Ga direct naar inhoud

Wat is inflatie?

Een ander woord voor inflatie is geldontwaarding of waardevermindering. We spreken van inflatie als je voor hetzelfde geld minder kunt kopen dan in de periode ervoor. Inflatie is dus waardevermindering van geld, uitgedrukt in een percentage. Hierdoor heeft inflatie ook direct invloed op uw koopkracht. U zult dit dus merken in de portemonnee omdat u minder waar krijgt voor uw geld.

Toch is een lichte inflatie goed voor de economie. In Nederland is de Europese Centrale Bank verantwoordelijk voor de prijsstabiliteit. Deze organisatie streeft ernaar om de inflatie in de eurozone net onder de 2% te houden. Dit betekent een geleidelijke prijsstijging op jaarbasis.

Hoe wordt inflatie berekend?

Voor het berekenen van de inflatie wordt gekeken naar de prijsontwikkeling van verschillende productgroepen. De huidige prijzen worden vergeleken met eerdere maanden of jaren om zo de ontwikkeling van de prijzen in kaart te brengen. Als de prijzen stijgen is er sprake van inflatie. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Stel dat de inflatie 1,8% is ten opzichte van het jaar ervoor. Dan betaalt u voor een product van € 100,- het jaar erop dus € 101,80. Bij dalende prijzen is er sprake van deflatie.

In Nederland stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het inflatiecijfer vast. Daarvoor kijken ze onder andere naar de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI). Ook kijkt het CBS naar de prijsontwikkeling van bijvoorbeeld de huizenmarkt. In totaal hanteert het CBS 16 prijsindicatoren. Deze worden maandelijks bijgewerkt en vergeleken met dezelfde maand in het voorgaande jaar.

Naast de CPI bestaat er ook de Europese consumentenprijsindex, de HICP. Hierin wordt de CPI per land verwerkt zodat de inflatie van verschillende landen binnen de EU en eurozone met elkaar vergeleken kunnen worden.

Waardoor ontstaat inflatie?

Inflatie is onderhevig aan veranderingen in de economische omstandigheden van een land waardoor bepaalde prijzen stijgen. Denk hierbij aan het doorberekenen van een stijging van productiekosten, veranderde belastingtarieven of een stijging van importprijzen. Ook het doorberekenen van loonstijgingen is een belangrijke factor voor inflatie.

Wat betekent inflatie voor uw beleggingen?

Inflatie heeft niet direct impact op uw beleggingen. Wel wordt hetzelfde geld dan minder waard. Dat zult u dan ook terugzien in uw rendement. Haalde u bijvoorbeeld 5% rendement op uw beleggingen en is de inflatie 2%, dan gaat u er alsnog 3% op vooruit na inflatie. Als u uw geld niet had belegd en de prijzen stijgen, dan was uw vermogen met 2% in koopkracht gedaald.

Bereken wat beleggen u kan opleveren

Beheerd Beleggen

Bij Beheerd Beleggen nemen onze beleggingsexperts u het werk uit handen en beleggen op een manier die precies bij u past. Ideaal wanneer u zelf weinig tijd of kennis van beleggen heeft.

Lees meer over Beheerd Beleggen

Waarom beleggen?

Vraagt u zich af of u moet gaan beleggen en waarom? Naast sparen wordt beleggen steeds vaker gebruikt om geld te laten groeien. Beleggen brengt risico met zich mee, maar biedt ook een betere kans op een hoger rendement.

Bepaal zelf of beleggen bij u past