Ga direct naar inhoud

Infuuspomp

Met een infuuspomp bedoelen wij de draagbare uitwendige infuuspomp met toebehoren. Toebehoren zijn bijvoorbeeld het fixatiemateriaal, desinfectantia, verbindingsslangetjes en naalden. Bij de eerste aanschaf behoren ook de batterijen, maar bij vervanging moet u deze zelf betalen.

Als er in uw thuissituatie sprake is van continue parenterale toediening van een geneesmiddel, kunt u een uitwendige infuuspomp vergoed krijgen. Dit geldt niet voor de toediening van insuline. Daarvoor kunt u vragen om vergoeding van een insulinepomp. De volgende onderdelen komen voor vergoeding in aanmerking:

 • Inzet en gebruik van apparatuur.
 • Materialen voor toediening (bijvoorbeeld spuiten, verlenglijnen, naalden, gazen en handschoenen).
 • De batterijen en oplaadapparatuur die bij de eerste aanschaf horen.
 • Bezorging en instructie.
 • Telefonische begeleiding door verpleegkundigen.
 • 24- uur bereikbaar.
 • Onderhoud van de apparatuur.
 • Telefonische feedback.

Wat krijgt u vergoed in 2019?

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering - 100% wij vergoeden de rekening van leveranciers volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw leverancier. Vind een leverancier bij u in de buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: infuuspompen.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u zijn:

 • Leveranciers die beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede zorgverlening.
 • De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
 • Goede bereikbaarheid. De leverancier is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar.
 • Geen wachttijden. De leverancier neemt direct contact met u op over een indicatiestelling.
 • Snelle levering. Het hulpmiddel wordt binnen 24 uur na indicatiestelling bij u thuis geleverd.
 • Een uitvoerige instructie bij de eerste levering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Kiest u voor een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde leverancier), dan heeft dit geen gevolgen voor wat u vergoed krijgt. Wij vergoeden de rekening volledig. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een leverancier die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Wat u verder moet weten

 • Als u de infuuspomp bestelt bij een leverancier waarmee Nationale-Nederlanden een overeenkomst heeft, hoeft u vooraf geen toestemming (een akkoordverklaring) te vragen bij Nationale-Nederlanden.
 • U leent dit hulpmiddel.
 • Heeft u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waar Nationale-Nederlanden afspraken mee heeft gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Wat moet u regelen?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan Nationale-Nederlanden. U doet dit door de medische diagnose van uw specialist samen met een offerte van de leverancier in te sturen naar:

Nationale-Nederlanden 
t.a.v. Medische Beoordelingen 
Postbus 4016 
5004 JA Tilburg

Als u de apparatuur niet meer nodig heeft, moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van Nationale-Nederlanden op telefoonnummer 076 5243981. De apparatuur wordt dan weer bij u opgehaald.

Terug naar het overzicht van vergoedingen


Kunnen wij u helpen?