Ga direct naar inhoud

Eigen risico basisverzekering

Het verplicht eigen risico is het bedrag dat je betaalt voordat je vergoeding krijgt uit de basisverzekering.

Verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico geldt voor iedereen van achttien jaar en ouder. De overheid bepaalt de hoogte van het verplicht eigen risico. In 2022 is dat opnieuw € 385,-.

Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Niet alle zorg valt onder het verplicht eigen risico. Je betaalt geen eigen risico bij:

  • Bezoek aan de huisarts
  • Verloskundige zorg
  • Kraamzorg Hulpmiddelen in bruikleen
  • Nacontroles van nier- of leverdonoren
  • Reiskosten gemaakt door een donor voor transplantatie
  • Ketenzorg (bij ketenzorg stemmen verschillende zorgverleners af hoe ze je het beste kunnen behandelen)
  • Verpleging en verzorging vanuit de wijkverpleging
  • ‘Stoppen met roken’ programma. Dit geldt alleen als je gebruikmaakt van door ons geselecteerde SMR-aanbieders.
  • Plaatsen van een spiraal door de verloskundige

Ook voor zorg die jouw aanvullende verzekering of tandartsverzekering vergoedt, geldt het eigen risico niet.

Pakketvergelijker

In de Pakketvergelijker vind je een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. Zo kun je de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken. Ook zie je precies voor welke zorg het eigen risico geldt.

Het verplicht eigen risico gespreid betalen

Wil je, wanneer je zorg gebruikt, het eigen risico niet in één keer betalen? Bij Nationale-Nederlanden kun je het verplicht eigen risico gespreid betalen. Je betaalt van maart tot en met december € 38,50 bovenop je premie.

Heb je in 2022 het eigen risico gespreid betaald en het bedrag aan het einde van het jaar niet helemaal opgemaakt? Dan ontvang je het bedrag dat je te veel hebt betaald in het eerste kwartaal van 2023 automatisch terug op jouw rekening.

Aanmelden voor 2022

Verwacht je in 2022 zorgkosten en wil je het bedrag van het eigen risico liever niet in een keer betalen? Voor 2022 kun je je aanmelden tot en met 1 februari 2022. Dat kan via Mijn NN Zorgverzekering.

Eigen risico betalen, hoe werkt dit?

Stel, je haalt medicijnen op bij jouw apotheek. Voor deze medicijnen geldt het eigen risico en de eigen bijdrage. Dan betaal je dus eerst een deel zelf, voordat je een vergoeding krijgt. Hoe je dit betaalt, hangt van de situatie af. We leggen het graag uit.

Je zorgverlener stuurt de rekening naar Nationale-Nederlanden

Wij betalen jouw zorgverlener en schieten het eigen risico en de eigen bijdrage voor. Vervolgens sturen we je een overzicht van de kosten die wij betaald hebben en welk bedrag je aan ons terug moet betalen. Dit doe je op dezelfde manier als waarop je de premie aan ons betaalt: via automatische incasso of een acceptgiro. Je krijgt geen aparte rekening voor het eigen risico, als je dit gespreid betaalt.

Je ontvangt de rekening van je zorgverlener

Je declareert je rekening. Wij kijken of je het eigen risico of een eigen bijdrage moet betalen. Is dat het geval? Dan trekken we dit bedrag af van de vergoeding waar je recht op hebt. Het bedrag dat overblijft, maken we aan je over.

Eigen risico bij behandeling in het ziekenhuis?

Je betaalt soms meerdere keren eigen risico als je in het ziekenhuis behandeld wordt. Dat komt omdat een behandeling in een ziekenhuis verdeeld is in een traject van 120 dagen (een DBC). Dat is zo geregeld door de overheid. De behandeling kan meerdere trajecten van 120 dagen duren. Na afloop van ieder traject declareert het ziekenhuis de kosten van de DBC. Na een operatie mag de DBC nog maximaal 42 dagen doorlopen. Duurt de behandeling langer dan deze termijnen? Dan wordt er aansluitend een nieuwe (vervolg-)DBC geopend.

Het kan zijn dat je na betaling van jouw eigen risico voor een DBC nog eigen risico voor datzelfde jaar overhoudt. Dit openstaande bedrag aan eigen risico kan in rekening worden gebracht voor een vervolg-DBC als die voor je wordt geopend. Misschien wordt een vervolg-DBC in een nieuw kalenderjaar geopend. In dat geval wordt het eigen risico voor het nieuwe jaar in rekening gebracht. De openingsdatum van een traject bepaalt namelijk over welk jaar er eigen risico in rekening wordt gebracht. Jouw zorgverlener weet of en wanneer er een vervolg-DBC geopend wordt. Vraag hem/haar wanneer dit gebeurt.

Een lagere premie met een vrijwillig eigen risico

Verwacht je weinig of geen zorg uit de basisverzekering te gebruiken? Dan kun je je eigen risico verhogen. In ruil voor het hogere eigen risico krijg je korting op de premie van jouw basisverzekering. Je kunt bij Nationale-Nederlanden kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,-, € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,-. Dat bedrag komt bovenop het verplicht eigen risico van € 385,-.

Bereken je premie

Ben je al verzekerd bij Nationale-Nederlanden en wil je een vrijwillig eigen risico aanvragen of wijzigen? Geef het uiterlijk 31 december aan ons door via Mijn NN Zorgverzekering.