijdrage vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier (hoorketen of audicien). Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: hoortoestellen.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg volgens bovenstaande tabel. Voordelen voor u:

 • De leveranciers van hoorhulpmiddelen hebben een bewijs van Vakbekwaamheid Audicien als afgegeven door de Stichting Vakopleiding Gezondheidstechnische beroepen (SVGB, het FIDA audiciensdiploma, of een StAr-registratie.
 • De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
 • U kunt binnen vijf werkdagen bij een leverancier terecht.
 • Vijf jaar lang recht op service en onderhoud aan het hoortoestel of de ruismaskeerder en vijf jaar recht op oorstukjes. U hoeft hier dus niet extra voor te betalen.
 • De leveranciers werken volgens het 'Keuzeprotocol Hoorzorg'. Dit garandeert dat u altijd een passende oplossing voor uw hoorprobleem krijgt.

Is uw hoortoestel niet goed meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. Is uw hoortoestel jonger dan 5 jaar? Neem dan contact op met de leverancier waar u het hoortoestel heeft aangeschaft. De leverancier beoordeelt in beide gevallen of u in aanmerking komt voor een nieuw hoortoestel.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. Over de vergoeding die u krijgt, betaalt u ook de wettelijke eigen bijdrage van 25% en uw eigen risico. Nationale-Nederlanden adviseert u de prijzen goed te vergelijken omdat deze kunnen verschillen per aanbieder. Van de vergoeding die u krijgt, moet u het toestel aanschaffen en vijf jaar onderhouden (reparaties, service, onderhoud).

Wat u verder moet weten

Als u 67 jaar of ouder bent en u gaat naar een gecontracteerde leverancier dan mag u voor aanschaf van uw eerste hoortoestel rechtstreeks naar die leverancier. Anders moet uw huisarts u doorverwijzen naar een KNO-arts of audiologisch centrum voor een gehooronderzoek. Zij kunnen de oorzaak en de ernst van uw gehoorprobleem in kaart brengen zodat u de juiste oplossing krijgt. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u altijd vooraf toestemming vragen aan Nationale-Nederlanden (een akkoordverklaring vragen).

Heeft u al een hoortoestel of ruismaskeerder? Dan kunt u voor garantie, onderhoud en service gewoon nog naar de hoorketen of audicien gaan waar u voorheen ook heen ging. Nationale-Nederlanden vergoedt de rekening rechtstreeks aan de hoorketen of audicien. Het maakt hierbij niet uit of de hoorketen of audicien een contract met ons heeft in 2019. Op losse oorstukjes en onderhoud zit geen eigen bijdrage. Voor alle kosten die u maakt, geldt het (verplichte) eigen risico. Batterijen blijft u zelf betalen.

Wat moet u regelen?

Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat en u wilt toch voor een vergoeding in aanmerking komen, dan geldt het volgende:

 • Vraag uw huisarts om verwijzing naar KNO-arts of audiologisch centrum.
 • Laat onderzoek doen door KNO-arts of audiologisch centrum om de ernst van uw gehoorprobleem in kaart te brengen.
 • Vraag uw leverancier om een offerte.

Stuur dit in naar Nationale-Nederlanden en vraag om een akkoordverklaring:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?