Ga direct naar inhoud

Wat is inflatie?

Een ander woord voor inflatie is waardevermindering en wordt uitgedrukt in een percentage. We spreken van inflatie als je voor hetzelfde geld minder koopt dan in de periode ervoor. Inflatie heeft dus direct invloed op je koopkracht, je merkt het in je portemonnee.

Toch is een lichte inflatie goed voor de economie. In Nederland is de Europese Centrale Bank verantwoordelijk voor de prijsstabiliteit. Deze organisatie streeft ernaar om de inflatie in de eurozone net onder de 2% te houden. Dit betekent een geleidelijke prijsstijging op jaarbasis.

Hoe wordt inflatie berekend?

Voor het berekenen van de inflatie wordt gekeken naar de prijsontwikkeling van verschillende productgroepen. De huidige prijzen worden vergeleken met eerdere maanden of jaren. Om zo de ontwikkeling van de prijzen in kaart te brengen. Als de prijzen stijgen is er sprake van inflatie. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Stel dat de inflatie 1,8% is ten opzichte van het jaar ervoor. Dan betaal je voor een product van € 100,- het jaar erop dus € 101,80. Bij dalende prijzen is er sprake van deflatie.

In Nederland stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het inflatiecijfer vast. Daarvoor kijken ze onder andere naar de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI). Ook kijkt het CBS naar de prijsontwikkeling van bijvoorbeeld de huizenmarkt. In totaal hanteert het CBS zestien prijsindicatoren. Deze worden maandelijks bijgewerkt en vergeleken met dezelfde maand in het voorgaande jaar.

Naast de CPI bestaat er ook de Europese consumentenprijsindex, de HICP. Hierin wordt de CPI per land verwerkt. Zo kan de inflatie van verschillende landen binnen de EU en eurozone met elkaar worden vergeleken.

Waardoor ontstaat inflatie?

Inflatie ontstaat bij veranderingen in de economische omstandigheden van een land waardoor bepaalde prijzen stijgen. Denk hierbij aan:

  • Het doorberekenen van een stijging van productiekosten.
  • Veranderde belastingtarieven.
  • Een stijging van importprijzen.
  • Het doorberekenen van loonstijgingen.

Wat betekent inflatie voor je beleggingen?

Inflatie heeft niet direct invloed op je beleggingen. Wel wordt hetzelfde geld dan minder waard. Dat zie je dan ook terug in je rendement. Haal je bijvoorbeeld 5% rendement op je beleggingen en is de inflatie 2%, dan ga je er alsnog 3% op vooruit na inflatie. Als je je geld niet belegt en de inflatie is 2%, dan daalt je vermogen met 2% in koopkracht.

Bereken wat beleggen je kan opleveren

Beheerd Beleggen

Beleggen is niet eenvoudig. Daarom beleggen onze experts voor jou! Bij Beheerd Beleggen nemen onze experts jou het werk uit handen. En beleggen ze op een manier die bij je past. Ideaal wanneer je zelf weinig tijd of kennis van beleggen hebt.

Lees meer over Beheerd Beleggen

Waarom beleggen?

Beleggen wordt steeds vaker gebruikt om geld te laten groeien. Natuurlijk brengt beleggen risico’s met zich mee, je kunt een deel van je inleg verliezen. Tegelijkertijd biedt het een betere kans op een hoger rendement.

Bepaal of beleggen bij je past