Ga direct naar inhoud

Arbeidsongeschikt

De dekking arbeidsongeschiktheid wordt afgesloten op het leven van de verzekerde. Bij arbeidsongeschiktheid is vaak sprake van een terugval in inkomen. Het kan dan moeilijk zijn om de verzekeringspremie te blijven betalen. Met de dekking voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid hoeft u in sommige gevallen (een deel van) de premie niet meer te betalen. De verzekeraar neemt dan tijdens de arbeidsongeschiktheid (dat deel van) de premiebetaling over.

Hoeveel u voor deze arbeidsongeschiktheidsdekking betaalt, hangt af van de hoogte van de verzekerde premie en het soort werk dat u doet. Bij sommige (zware) beroepen is de kans op arbeidsongeschiktheid groter. Hoe groter het risico, hoe meer premie u betaalt. U kunt er voor kiezen om deze dekking te laten vervallen.

Melding

U meldt dat de verzekerde arbeidsongeschikt is. Dat doet u via het aanvraagformulier. Is de verzekerde (gedeeltelijk) hersteld? Of juist meer arbeidsongeschikt geworden? U kunt dan een formulier voor toename of afname van de arbeidsongeschiktheid aan ons sturen. Hoe u dat kunt doen staat hieronder.

Aanvragen premievrijstelling of uitkering bij arbeidsongeschiktheid

De verzekerde vult het formulier arbeidsongeschiktheid in als de verzekerde arbeidsongeschikt is. En als u premievrijstelling of een uitkering bij arbeidsongeschiktheid heeft meeverzekerd. Meestal geldt er een wachttijd van een jaar. De premievrijstelling en/of uitkering begint dan een jaar nadat de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden. Op uw polis ziet u of er bij uw verzekering een wachttijd geldt. En welke voorwaarden er precies gelden tijdens de wachttijd. U blijft de premie van uw verzekering betalen tijdens de wachttijd.

Toename arbeidsongeschiktheid

De verzekerde vult het formulier toename arbeidsongeschiktheid in als de arbeidsongeschiktheid van de verzekerde is toegenomen.

Afname of herstel arbeidsongeschiktheid

De verzekerde vult het formulier afname arbeidsongeschiktheid in als de arbeidsongeschiktheid is afgenomen of de verzekerde weer volledig hersteld is.

Welke documenten en machtigingen hebben we van u nodig?

U ontvangt van ons een bevestiging na ontvangst van de melding dat de verzekerde arbeidsongeschikt is of als de situatie van de verzekerde is gewijzigd. In de bevestigingsbrief vragen we u om aanvullende informatie.

Wat moet u opsturen? Waarom?
Bij melding arbeidsongeschiktheid
Het formulier arbeidsongeschiktheid. De verzekerde vult dit formulier in en tekent deze voor akkoord. We hebben de gevraagde gegevens nodig voor de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van de verzekerde.
Een machtiging(en) voor het uitwisselen van medische gegevens van de verzekerde die arbeidsongeschikt is. Hieronder leest u wanneer we welke machtiging(en) nodig hebben van de verzekerde. De verzekerde vult de machtiging(en) in. We hebben deze medische gegevens nodig voor de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van de verzekerde.
Kopieën van de stukken die verzekerde heeft ontvangen van UWV. We hebben deze gegevens nodig voor de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van de verzekerde.
Bij toename arbeidsongeschiktheid
Het formulier voor toename arbeidsongeschiktheid. De verzekerde vult dit formulier in en tekent deze voor akkoord. We hebben de gevraagde gegevens nodig voor de beoordeling van de huidige arbeidsongeschiktheid van de verzekerde.
Een machtiging(en) voor het uitwisselen van medische gegevens van de verzekerde die arbeidsongeschikt is. Hieronder leest u wanneer we welke machtiging(en) nodig hebben van de verzekerde. De verzekerde vult de machtiging(en) in. We hebben de medische gegevens nodig voor de beoordeling van de huidige arbeidsongeschiktheid van de verzekerde.
Kopieën van de stukken die verzekerde heeft ontvangen van UWV. We hebben deze gegevens nodig voor de beoordeling van de huidige arbeidsongeschiktheid van de verzekerde.
Bij afname of herstel arbeidsongeschiktheid
Het formulier voor herstel arbeidsongeschiktheid. De verzekerde vult dit formulier in en tekent deze voor akkoord. We hebben de gevraagde gegevens nodig voor onze administratie, zodat we hierin kunnen verwerken dat de verzekerde weer volledig arbeidsgeschikt is of de arbeidsongeschiktheid is afgenomen.
Kopieën van de stukken die verzekerde heeft ontvangen van UWV. We hebben deze een bevestiging nodig waarin staat dat de verzekerde volledig arbeidsgeschikt is of de arbeidsongeschiktheid is afgenomen.

Documenten

Machtigingen

We vragen u ook om een of meer machtigingen mee te sturen. Dit hoeft alleen bij aanvragen of wijzigen van de arbeidsongeschiktheid van de verzekerde. De verzekerde vult de machtigingen in. Hieronder leest u wanneer we welke machtiging(en) nodig hebben van de verzekerde.

Machtigingsformulier 1

Is de verzekerde onder behandeling bij een arts of specialist? Dan vult de verzekerde machtigingsformulier 1 in.

Machtigingsformulier 2

Heeft de verzekerde een of meer arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij Nationale-Nederlanden? Dan vult de verzekerde machtigingsformulier 2 in.

Machtigingsformulier 3

Is de verzekerde ook de verzekerde van een of meer verzekeringen bij een andere verzekeringsmaatschappij? Én krijgt de verzekeringnemer een premievrijstelling of uitkering bij arbeidsongeschiktheid uit deze verzekering(en)? Dan vult de verzekerde machtigingsformulier 3 in.

Hoe stuurt u de formulieren aan ons op?

Wilt u het formulier en de gevraagde documenten sturen via www.nn.nl/uwbericht? Of sturen naar:

Nationale-Nederlanden
Postbus 93604
2509 AV Den Haag