Voorwaardelijke zorg

Bij voorwaardelijke zorg gaat het om behandelingen die nog niet definitief zijn opgenomen in de basisverzekering. Zorginstituut Nederland beoordeelt welke behandelingen hieronder vallen.

2024

Vergoeding voorwaardelijke zorg in 2024

Een behandeling komt pas in de basisverzekering als die voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’: er is dan voldoende bewijs dat de behandeling goed werkt. Sommige behandelingen zijn voorwaardelijk toegelaten tot de basisverzekering, omdat nog niet voldoende is aangetoond dat de behandeling werkt. Daarom worden ze dan tijdelijk vergoed vanuit de basisverzekering.

Wat vergoedt je basisverzekering?

De vergoeding hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met jouw zorgverlener. Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Vergoeding voorwaardelijke zorg Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract 100% 100%
Zorgverlener zonder contract 100% Max. 70% van de rekening en nooit meer dan het maximumtarief

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Er is geen vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen.

Heb ik een eigen bijdrage?

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. Lees meer over de eigen bijdrage.

Heb ik een eigen risico?

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. In Mijn NN Zorgverzekering zie je de stand van jouw eigen risico. Lees meer over het verplichte en vrijwillige eigen risico.

Om welke behandelingen gaat het?

Voorwaardelijke vergoedingen worden aangewezen voor een bepaalde periode en wijzigen dus vaak. Om welke behandelingen voor voorwaardelijke zorg het gaat, vind je op de website van Zorginstituut Nederland.

Let op! Per behandeling gelden soms extra voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

Wat moet je verder weten?

Er gelden enkele strenge eisen voor vergoeding van voorwaardelijke zorg. Zo krijg je alleen een vergoeding als je deelneemt aan een hoofdonderzoek dat door ZonMw wordt gefinancierd. In het hoofdonderzoek verzamelen de onderzoekers gegevens over de (kosten)effectiviteit van de behandeling.

Soms is het mogelijk om toch je behandeling vergoed te krijgen als je niet meedoet aan hoofdonderzoek. Je moet dan deelnemen aan een aanvullend onderzoek. Voor vergoeding hiervan gelden deze extra voorwaarden:

 • Je voldoet niet aan de criteria voor deelname aan het hoofdonderzoek.
 • Je hebt niet deelgenomen aan het hoofdonderzoek.
 • Je hebt deelgenomen aan het hoofdonderzoek zonder de zorg te hebben gekregen.

2023

Vergoeding voorwaardelijke zorg in 2023

Een behandeling komt pas in de basisverzekering als die voldoet aan het criterium van ‘de stand van de wetenschap en praktijk’: de effectiviteit en doelmatigheid van de behandeling zijn voldoende aangetoond. Sommige behandelingen zijn voorwaardelijk toegelaten tot de basisverzekering omdat de effectiviteit nog onvoldoende is aangetoond. Maar ze worden wel tijdelijk vergoed vanuit de basisverzekering.


Wat vergoedt je basisverzekering?

De vergoeding hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met jouw zorgverlener. Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Vergoeding voorwaardelijke zorg Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract 100% 100%
Zorgverlener zonder contract 100% 70%

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Klik hieronder je basisverzekering aan. Bekijk daarna hoeveel je vergoed krijgt vanuit je aanvullende verzekering:

Zorg Vrij (combinatiepolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding
Zorg Voordelig (naturapolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.


Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2023 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van je zorg of van je hulpmiddel betaal je eerst zelf via jouw verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Je basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico?  In Mijn NN Zorgverzekering regel je online al je verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.


Om welke behandelingen gaat het?

Voorwaardelijke vergoedingen worden aangewezen voor een bepaalde periode en wijzigen dus voortdurend. In 2023 zijn deze zorg en diensten in de Regeling zorgverzekering van de overheid voorwaardelijk aangewezen voor een vergoeding:

 • Behandeling van maagkanker en uitzaaiingen op het buikvlies met een operatie en verwarmde chemotherapie in de buikholte (HIPEC).
 • Behandeling van erfelijke borstkanker BRCA1-like stadium III met hoge dosis chemotherapie en stamceltransplantatie voor patiënten tussen de 18 en 65 jaar.
 • Behandeling van chronische obstipatie (verstopping) met zenuwstimulatie.
 • Langdurige, actieve fysiotherapie bij patiënten met axiale spondyloartritis (AXSPA) met ernstige functionele beperkingen. En bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) met ernstige functionele beperkingen.
 • Medische zilverkleding en antibacteriële verbandkleding met chitosan toevoeging bij kinderen en volwassenen met matig tot ernstig constitutioneel eczeem.
 • Hyper-therme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) aan primaire debulking (de standaard behandeling) bij patiënten met stadium III ovariumcarcinoom.
 • Geneesmiddel nusinersen (Spinraza®) bij de behandeling van patiënten met 5q spinale spieratrofie (SMA) die 9,5 jaar en ouder zijn.
 • Eerstelijns paramedische herstelzorg na corona.

Let op! Per behandeling gelden soms extra voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen.


Waar kun je terecht?

Je krijgt de vergoeding voor voorwaardelijke zorg alleen als je naar een zorgverlener of instelling gaat die door de overheid is aangewezen om deze behandeling te verrichten.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Bekijk hieronder het verschil:

Zorg Vrij (combinatiepolis)

Wij vergoeden de zorg 100%. Het maakt niet uit of deze zorg wordt geleverd door een gecontracteerde of door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Zorg Voordelig (naturapolis)
Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kies je voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener)? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden 70% van de rekening, maar niet meer dan het maximumtarief.


Wat je verder moet weten

Er gelden enkele strenge eisen voor vergoeding van voorwaardelijke zorg. Zo krijg je alleen een vergoeding als je deelneemt aan een hoofdonderzoek dat door ZonMw wordt gefinancierd. In het hoofdonderzoek verzamelen de onderzoekers gegevens over de (kosten)effectiviteit van de behandeling.

Soms is het mogelijk om toch je behandeling vergoed te krijgen als je niet meedoet aan hoofdonderzoek. Je moet dan deelnemen aan een aanvullend onderzoek. Voor vergoeding hiervan gelden deze extra voorwaarden:

 • Je voldoet niet aan de criteria voor deelname aan het hoofdonderzoek.
 • Je hebt niet deelgenomen aan het hoofdonderzoek.
 • Je hebt deelgenomen aan het hoofdonderzoek zonder de zorg te hebben gekregen.

layef6a1b8058d047bb9abcbad2778f8ca5

Terug naar het overzicht van vergoedingen

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact