Ga direct naar inhoud

Specialistische zorg

Nationale-Nederlanden vergoedt medische specialistische zorg uitgevoerd door een medisch specialist, zoals bijvoorbeeld een consult bij de oogarts. Onder deze vergoeding vallen onder andere het consult, onderzoeken, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verpleging.

2024

Vergoeding specialistische zorg in 2024

Bekijk de vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering.

Wat vergoedt je basisverzekering?

De vergoeding hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met jouw zorgverlener. Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Vergoeding specialistische zorg Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract 100% 100%
Zorgverlener zonder contract 100% Max. 70% van de rekening en nooit meer dan het maximumtarief

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Er is geen vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen.

Heb ik een eigen bijdrage?

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Lees meer over de eigen bijdrage.

Heb ik een eigen risico?

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. In Mijn NN Zorgverzekering zie je de stand van jouw eigen risico. Lees meer over het verplichte en vrijwillige eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw zorgverlener bij je in de buurt.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Lees meer over niet-gecontracteerde zorg.

Wat moet je verder weten?

  • Declaraties door ziekenhuizen: Ziekenhuizen declareren jouw behandelingen rechtstreeks bij Nationale-Nederlanden met een diagnosebehandelingscombinatie (DBC). Een DBC-zorgproduct omvat het totale traject vanaf de diagnose van de specialist tot en met de (eventuele) ziekenhuisbehandeling die hieruit volgt. Een DBC-zorgproduct bestaat dus uit alle activiteiten van een ziekenhuis en de medisch specialisten die volgen op jouw zorgvraag. Voor het totaal van de verleende zorg wordt één bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag is een totaalbedrag dat tussen zorgverlener en zorgverzekeraar is overeengekomen voor de betreffende DBC-zorgproductcode (de code waarmee ziekenhuizen een zorgproduct declareren).
  • Gemiddelde tarieven: De DBC-zorgproductcodes zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De hieraan gekoppelde tarieven zijn gemiddelde prijzen. In de prijs zitten alle kosten inbegrepen die bij het traject horen. Het aantal handelingen of de duur van het (bel)consult heeft geen invloed op de totale prijs van een zorgproduct. Het tarief geldt ook als de hierin opgenomen zorg niet helemaal wordt verbruikt. Voor de ene patiënt is de prijs dus misschien te hoog (als de zorg niet verbruikt wordt), voor de andere te laag (als het (bel)consult een half uur duurt).
  • Datum verrekening eigen risico: De kosten van een DBC-zorgproduct tellen mee voor het eigen risico van het jaar waarin het DBC-zorgproduct is begonnen. Lees meer hierover op onze pagina met uitleg over het eigen risico.
  • Je hebt een verwijzing nodig: Voor medisch specialistische zorg heb je een verwijzing nodig van een (huis)arts of een medisch specialist als jouw behandeling de Limitatieve lijst medisch specialistische zorg staat.

Voor de onderstaande specifieke zorg gelden de volgende verwijzers:

  • De GGD arts in geval van Algemene infectieziektebestrijding (IZB) of SOA.
  • Orthoptist naar oogarts in geval van een oogaandoening (naast de optometrist).
  • De triage-audicien in geval van een gehooraandoening naar de KNO-arts.

2023

Vergoeding specialistische zorg in 2023

Bekijk de vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering.

Wat vergoedt je basisverzekering?

De vergoeding hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met jouw zorgverlener. Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Vergoeding specialistische zorg Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract 100% 100%
Zorgverlener zonder contract 100% 70%

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Klik hieronder je basisverzekering aan. Bekijk daarna hoeveel je vergoed krijgt vanuit je aanvullende verzekering:

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding
Zorg Voordelig (naturapolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2023 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van jouw zorg of van jouw hulpmiddel betaalt je eerst zelf via jouw verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico?  In Mijn NN Zorgverzekering regel je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw zorgverlener bij je in de buurt. Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kies je voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Bekijk hieronder het verschil:

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Wij vergoeden de zorg 100%. Het maakt niet uit of deze zorg wordt geleverd door een gecontracteerde of door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Zorg Voordelig (naturapolis)
Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kies je voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener)? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden 70% van de rekening, maar niet meer dan het maximumtarief.

Wat je verder moet weten

Declaraties door ziekenhuizen
Ziekenhuizen declareren jouw behandelingen rechtstreeks bij Nationale-Nederlanden met een diagnosebehandelingscombinatie (DBC). Een DBC-zorgproduct omvat het totale traject vanaf de diagnose van de specialist tot en met de (eventuele) ziekenhuisbehandeling die hieruit volgt. Een DBC-zorgproduct bestaat dus uit alle activiteiten van een ziekenhuis en de medisch specialisten die volgen op jouw zorgvraag. Voor het totaal van de verleende zorg wordt één bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag is een totaalbedrag dat tussen zorgverlener en zorgverzekeraar is overeengekomen voor de betreffende DBC-zorgproductcode (de code waarmee ziekenhuizen een zorgproduct declareren).

Gemiddelde tarieven
De DBC-zorgproductcodes zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De hieraan gekoppelde tarieven zijn gemiddelde prijzen. In de prijs zitten alle kosten inbegrepen die bij het traject horen. Het aantal handelingen of de duur van het (bel)consult heeft geen invloed op de totale prijs van een zorgproduct. Het tarief geldt ook als de hierin opgenomen zorg niet helemaal wordt verbruikt. Voor de ene patiënt is de prijs dus misschien te hoog (als de zorg niet verbruikt wordt), voor de andere te laag (als het (bel)consult een half uur duurt).

Datum verrekening eigen risico
De kosten van een DBC-zorgproduct tellen mee voor het eigen risico van het jaar waarin het DBC-zorgproduct is begonnen. Lees meer hierover op onze pagina met uitleg over het eigen risico.

Je hebt een verwijzing nodig
Voor medisch specialistische zorg heb je een verwijzing nodig van een (huis)arts of een medisch specialist als jouw behandeling de Limitatieve lijst medisch specialistische zorg staat.

Voor de onderstaande specifieke zorg gelden de volgende verwijzers:

  • De GGD arts in geval van Algemene infectieziektebestrijding (IZB) of SOA;
  • Orthoptist naar oogarts in geval van een oogaandoening (naast de optometrist);
  • De triage-audicien in geval van een gehooraandoening naar de KNO-arts.

lay011eec492a054f618a75677b3fd16acb

Terug naar het overzicht van vergoedingen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact