Ga direct naar inhoud

Vruchtbaarheidsbehandelingen (ivf)

Bij in-vitrofertilisatie (ivf) worden een of meer eicellen buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen. Als de bevruchting is geslaagd, plaatst een arts het bevruchte eitje (embryo) in de baarmoeder.

Een ivf-poging bestaat uit vier stappen:

 1. De vrouw krijgt een behandeling met hormonen. Door de hormonen moeten de eicellen rijp worden.
 2. De arts haalt enkele eicellen weg bij de vrouw (follikelpunctie).
 3. In het laboratorium worden de eicellen bevrucht in een bakje.
 4. De arts plaatst een of twee embryo’s in de baarmoederholte.

Je arts kan, afhankelijk van je medische indicatie, een intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI-behandeling) voorstellen in plaats van een ivf-behandeling. Een ICSI-behandeling lijkt veel op een ivf-behandeling. Alleen de procedure in het laboratorium is anders.

2023

Vergoeding vruchtbaarheidsbehandelingen (ivf) in 2023

Je krijgt drie pogingen vergoed. Een poging telt pas als er met succes eicellen zijn weggenomen, fase 2 (de follikelpunctie). Het terugplaatsen van embryo's die eerder verkregen zijn (bijvoorbeeld ingevroren embryo's) valt onder de poging waarin die embryo's verkregen zijn. Per poging kunnen dus meerdere terugplaatsingen worden gedaan. Het telt als een nieuwe poging zodra er weer eicellen worden weggenomen. Het aantal embryo's dat wordt teruggeplaatst en hoeveel pogingen je vergoed krijgt, is afhankelijk van je leeftijd:

Leeftijd verzekerde Vergoeding
Jonger dan 38 jaar Terugplaatsing één embryo bij poging 1 en 2.
Terugplaatsing twee embryo's bij poging 3.
38 tot 43 jaar Terugplaatsing van twee embryo's bij poging 1, 2 en 3.
43 jaar en ouder Geen vergoeding.

Wat vergoedt je basisverzekering?

De vergoeding hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met jouw zorgverlener. Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Vergoeding vruchtbaarheidsbehandelingen (ivf) Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract 100% 100%
Zorgverlener zonder contract 100% 70%

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Klik hieronder je basisverzekering aan. Bekijk daarna hoeveel je vergoed krijgt vanuit je aanvullende verzekering:

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding
Zorg Voordelig (naturapolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.


Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2023 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van je zorg of van je hulpmiddel betaal je eerst zelf via jouw verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Je basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico?  In Mijn NN Zorgverzekering regelt je online al je verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.


Waar kun je terecht?

De eerste twee fasen mogen in alle ziekenhuizen plaatsvinden. Je kiest zelf je zorgverlener. Vind een zorgverlener bij jou in de buurt.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Fase 3 alleen in een aantal ziekenhuizen, die zijn aangewezen door de overheid. Dit zijn:

 • Academische ziekenhuizen.
 • Elisabeth ziekenhuis (Tilburg).
 • Isala klinieken (locatie Sophia Ziekenhuis, Zwolle).
 • Catharina Ziekenhuis (Eindhoven).
 • Reinier de Graafgasthuis (locatie Diaconessenhuis Voorburg).
 • Medisch Centrum Kinderwens (Leiderdorp).

Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.  Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Bekijk hieronder het verschil: 

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Wij vergoeden de zorg 100%. Het maakt niet uit of deze zorg wordt geleverd door een gecontracteerde of door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Zorg Voordelig (naturapolis)
Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kies je voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener)? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden 70% van de rekening, maar niet meer dan het maximumtarief.


Wat je verder moet weten

 • Je hebt een verwijzing nodig van een arts.
 • In de verwijzing moet staan welke beperkingen je hebt en waarom je de vruchtbaarheidsbevorderende behandeling nodig hebt.
 • Voor verzekerden tot 38 jaar worden bij IVF de 1e en 2e behandeling maximaal één embryo teruggeplaatst. Bij de 3e behandeling worden één of twee embryo’s teruggeplaatst.
 • Van 38 jaar tot 43 jaar wordt bij alle drie de behandelingen één of twee embryo’s teruggeplaatst.
 • Wil je voor een behandeling naar het buitenland? Vraag dan eerst een akkoordverklaring bij ons aan. Check daarvoor het aanvraagformulier IVF-ICSI.

2022

Wat krijg je vergoed in 2022?

