Ga direct naar inhoud

Flexibel Verzekerd Beleggen

Flexibel Verzekerd Beleggen is een beleggingsverzekering. Met een beleggingsverzekering bouw je een bedrag op met beleggen. Je betaalt jouw premie en we beleggen (een deel hiervan) in beleggingsfondsen. Dit noemen we participaties in beleggingsfondsen. Er zijn twee varianten van deze beleggingsverzekering: een kapitaalverzekering en een lijfrenteverzekering.

Is uw Flexibel Verzekerd Beleggen verzekering een kapitaalverzekering? Dan keren we op de einddatum in één keer een bedrag uit. Op de einddatum van de verzekering ontvang je de opgebouwde fondswaarde. De fondswaarde hangt af van de koers van de beleggingsfondsen en het aantal participaties. Een kapitaalverzekering kan verpand zijn. Dan is de verzekering verbonden aan een lening, bijvoorbeeld een hypotheek.

Is uw Flexibel Verzekerd Beleggen verzekering een lijfrenteverzekering? Dan gebruik je de opgebouwde waarde om een nieuwe verzekering af te sluiten. Je kunt ook een fiscale bankspaarrekening openen. Bij het vrijkomen van uw lijfrenteverzekering heb je drie mogelijkheden: je koopt een periodieke lijfrente aan, je stelt jouw uitkering nog even uit of je laat het geld in één keer uitkeren. Laat je goed adviseren over de mogelijkheden.

Kenmerken
Minimale inleg Per maand Per jaar
Minimum premie € 68,07 € 680,67
De minimale koopsom is € 907,56

Premie en kosten

De premie is het bedrag dat je inlegt in jouw beleggingsverzekering. De premie gebruiken we voor:

 • het betalen van kosten
 • het verzekeren van risico’s
 • het kopen van participaties in beleggingsfondsen

Bij de Flexibel Verzekerd Beleggen verzekering beleggen we de premie die je inlegt. De kosten en risicopremies verrekenen we met de beleggingen. Ieder jaar krijg je omstreeks dezelfde datum een waardeoverzicht van jouw beleggingsverzekering. In het overzicht staat wat de waarde is van je beleggingsverzekering. Hierin staan ook de premies en de kosten.

Wijzigen

Verzekering stopzetten (afkopen)

Je kunt je Flexibel Verzekerd Beleggen verzekering voor de einddatum beëindigen. Je hoeft hiervoor geen afkoopkosten of mutatiekosten te betalen. We brengen wel verkoopkosten in rekening. Beëindiging van je verzekering kan fiscale gevolgen hebben. Wil je meer weten over (de gevolgen van) het beëindigen van uw verzekering? Neem dan contact met ons op of raadpleeg je adviseur.

Let op: Is jouw verzekering verbonden aan een hypotheek? Dan heb je bij het stopzetten of wijzigen van je verzekering toestemming nodig van jouw hypotheekverstrekker.

Heeft je verzekering een garantieregeling? Dan vervalt het garantiebedrag bij het stopzetten van jouw Flexibel Verzekerd Beleggen beleggingsverzekering. Lees meer over het beëindigen van beleggingsverzekeringen.

Verzekering omzetten (waarde overdragen)

Is jouw Flexibel Verzekerd Beleggen verzekering een lijfrenteverzekering? Dan kun je je verzekering beëindigen en de waarde storten in een bankspaarproduct, bijvoorbeeld Pensioensparen van Nationale-Nederlanden. We noemen dit waarde overdragen. Banksparen is niet altijd fiscaal aantrekkelijk. Een adviseur kan je hier meer over vertellen. Lees meer over het omzetten van je verzekering.

Is jouw Flexibel Verzekerd Beleggen beleggingsverzekering een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)? Dan kun je je verzekering omzetten naar een bankspaarproduct (een geblokkeerde spaarrekening met belastingvoordeel).

