Ga direct naar inhoud

Brillenglazen en contactlenzen op medische indicatie

Gezichtshulpmiddelen zijn onder andere contactlenzen, bandagelenzen met visuscorrectie, scleralenzen en brillen.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

U kunt in aanmerking komen voor vergoeding van lenzen als u hiermee een betere gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus krijgt dan met brillenglazen. De stoornis moet komen door een medische aandoening of een trauma. Ook bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking kunt u vergoed krijgen als deze worden toegepast bij een ernstige aandoening waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen medisch noodzakelijk is.

Een verzekerde tot 18 jaar kan ook brillenglazen vergoed krijgen. Er moet dan sprake zijn van pathologische myopie (bijziendheid), waarbij sprake is van een afwijking van tenminste min zes dioptrieën.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Aanvullende verzekering:
Start Geen vergoeding
Extra Vergoeding eigen bijdrage: € 500,- *
Compleet Vergoeding eigen bijdrage: € 1.000,- *
Comfort Vergoeding eigen bijdrage: € 1.250,- *
Top Vergoeding eigen bijdrage: € 1.500,- *
Zilver Geen vergoeding

* Let op: deze vergoeding geldt voor de eigen bijdrage van alle hulpmiddelen waar een wettelijke eigen bijdrage van toepassing is.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage:

  • een bijdrage van € 58,50 per lens als sprake is van lenzen met een gebruiksduur langer dan een jaar;
  • een bijdrage van € 117,- per jaar als sprake is van lenzen met een gebruiksduur korter dan een jaar. Bij een eenzijdige aanpassing geldt in dat geval een jaarlijkse bijdrage van € 58,50;
  • een bijdrage van € 58,50 per glas voor kinderbrillen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener of leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: contactlenzen bij medische indicatie óf brillenglazen bij medische indicatie voor verzekerden tot 18 jaar.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Als u naar een leverancier gaat waar Nationale-Nederlanden een overeenkomst mee heeft, bent u verzekerd van:

  • gediplomeerde leveranciers. Alle leveranciers van gezichtshulpmiddelen hebben een opticiensdiploma aangevuld met een diploma contactlensspecialist of optometrist;
  • een kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen;
  • geen lange wachttijden. U kunt binnen 5 werkdagen bij een leverancier terecht voor het aanmeten van het hulpmiddel;
  • een snelle levering. Het hulpmiddel moet binnen 3 weken na het aanmeten geleverd worden;
  • een garantie van 12 maanden op het hulpmiddel;
  • een uitvoerige instructie bij de eerste levering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

Wilt u een vergoeding vanuit de basisverzekering dan moet u een medische diagnose van de oogarts hebben. Dit voorschrift moet u samen met de offerte van de leverancier naar Nationale-Nederlanden sturen:

Nationale-Nederlanden 
afdeling medische beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Dit geldt ook als u nieuwe speciale contactlenzen of contactlenzen op medische indicatie nodig heeft.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?