Ga direct naar inhoud

Geestelijke Gezondheidszorg GGZ gespecialiseerd

Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gericht op psychische problemen en stoornissen die te complex zijn voor de eerstelijns psychologische hulp (Generalistische basis GGZ). Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een aantal aandoeningen tegelijk. De hulpverlener is doorgaans een specialist, zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

Specialistische GGZ zonder opname wil zeggen dat je jouw hulpverlener regelmatig bezoekt voor je behandeling, maar dat je thuis leeft en slaapt. De meeste aandoeningen kunnen zonder opname behandeld worden. Soms kan het wel zijn dat je moet worden opgenomen. Als je dan naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, vraag je vooraf om toestemming.


2023

Vergoeding Geestelijke Gezondheidszorg GGZ gespecialiseerd in 2023

 • Psychotherapie waaronder psychoanalytische behandeling.
 • Andere specialistische GGZ zonder opname.
 • Verpleging, geneesmiddelen, hulp- en verbandmiddelen die bij de behandeling horen.

Meer weten? Lees de voorwaarden in het reglement GGZ.

Wat vergoedt je basisverzekering?

De vergoeding hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met jouw zorgverlener. Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Vergoeding GGZ gespecialiseerd Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract 100% 100%
Zorgverlener zonder contract 75% 70%

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Klik hieronder je basisverzekering aan. Bekijk daarna hoeveel je vergoed krijgt vanuit je aanvullende verzekering:

Basisverzekering Zorg Vrij (combinatiepolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding
Basisverzekering Zorg Voordelig (naturapolis)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2023 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van je zorg of van jouw hulpmiddel betaal je eerst zelf via het verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico?In Mijn NN Zorgverzekering regel je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij zorgverleners waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Vind een zorgverlener bij je in de buurt. Je kunt je selectie verfijnen op: psychotherapeut of psychiatrische hulpinstelling.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Bekijk hieronder het verschil:

Zorg Vrij (combinatiepolis)
.Kies je voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener)? Dan vergoeden we 75% van de rekening, maar niet meer dan het maximumtarief.

Zorg Voordelig (naturapolis)
Kies je voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener)? Dan vergoeden we 70% van de rekening, maar niet meer dan het maximumtarief.

Wat je verder moet weten?

Wil je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dat kan, maar dan krijg je een beperkte vergoeding en betaal je een deel van de rekening zelf.

Let op: Ga je voor GGZ-zorg met opname naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan heb je vooraf toestemming nodig van Nationale-Nederlanden. Ook als je voor Spravato of verslavingszorg naar een zorgverlener gaat zonder contract hiervoor, heb je vooraf toestemming nodig. Bij toestemming vergoeden wij een deel van de rekening: 75% bij Zorg Vrij en 70% bij Zorg Voordelig. Maar nooit meer dan het maximumtarief. Als er geen sprake is van een opname, dan is het belangrijk dat je bij je zorgverlener vraagt of hij een kwaliteitsstatuut heeft en of jouw behandeling voorkomt op de door Zorgverzekeraars Nederland opgestelde lijst van interventies. De behandelingen hierop voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Dit zijn vereisten om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen. Voldoet je behandeling hieraan, dan vergoeden wij de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dat bijna nooit voor.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Het kan voorkomen dat de zorgverlener van jouw keuze geen afspraak met je maakt omdat deze de met ons afgesproken grens voor het aantal behandelingen heeft bereikt. Neem dan contact op met het Nationale-Nederlanden Zorgteam via 013 593 82 25 (lokaal tarief). Wij zorgen dan dat je jouw zorg snel krijgt.

Direct online hulp bij psychische problemen

De wachtlijsten in de GGZ, worden steeds langer. Wil je niet wachten? Dan is directe online hulp bij psychische problemen wellicht iets voor jou. Geen wachtlijst, maar direct hulp. Op een moment dat je het zelf fijn vindt, in je eigen vertrouwde omgeving. Neem voor meer informatie en bemiddeling contact op met het Zorgteam van Nationale-Nederlanden via telefoonnummer 013 593 82 25.

Geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd

De vergoeding van GGZ voor de jeugd valt onder de Jeugdwet. Deze richt zich op kinderen tot achttien jaar. Hierop geldt een aantal uitzonderingen. De volgende groepen vanaf achttien jaar vallen onder de nieuwe Jeugdwet:

 • Personen vanaf achttien jaar die volgens het adolescentenstrafrecht (jeugdstrafrecht) zijn berecht.
 • Personen tussen de 18 en 23 jaar die: - voor hun achttiende al (voormalige provinciale) jeugdzorg ontvingen en deze nog moeten afmaken (de zogenaamde doorloopregeling); - binnen een half jaar opnieuw geestelijke gezondheidszorg nodig hebben.

