Aanleiding

Rond 2000 kwam er een einde aan een lange periode van koersstijgingen op de beurs. Dat betekende minder rendement voor veel beleggingsverzekeringen. Consumenten waren teleurgesteld omdat hun beleggingsverzekering niet aan hun verwachtingen voldeed. In de media kwam meer aandacht voor de kosten die verzekeraars in rekening brachten.

In 2008 deed de Ombudsman Financiële Dienstverlening onderzoek naar de kosten van beleggingsverzekeringen. Hij adviseerde verzekeraars om niet meer dan een bepaald percentage aan kosten te rekenen. Dit percentage was 3,5% tot 4,5% per jaar over de opgebouwde waarde.

Afspraken

We hebben met de belangenorganisaties afspraken gemaakt. Deze liggen vast in de Tegemoetkomingsregeling. Hieronder lees je de afspraken. Klanten die recht hebben op een vergoeding, hebben hierover eerder bericht ontvangen.

Maximale kosten over de hele looptijd van de beleggingsverzekering

De volgende afspraken gelden over kosten die Nationale-Nederlanden maximaal in rekening brengt.

  • Het maximum is een percentage van de opgebouwde waarde per jaar. Het percentage geldt over de hele looptijd van de verzekering.
  • Het percentage ligt bij Nationale-Nederlanden tussen 2,45% en 3,5%. Het percentage hangt af van het soort beleggingsverzekering. Het percentage is lager dan het percentage in de aanbeveling van de Ombudsman.
Bekijk de kostenpercentages
Inleg eerste verzekeringsjaar Maximum kostenpercentage
Koopsom Premie inleg Garantie op het eindkapitaal? Je vindt deze gegevens op je polisblad Aanbeveling Ombudsman ING-regeling
€ 12.000,- of meer € 1.200,- of meer Zonder garantie 3,5% 2,45%
Met garantie 4,5% 2,9%
Met garantie en belegd in een fonds met valutarisico 4,5% 3,1%
Minder dan € 12.000,- Minder dan € 1.200,- Zonder garantie 3,5% 2,85%
Met garantie 4,5% 3,3%
Met garantie en belegd in een fonds met valutarisico 4,5% 3,5%

Heb je bij de start van je beleggingsverzekering afgesproken om extra stortingen te doen? Dan tel je 10% van het totaal van de extra stortingen bij je jaarpremie. Onder extra stortingen vallen koopsommen en incidentele stortingen. Heb je de extra stortingen niet afgesproken bij de start van je verzekering? Dan tel je deze niet mee.


Vergoeding uit de Tegemoetkomingsregeling

We berekenden de vergoeding met voorbeeldkapitalen. We berekenden de kapitalen met de maximale kosten. En we berekenden de kapitalen met de werkelijke kosten. Was het voorbeeldkapitaal met de maximale kosten hoger? Dan krijg je een vergoeding. We voegden het deel dat betrekking had op het verleden direct toe aan de waarde van je verzekering. De vergoeding over de toekomst voegen we periodiek in gelijke delen toe aan de waarde van je verzekering. Lees meer over de vergoeding uit de Tegemoetkomingsregeling.

Coulanceregeling

De coulanceregeling is een overeenkomst tussen Nationale-Nederlanden, Stichting Woekerpolis Claim en Stichting Verliespolis. Deze regeling was voor klanten die zich door bijzondere omstandigheden in een schrijnende situatie bevonden. Deze klanten kregen een (extra) tegemoetkoming. Daarvoor golden wel regels. Klanten konden zich tot 1 juli 2017 aanmelden voor de coulanceregeling.

Kostenmaximering 1,25% per jaar

Nationale-Nederlanden heeft besloten om het kostenmaximum verder te verlagen. Het maximum is 1,25% per jaar over de gemiddelde waarde van uw verzekering in dat jaar. Deze aanpassing geldt vanaf 1 januari 2013. De aanpassing geldt voor de resterende looptijd van de verzekering. Lees meer over kostenmaximering.

Accountantsverklaring

We hebben Ernst & Young Accountants (EY) heeft gecontroleerd of we de Tegemoetkomingsregeling goed uitvoerden. In de opdrachtbevestiging staat welke onderdelen Ernst & Young heeft gecontroleerd. In de opdrachtbevestiging wordt verwezen naar de Vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst staat de afspraken die we met de belangenorganisaties hebben gemaakt over de Tegemoetkomingsregeling. Hieronder vind je de opdrachtbevestiging, de toelichting op het rapport en de rapporten.

Voor wie?

De Tegemoetkomingsregeling geldt voor alle klanten met een beleggingsverzekering. Je komt mogelijk in aanmerking voor de Tegemoetkomingsregeling als:

  • je de verzekering hebt gesloten vóór 1 januari 2008
  • je de verzekering niet binnen vijf jaar na de start hebt stopgezet. Behalve als dat komt door overlijden van de verzekerde. Of omdat de verzekering verviel door een negatieve waarde.

Controleer of je een beleggingsverzekering hebt

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Chatten

Start de chat

Chat met Sanne, onze digitale assistent.

Bellen

088 663 00 00

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Houd rekening met een wachttijd.