Ga direct naar inhoud

Arbeidsongeschikt

De dekking arbeidsongeschiktheid wordt afgesloten op het leven van de verzekerde. Bij arbeidsongeschiktheid is vaak sprake van een terugval in inkomen. Het kan dan moeilijk zijn om de verzekeringspremie te blijven betalen. Met de dekking voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid hoeft u in sommige gevallen (een deel van) de premie niet meer te betalen. De verzekeraar neemt dan tijdens de arbeidsongeschiktheid (dat deel van) de premiebetaling over.

Hoeveel u voor deze arbeidsongeschiktheidsdekking betaalt, hangt af van de hoogte van de verzekerde premie en het soort werk dat u doet. Bij sommige (zware) beroepen is de kans op arbeidsongeschiktheid groter. Hoe groter het risico, hoe meer premie u betaalt. U kunt er voor kiezen om deze dekking te laten vervallen.

Ben je arbeidsongeschikt of juist weer helemaal hersteld? Of ben je meer of minder arbeidsongeschikt geworden? Dan vind je op deze pagina de formulieren die je nodig hebt om premievrijstelling aan te vragen. Of om je uitkering bij arbeidsongeschiktheid te regelen.

Hieronder staan verschillende situaties. De formulieren die we nodig hebben om premievrijstelling of je uitkering te regelen staan daarbij. We vragen soms extra informatie. Wil je deze informatie meteen meesturen?

Ik wil doorgeven dat ik arbeidsongeschiktheid ben

Ik wil doorgeven dat ik meer arbeidsongeschikt ben

Ik wil doorgeven dat ik minder arbeidsongeschikt ben

Ik wil doorgeven dat ik niet meer arbeidsongeschikt ben

Machtigingsformulieren

Meld je dat je arbeidsongeschikt bent geworden of dat je meer arbeidsongeschikt bent? Dan vragen we in de formulieren of je ons wilt machtigen. Deze machtigingen gebruiken we om jouw premievrijstelling of uitkering te regelen. In de formulieren zie je welke machtiging we nodig hebben.

Machtiging arts of specialist

Machtiging andere afdeling van Nationale-Nederlanden

Machtiging andere verzekeraar

Wil je meer weten over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid? Vraag dan advies aan je verzekeringsadviseur. Je kunt ook contact opnemen met ons.