Je krijgt drie pogingen vergoed. Een poging telt pas als er met succes eicellen zijn weggenomen, fase 2 (de follikelpunctie). Het terugplaatsen van embryo's die eerder verkregen zijn (bijvoorbeeld ingevroren embryo's) valt onder de poging waarin die embryo's verkregen zijn. Per poging kunnen dus meerdere terugplaatsingen worden gedaan. Het telt als een nieuwe poging zodra er weer eicellen worden weggenomen. Het aantal embryo's dat wordt teruggeplaatst en hoeveel pogingen je vergoed krijgt, is afhankelijk van je leeftijd:

Leeftijd verzekerde Vergoeding
Jonger dan 38 jaar Terugplaatsing één embryo bij poging 1 en 2.
Terugplaatsing twee embryo's bij poging 3.
38 tot 43 jaar Terugplaatsing van twee embryo's bij poging 1, 2 en 3.
43 jaar en ouder Geen vergoeding.

Bekijk hieronder de vergoeding vanuit de basisverzekering: 

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2022 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van je zorg of van je hulpmiddel betaal je eerst zelf via jouw verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Je basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico?  In Mijn NN Zorgverzekering regelt je online al je verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

De eerste twee fasen mogen in alle ziekenhuizen plaatsvinden. Je kiest zelf je zorgverlener. Vind een zorgverlener bij jou in de buurt.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kies je voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Fase 3 alleen in een aantal ziekenhuizen, die zijn aangewezen door de overheid. Dit zijn:

 • Academische ziekenhuizen.
 • Elisabeth ziekenhuis (Tilburg).
 • Isala klinieken (locatie Sophia Ziekenhuis, Zwolle).
 • Catharina Ziekenhuis (Eindhoven).
 • Reinier de Graafgasthuis (locatie Diaconessenhuis Voorburg).
 • Medisch Centrum Kinderwens (Leiderdorp).

Kies je voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kies je voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat je vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat je verder moet weten

 • Je hebt een verwijzing nodig van een arts.
 • In de verwijzing moet staan welke beperkingen je hebt en waarom je de vruchtbaarheidsbevorderende behandeling nodig hebt.
 • Voor verzekerden tot 38 jaar worden bij IVF de 1e en 2e behandeling maximaal één embryo teruggeplaatst. Bij de 3e behandeling worden één of twee embryo’s teruggeplaatst.
 • Van 38 jaar tot 43 jaar wordt bij alle drie de behandelingen één of twee embryo’s teruggeplaatst.

2021

Wat krijg je vergoed in 2021?

Je krijgt drie pogingen vergoed. Een poging telt pas als er met succes eicellen zijn weggenomen, fase 2 (de follikelpunctie). Het terugplaatsen van embryo's die eerder verkregen zijn (bijvoorbeeld ingevroren embryo's) valt onder de poging waarin die embryo's verkregen zijn. Per poging kunnen dus meerdere terugplaatsingen worden gedaan. Het telt als een nieuwe poging zodra er weer eicellen worden weggenomen. Het aantal embryo's dat wordt teruggeplaatst en hoeveel pogingen je vergoed krijgt, is afhankelijk van je leeftijd:

Leeftijd verzekerde Vergoeding
Jonger dan 38 jaar Terugplaatsing één embryo bij poging 1 en 2.
Terugplaatsing twee embryo's bij poging 3.
38 tot 43 jaar Terugplaatsing van twee embryo's bij poging 1, 2 en 3.
43 jaar en ouder Geen vergoeding.

Bekijk hieronder de vergoeding vanuit de basisverzekering: 

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2021 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van je zorg of van je hulpmiddel betaal je eerst zelf via jouw verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Je basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico?  In Mijn NN Zorgverzekering regelt je online al je verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

De eerste twee fasen mogen in alle ziekenhuizen plaatsvinden. Je kiest zelf je zorgverlener. Vind een zorgverlener bij jou in de buurt.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kies je voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Fase 3 alleen in een aantal ziekenhuizen, die zijn aangewezen door de overheid. Dit zijn:

 • Academische ziekenhuizen.
 • Elisabeth ziekenhuis (Tilburg).
 • Isala klinieken (locatie Sophia Ziekenhuis, Zwolle).
 • Catharina Ziekenhuis (Eindhoven).
 • Reinier de Graafgasthuis (locatie Diaconessenhuis Voorburg).
 • Medisch Centrum Kinderwens (Leiderdorp).

Kies je voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kies je voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat je vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat je verder moet weten

 • Je hebt een verwijzing nodig van een arts.
 • In de verwijzing moet staan welke beperkingen je hebt en waarom je de vruchtbaarheidsbevorderende behandeling nodig hebt.
 • Voor verzekerden tot 38 jaar worden bij IVF de 1e en 2e behandeling maximaal één embryo teruggeplaatst. Bij de 3e behandeling worden één of twee embryo’s teruggeplaatst.
 • Van 38 jaar tot 43 jaar wordt bij alle drie de behandelingen één of twee embryo’s teruggeplaatst.

uniqueid

Terug naar het overzicht van vergoedingen

Service & Contact

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service & Contact