Ga direct naar inhoud

Langer leven, wat betekent dat voor het pensioen?

We worden steeds ouder. Wat betekent dat voor het pensioen van je werknemers? Welke keuzes kunnen zij maken? Hoe kun je hen als werkgever ondersteunen in het traject naar een optimaal pensioen? En hoe houdt Nationale-Nederlanden rekening met de toename van de levensverwachting? Hans Kraaijeveld praat je bij.

Hans Kraaijeveld

'Pensioen is (beleggings)keuzes maken.'

Werknemers kunnen niet meer achteroverleunen totdat hun pensioen ingaat. Het maken van keuzes op pensioengebied is nu echt een must. Zo krijgen werkgevers in het nieuwe pensioenstelsel andere mogelijkheden om werknemers een persoonlijk pensioen aan te bieden. Met beleggingen die beter passen bij de individuele wensen van werknemers.

Pensioen is keuzes maken

Het is daarom van belang dat werknemers beter gaan nadenken over hun eigen pensioen en daar ook naar handelen, vindt Hans Kraaijeveld. Hij is strategisch productmanager marketing bij Nationale-Nederlanden. “Ik hoop echt dat mensen de komende tien, vijftien jaar hun eigen lot steviger in handen nemen. Ook omdat we met z'n allen ouder worden.”

Want die stijgende levensverwachting valt ook samen met een ander toekomstbeeld dan de generaties voor ons. “De gemiddelde zestiger van nu is niet te vergelijken met die van dertig jaar geleden. Mensen blijven vaak gezonder en fitter. En ze willen het beste uit hun leven halen.”

Wie plannen maakt voor later moet ook de financiële inrichting van de eigen toekomst meenemen, benadrukt Hans. En dat betekent: goed kijken naar je persoonlijke situatie.

Persoonlijke situatie en wensen

Die persoonlijke situatie is voor iedereen anders. Zo zijn er heel wat werknemers die op latere leeftijd een stevige financiële buffer hebben - in de vorm van extra spaargeld of een geheel of gedeeltelijk afgeloste hypotheek. Voor die groep kan het verantwoord zijn om met het pensioen wat meer risico te lopen. Hans: “Een variabel pensioen, waarbij ook na de pensioendatum een gedeelte wordt belegd, ligt dan meer voor de hand. Dan kun je tot op hoge leeftijd meeliften op de stijging van de beurzen of tegenvallers nog opvangen.

Sommige mensen willen ook na hun pensioengerechtigde leeftijd door blijven werken. Met het oog op de krappe arbeidsmarkt zijn daar meer mogelijkheden voor dan ooit tevoren. Hans: “Als een werknemer bijvoorbeeld in deeltijd blijft werken, ziet het financiële plaatje er natuurlijk weer anders uit. Dan kan iemand ervoor kiezen het pensioen uit te stellen. Met als voordeel dat je later een hogere pensioenuitkering ontvangt.”

Veel werknemers hebben een redelijk verbrokkeld pensioenverleden. “Dat is vaak verdeeld over meerdere pensioenfondsen en - verzekeraars, of gaat op verschillende leeftijden in. Dat kun je harmoniseren qua ingangsleeftijd, maar niet iedereen denkt daaraan. We besteden meer aandacht aan het op maat maken van de persoonlijke pensioenpositie. Hoe stem je dat af op de manier waarop de werknemer zijn latere leven wil invullen?”

Ondersteuning bieden aan je werknemers

Bij al deze afwegingen hakt de werknemer zelf de knopen door. Maar de werkgever kan wel ondersteuning bieden. Hans: “Als werkgever kun je communicatie op maat bieden aan je werknemers en hier ook budget voor vrijmaken.. En daarbij kun je natuurlijk je adviseur inschakelen.” Nationale-Nederlanden kan de werkgever faciliteren bij het begeleiden van de werknemers. “We gaan niet op de stoel van de adviseur zitten", zegt Hans. “Maar we zien onszelf wel als partner in business. En we willen graag onze slogan ‘ Meer dan pensioen’ waarmaken.”

