Ga direct naar inhoud

Dit is Els

Els (67) heeft AOW en een klein pensioen. Ze woont in een huurwoning. Els krijgt huurtoeslag en zorgtoeslag.

De plannen van Els

Els wilde haar lijfrentekapitaal in 10 jaar laten uitkeren. Maar Els heeft uitgerekend dat met een kortere looptijd van bijvoorbeeld vijf jaar - en dus hogere uitkering per maand - haar toeslagen, gemeten over een periode van 10 jaar, minder worden gekort. Zo houdt ze netto meer over.

Als Els kiest voor een uitkering van 5 jaar krijgt ze ongeveer € 5.508,- bruto per jaar uit haar lijfrentekapitaal. Kiest ze voor 10 jaar dan is dat ongeveer € 2.760,- bruto per jaar.

De fiscale gevolgen van haar keuze: Verlaging inkomensafhankelijke toeslagen

Els ontvangt nu € 337,- huurtoeslag en € 111,- zorgtoeslag per maand.

Toeslagen per maand Huidig zonder lijfrente uitkering Met lijfrente uitkering in 5 jaar Met lijfrente uitkering in 10 jaar
Huurtoeslag € 337,- € 177,- € 267,-
Zorgtoeslag € 111,- € 89,- € 111,-
Totaal toeslagen € 448,- € 266,- € 378,-
Verlaging toeslagen € 182,- € 70,-
Verschil in toeslagen looptijd uitkering 60 maanden x € 182,- = €10.920,- minder toeslag 120 maanden x € 70,- = € 8.400,- minder toeslag

Met de uitkering van het opgebouwde lijfrentekapitaal vervalt voor Els hoe dan ook een deel van haar inkomensafhankelijke toeslagen. Als Els kiest voor 10 jaar uitkeren in plaats van 5 jaar, dan wordt ze € 2.520,- minder gekort op haar toeslagen.

Berekening op basis van de fiscale cijfers 2022 en de rente van januari 2022. De toeslagen zijn ontleend aan een proefberekening toeslagen van de Belastingdienst. Belastingen en toeslagen kunnen in de toekomst wijzigen. Daardoor kan dan uw netto-inkomen veranderen.

Let op! Als gevolg van de toeslagenaffaire bij de overheid is het waarschijnlijk dat het huidige stelsel van toeslagen wordt vervangen. Hoe de toekomst eruit gaat zien, valt op dit moment niet aan te geven.

Financiële gegevens

Pensioeninkomen (per jaar):
€ 16.644,- AOW (inclusief inkomensondersteuning AOW en vakantiegeld) 

€ 2.100,- werkgeverspensioen

Opgebouwd lijfrentekapitaal:
€ 27.500,-

Spaargeld
€ 15.000,-

Huur per maand:
€ 650,- (kale huur, geen servicekosten)

Conclusie

De hoogte van de toeslagen die Els ontvangt voor huur en zorg, is afhankelijk van haar inkomen. Haar keuze voor de looptijd van de uitkering heeft dus invloed op de hoogte van de toeslagen.