Ga direct naar inhoud

Dit is Hans

Hans (64), alleenstaand, heeft besloten vóór zijn AOW-leeftijd te stoppen met werken. Hans heeft spaargeld om de tijd tot zijn AOW te overbruggen. Ook komt er binnenkort een lijfrenteverzekering (nieuw regime) vrij. Hans overweegt om zijn lijfrenteverzekering nu al om te zetten in een periodieke uitkering om niet al zijn spaargeld direct aan te spreken.

De plannen van Hans

Hans heeft uitgerekend dat hij eigenlijk meer nodig heeft dan zijn spaargeld om goed van te kunnen leven tot aan zijn AOW-leeftijd (67 jaar). Hij wil de uitkering van zijn lijfrentekapitaal daarom nu starten. Fiscaal kan dit. Voorwaarde is dat de looptijd van de uitkering minimaal 20 jaar is plus het aantal hele jaren dat hij jonger is dan zijn AOW-leeftijd, in zijn geval 23 jaar.

De fiscale gevolgen van zijn keuze

Vóór AOW-leeftijd betaalt Hans 37,07% inkomstenbelasting + 5,5% inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw bijdrage) over de lijfrente uitkeringen:

Belasting 37,07% x € 5.356,- = € 1.985,-
Zvw bijdrage 5,5% x € 5.356,- = + € 294,-
Totaal € 2.279,- per jaar

Vanaf AOW-leeftijd komt Hans in een andere belastingschijf door de hoogte van zijn AOW en zijn pensioen. Het belastingpercentage is lager omdat hij vanaf AOW-leeftijd geen premie AOW meer hoeft te betalen. Hij betaalt dan 19,07% inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen + 5,5% Zvw bijdrage over de lijfrente-uitkeringen:

Belasting 19,07% x € 5.356,- = € 1.021,-
Zvw bijdrage 5,5% x € 5.356,- = + € 294,-
Totaal € 1.315,- per jaar

De berekening is indicatie waarbij nog geen rekening is gehouden met de heffingskortingen. Uitgangspunt zijn de fiscale cijfers 2022 en de rente van januari 2022. Belastingen en bijdrage Zvw kunnen in de toekomst wijzigen. Daardoor kan dan het netto-inkomen veranderen.

Financiële gegevens

Pensioeninkomen vanaf AOW-leeftijd:
€ 29.000,- bruto per jaar (pensioen en AOW)

Spaargeld:
€ 50.000,-

Opgebouwd lijfrentekapitaal dat nu vrijkomt:
€ 107.000,-

Uitkering bruto per jaar:
€ 5.356,-

Belasting en bijdrage Zvw over lijfrente per jaar 
Bij een looptijd van 23 jaar:

  • € 2.279,- tot AOW-leeftijd
  • € 1.315,- vanaf AOW-leeftijd

Conclusie

Als Hans vóór zijn AOW-leeftijd stopt met werken kan hij direct starten met het uitkeren van zijn lijfrente. De minimale looptijd is voor hem, omdat hij een nieuw regime lijfrentepolis heeft, 20 jaar plus het aantal hele jaren tot aan de AOW-leeftijd: in zijn geval 23 jaar.

Vóór zijn AOW-datum is de uitkering hoger belast dan vanaf zijn AOW-leeftijd.