Aan de hand van de beschikbare data en expertise maakt Nationale-Nederlanden relevante onderwerpen voor het bedrijf tastbaar en bespreekbaar. De Human Capital Planner laat zien wat de leeftijdsopbouw is van de populatie van het bedrijf, welke keuzes door de werknemers al gemaakt zijn en welke keuzes nog genomen moeten worden. Op basis daarvan kun je als werkgever, samen met je adviseur, je werknemers gericht benaderen en informeren.

Begin daar op tijd mee, is het advies van Hans. “Liefst zo'n tien jaar vóór het pensioen. Dan hebben je werknemers nog de gelegenheid om de juiste keuzes te maken. Dat we gemiddeld ouder worden, maakt het nog belangrijker om aandacht te schenken aan een goede pensioenregeling. Dat geldt zowel voor de werkgever als voor de werknemer."

Extra geld reserveren voor pensioen

Voorbereiden op de toekomst is voor Nationale-Nederlanden dagelijkse kost. Dat begint met het analyseren van en anticiperen op trends in de financiële markten. “Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de fluctuatie van de rentestanden of de ontwikkeling op de aandelenbeurzen. Die monitoren we continu.”

'We houden rekening met stress-scenario’s zoals oorlog.'

Ook andere factoren, zoals de gemiddelde levensverwachting, volgen Hans en zijn collega's nauwgezet. Want die levensverwachting is rechtstreeks van invloed op de verplichtingen die Nationale-Nederlanden heeft naar zowel werkgevers als werknemers. Hoe ouder we met z'n allen worden, hoe meer geld we moeten reserveren voor het uitkeren van de pensioenen. “Al die elementen stoppen we in een rekenbox. Aan de hand van de uitkomst passen we, als het nodig is, tussentijds onze beleggingsstrategie aan.”

In de berekeningen neemt Nationale-Nederlanden ook altijd stress-scenario's mee, zoals een oorlog. “Zoiets veroorzaakt schokbewegingen op de financiële markten. De gemiddelde portefeuille-inrichting kan die schokken aan. Beleggen is voor de lange termijn. Er is tijd genoeg om de eventuele schokken goed te maken.”

Evenwichtige spreiding van risico’s

Spreiding is bij de strategie van Nationale-Nederlanden altijd het uitgangspunt, benadrukt Hans. “De gemiddelde portefeuille is breed: van aandelen en vastgoed tot high yield en hypotheken. Door de portefeuille te verdelen, beperk je het risico.”

Riskante keuzes kan Nationale-Nederlanden niet maken. “We moeten een bepaalde voorzichtigheid in acht nemen bij onze beleggingen. Dat verwacht de wetgever ook van ons. Nationale-Nederlanden mag niet, zoals de pensioenfondsen, bij onderdekking het pensioen verlagen. Wie bij ons heeft gekozen voor een levenslang vast pensioen, is zeker van een gegarandeerde nominale uitkering.”

Meer offensieve strategie

Door de lage rente hebben pensioenaanbieders van de wetgever meer speelruimte gekregen op beleggingsgebied. “We hebben onze lifecycles wat offensiever ingericht om meer rendement te maken”, vertelt Hans. Dat is ook met het oog op de stijgende levensverwachting noodzakelijk.

“Vroeger was het meer gebruikelijk het beleggingsdeel van het pensioen in de afbouwfase (vaak de laatste tien tot vijftien jaar vóór het pensioen ingaat) geleidelijk af te bouwen naarmate de pensioendatum dichterbij komt. Je kunt je voorstellen dat je daardoor zeker in die laatste jaren rendement misloopt. Nu kan een werknemer kiezen voor doorbeleggen in de opbouw- en uitkeringsfase. Dan blijven we gedeeltelijk beleggen tot aan - of zelfs na - de pensioendatum. Daarmee wordt de kans op een hogere pensioenuitkering, die geheel of gedeeltelijk meestijgt met de inflatie, vergroot.”

Goed werkgeverschap

Wil jij je werknemers zo goed mogelijk begeleiden bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel? Bekijk dan onze Human Capital Planner (HCP). Deze online dienstverlening geeft je inzicht in je pensioenregeling bij Nationale-Nederlanden. Zo kun je samen met je adviseur acties ondernemen voor een duurzaam pensioenbeleid.