Ga direct naar: inhoud

Betalingsachterstand

U betaalt premie voor uw verzekering. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan ontstaat er een betalingsachterstand. Een betalingsachterstand kan gevolgen hebben voor uw levensverzekering. We helpen u graag als u een betalingsachterstand heeft.

Gevolgen

Wat zijn de gevolgen voor uw levensverzekering?

De gevolgen van een betalingsachterstand verschillen per soort levensverzekering. U leest in de polisvoorwaarden van uw verzekering wat de gevolgen van betalingsachterstand voor uw levensverzekering zijn.

1. De uitkering bij overlijden is lager

Heeft u een levensverzekering waarbij we een bedrag uitkeren bij overlijden? Bij een betalingsachterstand kan de uitkering bij overlijden lager zijn dan u misschien had verwacht. Het kan ook zijn dat de uitkering bij overlijden vervalt.

2. U haalt mogelijk uw doel niet

Met uw levensverzekering bouwt u waarde op. U heeft uw levensverzekering afgesloten met een bepaald doel. Bijvoorbeeld voor het aflossen van uw hypotheek of voor (een aanvulling op) uw pensioen. Bij een betalingsachterstand van vijf maanden of langer passen we de verzekering aan. De uitkering van uw levensverzekering is dan lager dan u misschien had verwacht.

3. We informeren uw geldverstrekker

Is uw levensverzekering gekoppeld aan uw hypotheek? Dan moeten we uw geldverstrekker informeren over uw betalingsachterstand. Met de waarde van uw levensverzekering lost u op de einddatum (een deel van) uw hypotheek af. Een betalingsachterstand kan gevolgen hebben voor het aflossen van uw hypotheek. Dit is ook een risico voor de geldverstrekker.

4. We passen de verzekering aan of stoppen de verzekering

Heeft u een betalingsachterstand van vijf maanden of langer? En reageert u niet op onze herinneringen? Dan kopen we de verzekering af of maken de verzekering premievrij. De uitkering van uw levensverzekering is dan lager dan u misschien had verwacht.

Lees meer over stopzetten (afkopen)

Lees meer over stoppen met premie betalen (premievrij maken)

Wat kunt u doen?

Wat kunt u doen bij betalingsachterstand?

We informeren u als u uw premie niet op tijd betaalt. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op. We helpen u graag. U kunt bijvoorbeeld de betaling laten uitstellen of een betalingsregeling met ons afspreken.

  • Uitstel van betaling. We spreken met u af wanneer u het openstaande bedrag betaalt.
  • Betalingsregeling. U betaalt het openstaande bedrag in termijnen voor een bepaalde datum. U betaalt daarnaast de premie voor uw verzekering zodat er niet opnieuw een betalingsachterstand ontstaat.

Betalingsachterstand voorkomen

U kunt betalingsachterstand voorkomen door de premie automatisch af te laten schrijven. En te zorgen dat er genoeg saldo op uw rekening staat.

  • Betaalt u via een periodieke overboeking? Dan kunt u ervoor kiezen om de premie via een automatische afschrijving te betalen. Zo voorkomt u dat u de premie te laat betaalt. Wilt u de premie via automatisch incasso betalen? Lees dan de informatie op de pagina uw betaalwijze aanpassen.
  • Betaalt u al via een automatisch incasso? Misschien is het saldo op uw rekening te laag op het moment dat we de premie automatisch afschrijven. Zorg ervoor dat er genoeg saldo op uw rekening staat.

Premie aanpassen

U kunt ook de premie van uw levensverzekering aanpassen.

  • Premie verlagen. U kunt ervoor kiezen om minder premie te betalen voor uw levensverzekering. Dat heeft onder andere gevolgen voor de hoogte van het bedrag dat we uitkeren op de einddatum of bij overlijden. Lees meer over premie van de verzekering verlagen.
  • Stoppen met premie betalen. U kunt in overleg met ons stoppen met het betalen van premie. Dat noemen we premievrij maken. Uw verzekering blijft bestaan. De uitkering bij leven en de uitkering bij overlijden wordt dan lager. Lees meer over stoppen met premie betalen.
uniqueid

Kunnen wij u helpen?