Is jouw Flexibel Verzekerd Beleggen verzekering wel een kapitaalverzekering, maar geen KEW? Dan kun je de verzekering niet omzetten naar een bankspaarproduct. Je kunt de waarde van je verzekering wel storten op een 'gewone' spaarrekening zonder belastingvoordeel.

Premie wijzigen

Stoppen met premie betalen (premievrij maken)

Je kunt ervoor kiezen om geen premie meer te betalen voor jouw Flexibel Verzekerd Beleggen verzekering. Het voordeel is dat de maandlasten voor je beleggingsverzekering vervallen. Het nadeel is dat het opgebouwde bedrag op de einddatum van de verzekering lager zal zijn. Heb je een garantieregeling? De garantiewaarde wordt lager of vervalt helemaal als je stopt met premie betalen. Lees meer over het premievrij maken van jouw beleggingsverzekering.

Meer of minder premie betalen

Je kunt ervoor kiezen om minder of juist meer premie in jouw beleggingsverzekering te stoppen.

Kies je voor minder premie betalen? Het voordeel is dat je maandlasten lager worden. Het nadeel is, dat het opgebouwde bedrag op de einddatum van de verzekering lager zal zijn. Heb je een garantieregeling? Dan wordt de garantiewaarde of het garantiekapitaal ook lager.
Je kunt ook meer geld in je beleggingsverzekering stoppen, bijvoorbeeld door een extra storting te doen of meer premie te betalen. Het verhogen van jouw premie leidt tot een hoger bedrag op de einddatum van je verzekering.

Let op: Wijzig je je premie? Dan kan dit fiscale gevolgen hebben. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op of raadpleeg jouw adviseur.

Wil je de premie van jouw Flexibel Verzekerd Beleggen beleggingsverzekering aanpassen? Dan gelden de onderstaande bedragen voor een minimale premieverhoging of -verlaging. De premie mag niet lager worden dan de minimale inleg.

Per maand Per jaar
Minimale premie inleg € 68,07 € 680,67
Minimale premieverhoging of -verlaging € 25,00 € 200,00
De minimale eenmalige koopsom is € 907,56

Begunstiging wijzigen

In sommige gevallen kun je de begunstigde(n) voor jouw Flexibel Verzekerd Beleggen verzekering wijzigen. De begunstigde krijgt de uitkering van de beleggingsverzekering als de verzekerde voor de einddatum overlijdt. Lees meer over het wijzigen van de begunstiging. Daar vind je ook meer informatie over de fiscale gevolgen.

Aanvullende dekkingen

Het was mogelijk een 'arbeidsongeschiktheidsdekking' en 'verzorging' mee te verzekeren. Bij een wijziging van de verzekering kun je dekkingen verwijderen. Toevoegen is niet meer mogelijk.

Verpanding

Je kunt ervoor kiezen om jouw beleggingsverzekering te verbinden aan een lening of hypotheek (verpanden). Dit geldt alleen voor kapitaalverzekeringen. Wil je je Flexibel Verzekerd Beleggen verzekering verpanden? Bespreek met jouw adviseur of dit fiscaal ook mogelijk is. En overleg met je geldverstrekker of hij jouw Flexibel Verzekerd Beleggen verzekering als onderpand accepteert.

Ander beleggingsfonds kiezen

Het is mogelijk om te veranderen van beleggingsfonds. Onder de tab Fondsen lees je in welke fondsen je kunt beleggen.

Fondsen

Fondskeuze

Je kunt de beschikbare premie beleggen in de volgende beleggingsfondsen:

 • NN Geldmarkt Fonds
 • NN Continu Click Fonds
 • NN Rente Fonds
 • NN EuropaRente Fonds
 • NN InterRente Fonds
 • NN Mix Fonds
 • NN Vastgoed Fonds
 • NN Aandelen Fonds
 • NN Europa Fonds
 • NN Nederland Fonds
 • NN Opkomende Markten Fonds
 • SSgA EMU Government Bond Index Fonds
 • iShares MSCI World EUR Hedged Fonds