De gemeente is verantwoordelijk voor GGZ voor de jeugd. Voor vragen kun je contact opnemen met je gemeente.

Wat je verder moet weten

 • Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts die bij voorkeur ondersteund wordt door een Praktijk Ondersteuner voor de GGZ (POH-GGZ) of medisch specialist. Voor een verblijf zonder opname is een verwijzing van een bedrijfsarts ook geldig.
 • Is er sprake van spoedeisende zorg? Dan heb je geen schriftelijke verwijzing nodig.
 • Als je gebruikmaakt van psychiatrische hulp of psychotherapie en je mist een afspraak of zegt deze niet op tijd af, dan moet je de kosten voor deze gemiste sessie zelf betalen.
 • Op je nota staan kosten voor de behandeling zelf (directe tijd) maar ook voor kosten zoals voorbereiding, verslaglegging en intervisie (indirecte tijd).
 • Heb je na 3 jaar nog een behandeling gespecialiseerde GGZ nodig met verblijf? Dan krijg je deze zorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Lees meer op de site van jouw Zorgkantoor.

2022

Wat krijg je vergoed in 2022?

 • Psychotherapie waaronder psychoanalytische behandeling.
 • Andere specialistische GGZ zonder opname.
 • Verpleging, geneesmiddelen, hulp- en verbandmiddelen die bij de behandeling horen.

Meer weten? Lees de voorwaarden in het reglement GGZ.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij een gecontracteerde zorgverlener
Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener een beperkte vergoeding

Wij vergoeden de rekening van gecontracteerde zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Maak je gebruik van een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan geldt een beperkte vergoeding en betaal je een deel van de rekening zelf. Je krijgt 75% van de rekening vergoed, maar niet meer dan het maximumtarief. Bekijk de maximumtarieven voor Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2022 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van je zorg of van jouw hulpmiddel betaal je eerst zelf via het verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico? In Mijn NN Zorgverzekering regel je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij zorgverleners waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Vind een zorgverlener bij je in de buurt. Je kunt je selectie verfijnen op: psychotherapeut of psychiatrische hulpinstelling.

Wat je verder moet weten?

Wil je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dat kan, maar dan krijg je een beperkte vergoeding en betaal je een deel van de rekening zelf.

Let op: Ga je voor GGZ-zorg met opname naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan heb je vooraf toestemming nodig van Nationale-Nederlanden. Ook als je voor Spravato of verslavingszorg naar een zorgverlener gaat zonder contract hiervoor, heb je vooraf toestemming nodig. Bij toestemming vergoeden wij 75% van de rekening, maar nooit meer dan het maximumtarief. Als er geen sprake is van een opname, dan is het belangrijk dat je bij je zorgverlener vraagt of hij een kwaliteitsstatuut heeft en of jouw behandeling voorkomt op de door Zorgverzekeraars Nederland opgestelde lijst van interventies. De behandelingen hierop voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Dit zijn vereisten om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen. Voldoet je behandeling hieraan, dan vergoeden wij de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dat bijna nooit voor.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Het kan voorkomen dat de zorgverlener van jouw keuze geen afspraak met je maakt omdat deze de met ons afgesproken grens voor het aantal behandelingen heeft bereikt. Neem dan contact op met het Nationale-Nederlanden Zorgteam via 013 593 82 25 (lokaal tarief). Wij zorgen dan dat je jouw zorg snel krijgt.

Direct online hulp bij psychische problemen

De wachtlijsten in de GGZ, worden steeds langer. Wil je niet wachten? Dan is directe online hulp bij psychische problemen wellicht iets voor jou. Geen wachtlijst, maar direct hulp. Op een moment dat je het zelf fijn vindt, in je eigen vertrouwde omgeving. Neem voor meer informatie en bemiddeling contact op met het Zorgteam van Nationale-Nederlanden via telefoonnummer 013 593 82 25.

Geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd

De vergoeding van GGZ voor de jeugd valt onder de Jeugdwet. Deze richt zich op kinderen tot achttien jaar. Hierop geldt een aantal uitzonderingen. De volgende groepen vanaf achttien jaar vallen onder de nieuwe Jeugdwet:

 • Personen vanaf achttien jaar die volgens het adolescentenstrafrecht (jeugdstrafrecht) zijn berecht.
 • Personen tussen de 18 en 23 jaar die: - voor hun achttiende al (voormalige provinciale) jeugdzorg ontvingen en deze nog moeten afmaken (de zogenaamde doorloopregeling); - binnen een half jaar opnieuw geestelijke gezondheidszorg nodig hebben.

De gemeente is verantwoordelijk voor GGZ voor de jeugd. Voor vragen kun je contact opnemen met je gemeente.

Wat je verder moet weten

 • Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts die bij voorkeur ondersteund wordt door een Praktijk Ondersteuner voor de GGZ (POH-GGZ) of medisch specialist. Voor een verblijf zonder opname is een verwijzing van een bedrijfsarts ook geldig.
 • Is er sprake van spoedeisende zorg? Dan heb je geen schriftelijke verwijzing nodig.
 • Als je gebruikmaakt van psychiatrische hulp of psychotherapie en je mist een afspraak of zegt deze niet op tijd af, dan moet je de kosten voor deze gemiste sessie zelf betalen.
 • Op je nota staan kosten voor de behandeling zelf (directe tijd) maar ook voor kosten zoals voorbereiding, verslaglegging en intervisie (indirecte tijd).
 • Heb je na 3 jaar nog een behandeling gespecialiseerde GGZ nodig met verblijf? Dan krijg je deze zorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Lees meer op de site van jouw Zorgkantoor.

2021

Wat krijg je vergoed in 2021?

 • Psychotherapie waaronder psychoanalytische behandeling.
 • Andere specialistische GGZ zonder opname.
 • Verpleging, geneesmiddelen, hulp- en verbandmiddelen die bij de behandeling horen.

Meer weten? Lees de voorwaarden in het reglement GGZ.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2021 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van je zorg of van jouw hulpmiddel betaal je eerst zelf via het verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico?  Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico? In Mijn NN Zorgverzekering regel je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw zorgverlener. Vind een zorgverlener bij je in de buurt. Je kunt je selectie verfijnen op: psychotherapeut of psychiatrische hulpinstelling.

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener en is er een sprake van een opname? Dan heb je vooraf toestemming nodig van Nationale-Nederlanden. Voldoet je zorgverlener niet aan de kwaliteitseisen, dan krijg je geen vergoeding. Als er geen sprake is van een opname, dan is het belangrijk dat je bij je zorgverlener vraagt of hij een kwaliteitsstatuut heeft en of jouw behandeling voorkomt op de door Zorgverzekeraars Nederland opgestelde lijst van interventies. De behandelingen hierop voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Dit zijn vereisten om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen. Voldoet je behandeling hieraan, dan vergoeden wij de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dat bijna nooit voor.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Het kan voorkomen dat de zorgverlener van jouw keuze geen afspraak met je maakt omdat deze de met ons afgesproken grens voor het aantal behandelingen heeft bereikt. Neem dan contact op met het Nationale-Nederlanden Zorgteam via 013 593 82 25 (lokaal tarief). Wij zorgen dan dat je jouw zorg snel krijgt.

Direct online hulp bij psychische problemen

De wachtlijsten in de GGZ, worden steeds langer. Wil je niet wachten? Dan is directe online hulp bij psychische problemen wellicht iets voor jou. Geen wachtlijst, maar direct hulp. Op een moment dat je het zelf fijn vindt, in je eigen vertrouwde omgeving. Neem voor meer informatie en bemiddeling contact op met het Zorgteam van Nationale-Nederlanden via telefoonnummer 013 593 82 25.

Geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd

De vergoeding van GGZ voor de jeugd valt onder de Jeugdwet. Deze richt zich op kinderen tot achttien jaar. Hierop geldt een aantal uitzonderingen. De volgende groepen vanaf achttien jaar vallen onder de nieuwe Jeugdwet:

 • Personen vanaf achttien jaar die volgens het adolescentenstrafrecht (jeugdstrafrecht) zijn berecht.
 • Personen tussen de 18 en 23 jaar die: - voor hun achttiende al (voormalige provinciale) jeugdzorg ontvingen en deze nog moeten afmaken (de zogenaamde doorloopregeling); - binnen een half jaar opnieuw geestelijke gezondheidszorg nodig hebben.

De gemeente is verantwoordelijk voor GGZ voor de jeugd. Voor vragen kun je contact opnemen met je gemeente.

Wat je verder moet weten

 • Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts die bij voorkeur ondersteund wordt door een Praktijk Ondersteuner voor de GGZ (POH-GGZ) of medisch specialist. Voor een verblijf zonder opname is een verwijzing van een bedrijfsarts ook geldig.
 • Is er sprake van spoedeisende zorg? Dan heb je geen schriftelijke verwijzing nodig.
 • Als je gebruikmaakt van psychiatrische hulp of psychotherapie en je mist een afspraak of zegt deze niet op tijd af, dan moet je de kosten voor deze gemiste sessie zelf betalen.
 • Op je nota staan kosten voor de behandeling zelf (directe tijd) maar ook voor kosten zoals voorbereiding, verslaglegging en intervisie (indirecte tijd).
 • Heb je na 3 jaar nog een behandeling gespecialiseerde GGZ nodig met verblijf? Dan krijg je deze zorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Lees meer op de site van jouw Zorgkantoor.

Terug naar het overzicht van vergoedingen

Service & Contact

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service & Contact