Ga direct naar: inhoud

Kraamzorg

Na de bevalling heeft u recht op kraamzorg. In het ziekenhuis, het kraamcentrum of thuis. Hoeveel kraamzorg u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw verloskundige of arts stelt hiervoor de indicatie vast. Na de bevalling kan het aantal uren worden aangepast, bijvoorbeeld als blijkt dat u meer zorg nodig heeft dan verwacht. In sommige aanvullende verzekeringen is extra kraamzorg opgenomen.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

De vergoeding van kraamzorg is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Er zijn verschillende mogelijkheden. Bekijk hieronder welke situatie voor u van toepassing is.

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Kraamzorg in het ziekenhuis, kraamcentrum of thuis zonder medische noodzaak

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 10 dagen
Wij vergoeden de rekening van zorgverleners volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Aanvullende verzekering:
Start Vergoeding wettelijke eigen bijdrage € 100,-
Extra Vergoeding wettelijke eigen bijdrage € 150,-
Compleet Vergoeding wettelijke eigen bijdrage € 175,-
Comfort Vergoeding wettelijke eigen bijdrage 100%
Top Vergoeding wettelijke eigen bijdrage 100%
Zilver Geen vergoeding

Extra kraamzorg als het medisch noodzakelijk is

 • Verzekering
  Vergoeding
 • Basisverzekering
  Geen vergoeding
 • Aanvullende verzekering:
 • Start
  5x3 uur
 • Extra
  5x3 uur
 • Compleet
  5x3 uur
 • Comfort
  5x3 uur
 • Top
  5x3 uur
 • Zilver
  Geen vergoeding

Kraamzorg na ziekenhuisopname

 • Verzekering
  Vergoeding
 • Basisverzekering
  Geen vergoeding
 • Aanvullende verzekering:
 • Start
  15 uur
 • Extra
  15 uur
 • Compleet
  15 uur
 • Comfort
  15 uur
 • Top
  15 uur
 • Zilver
  Geen vergoeding

Kraamzorg bij adoptie van een kindje jonger dan 6 maanden

 • Verzekering
  Vergoeding
 • Basisverzekering
  Geen vergoeding
 • Aanvullende verzekering:
 • Start
  3x3 uur
 • Extra
  3x3 uur
 • Compleet
  3x3 uur
 • Comfort
  3x3 uur
 • Top
  3x3 uur
 • Zilver
  Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Voor kraamzorg betaalt u een wettelijke eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van waar u de kraamzorg krijgt.

 • Krijgt u kraamzorg thuis, dan is de wettelijke eigen bijdrage € 4,40 per uur.
 • Verblijft u poliklinisch in een ziekenhuis, geboortehotel of geboortecentrum zonder medische noodzaak? Dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van € 17,50 per dag voor de moeder en € 17,50 per dag voor een kind. Als uw zorgverlener een hoger bedrag declareert dan het wettelijke tarief van € 125,- per dag dan betaalt u het hogere bedrag als eigen bijdrage.
 • Verblijft u poliklinisch in het ziekenhuis met medische noodzaak dan betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw ziekenhuis, kraamcentrum of kraamverzorgster. Normaal gesproken is dit een zorgverlener bij u in de buurt. Vind een zorgverlener bij u in de buurt. U vindt daar ook informatie over de kwaliteit van de zorg van verschillende ziekenhuizen of kraamzorginstellingen?

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%.

Kiest u voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

 • Kraamzorg moet u uiterlijk vijf maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum telefonisch aanvragen bij Nationale-Nederlanden Kraamzorgservice. Vraagt u uw kraamzorg aan via Mijn NN Zorgverzekering? Dan krijgt u het kraampakket automatisch toegestuurd in de zevende maand van uw zwangerschap. U kunt ook contact opnemen met een Nationale-Nederlanden geboortezorgadviseur via telefoonnummer 013 593 82 25.
 • Heeft u uw kraamzorg zelf geregeld? Of bent u onlangs overgestapt naar Nationale-Nederlanden en heeft u binnenkort kraamzorg nodig die u al via uw oude zorgverzekeraar geregeld heeft? Meld dit dan via Mijn NN Zorgverzekering of telefonisch, zodat wij u het kraampakket kunnen sturen.
 • Wilt u gebruikmaken van extra kraamzorg? Dit wordt vergoed als dit is opgenomen in uw aanvullende verzekering. Ook moet deze kraamzorg medisch noodzakelijk zijn en de moeder moet bij Nationale-Nederlanden verzekerd zijn. De extra kraamzorg moet aansluitend zijn op de reguliere kraamzorg.
 • Wilt u gebruikmaken van kraamzorg na een ziekenhuisopname? Dit wordt vergoed als dit is opgenomen in uw aanvullende verzekering. De moeder moet minimaal veertien dagen opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Hiervoor moet u vooraf toestemming aanvragen.

Heeft u nog vragen? Stel deze dan aan de medewerkers van Nationale-Nederlanden Geboortezorgadvies via telefoonnummer 013 593 82 25.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?