Ga direct naar inhoud

Premieopbouw

In 2024 is de premie van de Zorg Voordelig basisverzekering € 140,50. De premie van de Zorg Vrij basisverzekering is € 147,- per maand. Dat is de premie zonder korting. De premie is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Bekijk hieronder de premieopbouw van 2024. De bedragen zijn in euro's per premiebetaler per jaar. De genoemde premie in onderstaande tabel is een gewogen gemiddelde van de basisverzekeringen Zorg Voordelig en de Zorg Vrij.

Premie onderdeel Zorg Vrij
VWS-rekenpremie 2024 € 1.708,-
Resultaat op zorginkoop en verevening - € 87,-
Bedrijfskosten € 80,-
Inzet beleggingsopbrengsten -
Onttrekking aan reserves -
Toevoeging aan reserves -
Belasting -
Opslag kortingen vrijwillig eigen risico € 15,-
Opslag oninbare premies € 6,-
Opslag overig € 19,-
Winstopslag -
Jaarpremie € 1.741,-
= per maand* € 145,12

*Deze premie is een gewogen gemiddelde van de basisverzekeringen Zorg Vrij en Zorg Voordelig.

VWS-rekenpremie 2024

De overheid bepaalt ieder jaar de rekenpremies. Dit is een basisbedrag van de premieberekening. De rekenpremie is voor alle verzekeraars gelijk.

Resultaat op zorginkoop en verevening

Dit is het verschil tussen het budget dat we voor onze verzekerdenpopulatie ontvangen en de kosten van de daadwerkelijk afgenomen zorg.

Bedrijfskosten

Onder bedrijfskosten vallen de kosten van onze organisatie, de afhandeling van declaraties, serviceverlening en inkoop. De kosten voor marketing en provisies zijn ook bedrijfskosten.

Inzet beleggingsopbrengsten

Het geld dat vanuit onze beleggingsresultaten wordt ingezet om de premie te verlagen.

Onttrekking aan reserves

Het geld dat we uit onze reserves halen en inzetten om de premie stabiel te houden.

Toevoeging aan reserves

Het geld dat we via de premie vragen om onze reserves op peil te houden.

Winstopslag

Het geld dat we via de premie vragen om winst te maken.

Overige opslagen

Het geld dat we via de premie vragen om bijvoorbeeld de kosten van verhaal, coulance-uitkeringen en betaaltermijnkortingen te dekken.

Service & Contact

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service & Contact