Aanvragen premievrijstelling of uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Ben je arbeidsongeschikt of juist weer helemaal hersteld? Of ben je meer of minder arbeidsongeschikt geworden? Dan vind je op deze pagina de formulieren die je nodig hebt om premievrijstelling aan te vragen. Of om je uitkering bij arbeidsongeschiktheid te regelen.

Hieronder staan verschillende situaties. De formulieren die we nodig hebben om premievrijstelling of je uitkering te regelen staan daarbij. We vragen soms extra informatie. Wil je deze informatie meteen meesturen?

Ik wil doorgeven dat ik arbeidsongeschiktheid ben

Ik wil doorgeven dat ik meer arbeidsongeschikt ben

Ik wil doorgeven dat ik minder of niet meer arbeidsongeschikt ben

Machtigingsformulieren

Meld je dat je arbeidsongeschikt bent geworden of dat je meer arbeidsongeschikt bent? Dan vragen we in de formulieren of je ons wilt machtigen. Deze machtigingen gebruiken we om jouw premievrijstelling of uitkering te regelen. In de formulieren zie je welke machtiging we nodig hebben.

Machtiging arts of specialist

Machtiging andere afdeling van Nationale-Nederlanden

Machtiging andere verzekeraar

Wil je meer weten over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid? Vraag dan advies aan je verzekeringsadviseur. Je kunt ook contact opnemen met ons.