Ga direct naar inhoud

Zorginkoop voor CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf ontwikkelt het inkoopbeleid namens de labels CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA. Het resultaat: per zorgsoort dezelfde zorgovereenkomst én dezelfde uitvoering van de zorginkoop.

De fasen van zorginkoop

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf wil zich onderscheiden als zorgverzekeraar. Daarom gebeurt de inkoop van zorg volgens een professioneel zorginkoopproces. Dit proces bestaat uit de volgende fasen:

Samenwerken in het zorginkoopproces

De uitkomsten van de beoordeling vormen de input voor een nieuwe zorginkoopcyclus. Het CZ zorgverzekeringsbedrijf werkt steeds aan de verdere professionalisering van het zorginkoopproces. Dit gebeurt op de volgende manieren:

  • De zorginkooprol en de advies- en begeleidingsrol steeds duidelijker aan elkaar verbinden.
  • CZ contracteert voor bepaalde behandelingen alleen zorgverleners waarvan zeker is dat zij goede kwaliteit leveren.
  • De betrokkenheid van patiënten- en consumentenorganisaties vergroten. Dit gebeurt in het onderzoeken van de behoeftes en in de beoordeling daarvan. Hiervoor onderhoudt CZ altijd contact met Zorgbelangorganisaties in Zuid-Nederland. Ook maakt CZ gebruik van de ervaringen van patiënten. En met klantenpanels doet CZ onderzoek naar de behoeften van de verzekerden.

Akkoordverklaringen

De samenwerking levert gelijkheid op in toestemmingsvereisten van de zorgverzekeraars CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA.

Voor bijvoorbeeld bepaalde medische behandelingen, hulpmiddelen en vervoer is vooraf toestemming nodig. De toestemming blijft in grote lijnen gelijk. Toch kunnen er verschillen zijn. Wij hebben per soort zorgaanbieder een aantal bijzonderheden genoteerd. De gecontracteerde partijen vinden deze informatie terug in de contracten.

Wat kun je van ons verwachten?

  • Jaaroverschrijdende akkoordverklaringen (voorheen machtigingen) worden afgehandeld door de zorgverzekeraar die verantwoordelijk was op de datum dat de zorg inging.
  • Er is één werkwijze in de afhandeling van een toestemming. Voor de zorgverzekeraars CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA worden dezelfde interne werkwijzen en protocollen gebruikt bij de behandeling van jouw verzoek.

Meer informatie voor zorgaanbieders

Bekijk op de website van CZ het specifieke zorginkoopbeleid voor alle soorten zorg. Ook vind je hier per zorgsoort verschillende aanvraag- en declaratieformulieren.

Bekijk meer informatie voor zorgaanbieders

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact