Ga direct naar inhoud

Coulanceregeling

Tot 1 juli 2017 had Nationale-Nederlanden een coulanceregeling. De regeling was een overeenkomst tussen Nationale-Nederlanden en de stichtingen Woekerpolis Claim en Verliespolis. De coulanceregeling bestaat niet meer.

Wat was de coulanceregeling? 

De coulanceregeling was een regeling voor schrijnende gevallen. Een situatie was schrijnend als een klant gedwongen was om zijn beleggingsverzekering te beëindigen (afkopen). Of als de klant gedwongen was om de premie te verlagen. Of als de klant de looptijd van de verzekering moest verkorten. Er waren twee bijzondere omstandigheden waarbij klanten in aanmerking konden komen voor de coulanceregeling. Deze twee omstandigheden waren:

  • arbeidsongeschiktheid of onvrijwillig werkloos
  • beëindiging relatie waardoor woning verkocht moest worden. Of werd verwacht dat woning verkocht moest worden.

Zit je op dit moment in een soortgelijke situatie? Dan bekijken we graag samen de mogelijkheden. Neem hiervoor contact met ons op. Je kunt ons ook bellen via 088 663 00 00.

Hefboom- en inteereffect 

Binnen de coulanceregeling was er ook een vergoeding voor het hefboom- en inteereffect. Het hefboom- en inteereffect heeft invloed op de waardeopbouw van je verzekering. Het effect kan zich voordoen als je een vast bedrag hebt verzekerd bij overlijden.

Film: Hefboom- en inteereffect

Hefboomeffect

De risicopremie is onderdeel van de premie die je betaalt. Hoe meer je beleggingen op een bepaald moment waard zijn, hoe lager de risicopremie is. De risicopremie berekenen we met het verschil tussen het verzekerd bedrag bij overlijden en de waarde van je verzekering.

De risicopremie is lager als het verschil tussen de waarde van de verzekering en het bedrag van de overlijdensrisicodekking klein is. Je risicopremie is hoger als het verschil groot is. Hoe hoger de risicopremie, hoe lager de premie voor de opbouw van waarde. En dat zorgt ervoor dat de waarde van je verzekering minder stijgt of zelfs daalt. Daardoor wordt het verschil tussen verzekerd bedrag en waarde nog groter. Dit noemen we het hefboomeffect.

Inteereffect

Een beleggingsverzekering ‘teert in’ als de kosten en risicopremies hoger zijn dan de premie die je betaalt. Dit noemen we het inteereffect.

Vergoeding en preventie

We hebben met de belangenorganisaties afspraken gemaakt over een vergoeding voor deze effecten. De vergoeding geldt alleen voor hefboom- en inteereffecten van voor een bepaalde datum. Deze datum verschilt per verzekering. Je kunt het verzekerd bedrag bij overlijden aanpassen om het hefboom- en inteereffect in de toekomst te voorkomen.

Bijzondere afspraken

Beleggingswaarde hoger dan € 100.000,-

We hebben voor beleggingsverzekeringen met een waarde van meer dan € 100.000,- aparte afspraken gemaakt. Deze verzekeringen zijn vaak gekoppeld aan een hypotheek. We rekenen voor de waarde boven de € 100.000,- maximaal 1,25% per jaar aan kosten.

Hybride verzekering

We hebben ook voor hybride verzekeringen aparte afspraken gemaakt. Dit zijn verzekeringen waarbij je waarde opbouwt met een vaste rente en beleggen. We rekenen over het vaste rentedeel van deze verzekeringen maximaal 1% per jaar aan kosten.

Bekijk de aanvullende overeenkomst voor hybride verzekeringen:

Verslagen commissie

Laatste jaarverslag Commissie Individuele Schrijnende Gevallen

  • In 2013 is de Commissie Individuele Schrijnende Gevallen in het leven geroepen. De commissie bestaat inmiddels niet meer. De commissie keek toe op de behandeling van aanmeldingen voor de regeling schrijnende gevallen. Dit deden zij volgens de overeenkomsten die de Stichting Verliespolis en de Stichting Woekerpolis Claim hebben gesloten met zes verzekeraars (*). Deze overeenkomsten gingen over de compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen. De commissie heeft over de jaren 2016 en 2017 een laatste verslag gepubliceerd.
  • Na beëindigen van de werkzaamheden van de Commissie blijven verzekeraars de situatie van een klant nog steeds beoordelen. De verzekeraars blijven in schrijnende situaties een oplossing bieden. Consumenten kunnen bezwaar maken tegen een oplossing. Zij moeten dan wel de interne klachtenprocedure van de verzekeraar doorlopen. Daarna kunnen ze een bezwaar indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Meer informatie staat op www.verzekeraars.nl/coulance

(*) Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden en SNS REAAL. Het Verbond van Verzekeraars vertegenwoordigde de verzekeraars.

uniqueid

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Chatten

Start de chat

Chat met Sanne, onze digitale assistent.

Bellen

088 663 00 00

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Houd rekening met een wachttijd.