Ga direct naar inhoud

Tandheelkunde: implantaten en een klikgebit

Een implantaat is een kunstwortel die wordt aangebracht op de plaats waar een tand of kies verloren gegaan is. Een kroon wordt geplaatst op één implantaat, voor een brug of klikgebit zijn meerdere implantaten nodig. Een gespecialiseerde tandarts (implantoloog) of een kaakchirurg plaatst implantaten.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Heeft u een ernstig geslonken tandeloze kaak waarin een gewoon kunstgebit niet meer past? Dan kunt u een vergoeding krijgen van tandheelkundige implantaten en het aanbrengen van het klikgebit hierop. Voor het klikgebit geldt een eigen bijdrage.

U kunt de zorg vergoed krijgen uit de basisverzekering. Hiervoor heeft u wel toestemming nodig van Nationale-Nederlanden. Uw tandarts vraagt dit voor u bij ons aan.

Krijgt u geen toestemming voor vergoeding van implantaten en een klikgebit uit de basisverzekering? Dan kunt u de implantaten eventueel (gedeeltelijk) vergoed krijgen uit een aanvullende verzekering met dekking voor tandheelkundige zorg.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% van de kosten voor het plaatsen van een tandheelkundig implantaat en het plaatsen van het vaste gedeelte van de suprastructuur wanneer u toestemming van Nationale-Nederlanden heeft ontvangen
Aanvullende verzekering:
Start Geen vergoeding. Wel een vergoeding van € 200,- voor eigen bijdrage volledig kunstgebit
Extra Geen vergoeding. Wel een vergoeding van € 200,- voor eigen bijdrage volledig kunstgebit
Compleet Geen vergoeding. Wel een vergoeding van € 200,- voor eigen bijdrage volledig kunstgebit
Comfort Geen vergoeding. Wel een vergoeding van € 200,- voor eigen bijdrage volledig kunstgebit
Top Geen vergoeding. Wel een vergoeding van € 200,- voor eigen bijdrage volledig kunstgebit
Zilver 75% tot € 250,-
Tandengaaf 250 € 250,
Tandengaaf 500 € 500,-
Tandengaaf 1.000 € 1.000,-
Tandengaaf 1.500 € 1.500,-

* Deze vergoeding valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt. Onder deze vergoeding valt ook de (gedeeltelijke) vergoeding van de eigen bijdrage voor een klikgebit op implantaten.

Eigen bijdrage

Bij een vergoeding uit de basisverzekering betaalt u een eigen bijdrage van 10% van de totale kosten voor een klikgebit op implantaten voor de onderkaak en een eigen bijdrage van 8% van de totale kosten voor een klikgebit op implantaten voor de bovenkaak. Met een aanvullende verzekering kunt u een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor deze eigen bijdrage. Kijk hiervoor in bovenstaande tabel

Eigen risico

Krijgt u een klikgebit op implantaten vergoed uit de basisverzekering? Dan valt deze zorg onder het eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van uw zorg of van uw hulpmiddel betaalt u eerst zelf via uw verplicht eigen risico. Heeft u in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoeft u het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Uw basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? 
Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. U betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat u bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet u hoeveel er nog over is van uw eigen risico? 
In Mijn NN Zorgverzekering regelt u online al uw verzekeringszaken. Daar ziet u ook de stand van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw zorgverlener bij u in de buurt.

Voordelen wanneer u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat:

 • Wij hebben voor u afspraken gemaakt over de kwaliteit van uw zorg en over de garantie;
 • U heeft één aanspreekpunt: de eindverantwoordelijke tandarts;
 • U krijgt duidelijke uitleg over de hele behandeling;
 • Aan het eind van de behandeling wordt uw mening gevraagd. 

Wat u verder moet weten

 • De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven.
 • Bij sommige behandelingen komen materiaal- en techniekkosten. Nationale-Nederlanden vergoedt voor mondzorg uit de basisverzekering deze kosten tot een maximaal bedrag.
 • Komt de vergoeding uit uw aanvullende verzekering? Dan gelden deze maximale vergoedingen niet, maar geldt de maximale vergoeding uit uw aanvullende verzekering. In de referentielijst vindt u een overzicht met tarieven die volgens Nationale-Nederlanden normaal zijn voor dit soort kosten. Zo kunt u zien of uw mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) www.allesoverhetgebit.nl.

Wat moet u regelen?

 • U heeft geen verwijzing nodig om naar de tandarts te gaan. Om naar een kaakchirurg of tandprotheticus te gaan heeft u een verwijzing nodig van uw tandarts.
 • U moet voor een klikgebit op implantaten toestemming vragen bij Nationale-Nederlanden als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Dat hoeft niet als u een gecontracteerde zorgverlener kiest.

Deze toestemming moet door u of uw zorgverlener schriftelijk bij Nationale-Nederlanden worden aangevraagd. Stuur bij uw aanvraag de volgende gegevens mee:

 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van degene die de behandeling moet ondergaan.
 • Nationale-Nederlanden relatienummer waaronder deze persoon is verzekerd bij Nationale-Nederlanden.
 • Gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de behandelend tandarts of implantoloog.
 • Het behandelplan van de behandelend tandarts of implantoloog.

Nationale-Nederlanden beoordeelt of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding voor een klikgebit op implantaten vanuit de basisverzekering.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?