Ga direct naar inhoud

De nieuwste trends en inzichten in ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

De toename van ziekteverzuim en de verzuimduur zorgen samen met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt voor meer druk op werkend Nederland. Psychische klachten blijken één van de belangrijkste oorzaken voor lang ziekteverzuim. Het is daarom steeds belangrijker om meer aandacht te hebben voor preventiemaatregelen, om zo (langdurig) ziekteverzuim te voorkomen en werknemers inzetbaar te houden.

Nationale-Nederlanden heeft alle trends en nieuwe inzichten in ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid verzameld in een nieuw trendrapport. In dit artikel nemen we je kort mee door de belangrijkste resultaten en conclusies uit het trendrapport.

Wil je meer weten over de trends in ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid?

Recordaantal ziekmeldingen in 2022

De directe en indirecte gevolgen van het coronavirus zie je nog steeds terug in de ontwikkeling van het ziekteverzuim. Volgens het RIVM is de invloed op de samenleving en de zorg door de ziektelast van het virus weer verhoogd. Het aantal ziekmeldingen over het eerste kwartaal van 2022 was 75% hoger dan een jaar eerder. Ook in de andere kwartalen was het aantal ziekmeldingen hoger dan de afgelopen jaren. We verwachten daarom dat er een recordhoogte in ziekmeldingen bereikt wordt voor het hele jaar 2022.

Krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor hoge werkdruk

De vraag naar werknemers in alle sectoren neemt alleen maar verder toe. Het tekort aan arbeidskrachten geeft extra werkdruk bij andere werknemers in een organisatie. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt melden werknemers zich eerder ziek. Het tekort aan arbeidskrachten heeft dus negatieve gevolgen voor het ziekteverzuim. Wil je meer lezen over het voorkomen van werkstress? Lees dan dit artikel waarbij we zes tips delen om werkstress te verminderen.

70% van de werkgevers maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van werknemers

Langdurige psychische klachten, zoals overspannenheid of een burn-out, zijn na griep en verkoudheid de meest voorkomende verzuimoorzaak. Ook blijkt dat psychische klachten het vaakst veroorzaakt worden door werk (bron: ArboNed en HumanCapitalCare (onderdeel van HumanTotalCare) periode juli 2021 tot juli 2022). We verwachten dan ook dat de werkdruk en het psychisch verzuim verder toe zullen nemen door de stijgende krapte op de arbeidsmarkt en de inflatie. Jan Machek, stafpsycholoog bij Arboned, geeft je in dit interview tips over hoe je je werknemer kan helpen bij herstel na een burn-out.

Financiële stress bij werknemer steeds groter probleem voor werkgever

Uit ons onderzoek blijkt dat acht op de tien werknemers met geldzorgen deze zorgen niet bespreken met hun werkgever. Toch is het belangrijk om dit wel te doen. Werknemers die financiële stress ervaren verzuimen namelijk vaker en zijn minder productief. Dit is een groot probleem voor werkgevers.

Een werknemer met schulden kost een bedrijf namelijk gemiddeld zo’n € 13.000,- per jaar.

Als werkgever kun je je werknemer met financiële stress helpen. Wil je meer weten over wat je kunt doen om verzuim door financiële stress te voorkomen? Lees dan hier ons interview met schuldenexpert Nadja Jungmann.

Wil je meer weten over de trends in ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid?

Werknemer ervaart steun werkgever anders

We vroegen werkgevers en werknemers in Nederland hoe zij zich inspannen om ziekteverzuim te voorkomen. Wat ons opvalt? Het verschil tussen de aandacht die werkgevers geven aan hun werknemers en de aandacht die werknemers ervaren. Zo geeft vier op de tien werknemers in ons onderzoek aan dat de werkgever zich niet verantwoordelijk voelt voor hun mentale gezondheid, terwijl negen van de 10 werkgevers aangeeft zich hier wel verantwoordelijk voor te voelen. Wil je weten wat je als werkgever kunt doen om een goed gesprek te voeren? Lees dan hier het interview met Corine Jansen, luisterexpert.

Hogere WIA-instroom en de eenvoudigere WIA-beoordeling

In ons vorige trendrapport lieten we zien dat steeds meer werknemers een WIA-uitkering aanvragen en dat UWV de grote hoeveelheid sociaal medische beoordelingen niet op tijd kan behandelen. Eén van de oplossingen die de overheid daarvoor heeft aangedragen, is de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. Hiermee vermindert de druk op de verzekeringsarts van UWV, maar verhoogt de WIA-instroom. Wil je hier meer over weten? Lees dan hier het artikel waarin we uitgebreid uitleggen wat deze vereenvoudigde WIA-beoordeling betekent.

Het belangrijkste is dat werkgevers, werknemers, UWV, verzekeraars en alle specialisten er alles aan doen om werknemers zo lang mogelijk aan het werk te houden. Juist in tijden van krapte op de arbeidsmarkt is iedereen hard nodig. We helpen werknemers langer (gedeeltelijk) inzetbaar te houden en het risico op inkomensverlies te beperken. Met een lagere WIA-instroom beperken we gezamenlijk ook nog eens de kosten voor de BV Nederland.

Onze preventieoplossing voor het mkb

De mkb verzuim-ontzorgverzekering heeft nu ook een preventiepakket en biedt de beste ondersteuning voor het mkb. Met onze verzuimverzekering ben je verzekerd voor de loondoorbetalingsverplichting en krijg je er arbodienstverlening bij als je voor mkb uitgebreid kiest. En nóg belangrijker: met het aanvullende preventiepakket helpen we je om ziekteverzuim te voorkomen. Gaat het toch een keer mis? Dan ontzorgen we je in de begeleiding van jouw zieke werknemers.