Ga direct naar inhoud

Geestelijke Gezondheidszorg GGZ basis

Een geestelijke gezondheidszorg basis psycholoog (GZ-psycholoog) kan je in een paar gesprekken helpen jouw psychische probleem concreet en praktisch aan te pakken.

Wat krijg je vergoed in 2021?

Vergoeding vanaf 18 jaar

Je krijgt behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Heb je binnen één kalenderjaar voor dezelfde zorgvraag meerdere trajecten nodig in de basis geestelijke gezondheidszorg? Dan is er waarschijnlijk geen sprake meer van doelmatige zorg. Je zou dan moeten worden verwezen naar de gespecialiseerde GGZ. Alleen in uitzonderlijke gevallen geven we toestemming voor meerdere trajecten in de basis GGZ in één kalenderjaar. Laat je dus goed informeren voordat je de behandeling start. Meer weten? Lees de voorwaarden in het reglement GGZ.

Jonger dan 18 jaar

Psychische zorg aan jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet en wordt door de gemeente geregeld.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Er is geen eigen bijdrage.

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2021 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van je zorg of van jouw hulpmiddel betaal je eerst zelf via het verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Jouw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regel je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kiest zelf jouw zorgverlener. Vind een zorgverlener bij jou in de buurt. Je kunt jouw selectie verfijnen op: GZ-psycholoog.

Let op:
Gaat je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener en is er een sprake van een opname? Dan heb je vooraf toestemming nodig van Nationale-Nederlanden. Als er geen sprake is van een opname, dan is het belangrijk dat je bij jouw zorgverlener vraagt of hij een kwaliteitsstatuut heeft en of jouw behandeling voorkomt op de door Zorgverzekeraars Nederland opgestelde lijst van interventies. De behandelingen hierop voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Dit zijn vereisten om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen. Voldoet jouw behandeling hieraan, dan vergoeden wij de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dat bijna nooit voor.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Het kan voorkomen dat de zorgverlener van jouw keuze geen afspraak met je maakt omdat deze de met ons afgesproken grens voor het aantal behandelingen heeft bereikt. Neem dan contact op met het Nationale-Nederlanden Zorgteam via 013 593 82 25 (lokaal tarief). Wij zorgen dan dat je jouw zorg snel krijgt.

Direct online hulp bij psychische problemen

De wachtlijsten in de GGZ, worden steeds langer. Wil je niet wachten? Dan is directe online hulp bij psychische problemen wellicht iets voor jou. Geen wachtlijst, maar direct hulp. Op een moment dat je het zelf fijn vindt, in je eigen vertrouwde omgeving. Neem voor meer informatie en bemiddeling contact op met het Zorgteam van Nationale-Nederlanden via telefoonnummer 013 593 82 25.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij je helpen?