Ga direct naar inhoud

Financieel Vrijheidsplan

Het Financieel Vrijheidsplan is een beleggingsverzekering. Met een beleggingsverzekering bouw je een bedrag op met beleggen. Je betaalt jouw premie en we beleggen (een deel hiervan) in beleggingsfondsen. Je koopt hiermee participaties (eenheden) in de door jou gekozen beleggingsfondsen. Er zijn twee varianten van deze beleggingsverzekering: een kapitaalverzekering en een lijfrenteverzekering.

Is jouw Financieel Vrijheidsplan een kapitaalverzekering? Dan keren we op de einddatum in één keer een bedrag uit. Op de einddatum van de verzekering ontvang je de opgebouwde fondswaarde. De fondswaarde hangt af van het rendement van de beleggingsfondsen. Een kapitaalverzekering kan verpand zijn. Dan is de verzekering gekoppeld aan een lening bijvoorbeeld een hypotheek.

Is jouw Financieel Vrijheidsplan een lijfrenteverzekering? Dan gebruik je de opgebouwde waarde om een nieuwe verzekering af te sluiten. Je kunt ook een fiscale bankspaarrekening openen. Bij het vrijkomen van jouw lijfrenteverzekering heb je drie mogelijkheden: je koopt een periodieke lijfrente aan, je stelt je uitkering nog even uit of je laat het geld in één keer uitkeren. Laat je goed informeren over de mogelijkheden.

Kenmerken

Minimum inleg

De minimale maandpremie is afhankelijk van het moment dat je je beleggingsverzekering hebt afgesloten. De minimale maandpremie ligt tussen de € 50,- en € 100,- per maand (exclusief aanvullende verzekeringen).

De waarde van jouw verzekering op de einddatum

Op de einddatum van de verzekering ontvang je de opgebouwde fondswaarde. De fondswaarde hangt af van de koers van de beleggingsfondsen en het aantal participaties.

Verzekerd bedrag bij overlijden

Overlijdt de verzekerde vóór de einddatum van de verzekering? Dan keren we een afgesproken bedrag uit. Dit bedrag is een vast bedrag of een percentage van de opgebouwde waarde van de verzekering. Op jouw polisblad lees je welke dekking je afgesproken hebt.

Premie en kosten

De premie is het bedrag dat je inlegt in jouw beleggingsverzekering. De premie gebruiken we voor:

  • het betalen van kosten
  • het verzekeren van risico’s
  • het kopen van participaties in beleggingsfondsen

Bij het Financieel Vrijheidsplan verrekenen we het merendeel van de kosten en alle risicopremies met de beleggingen. De verhouding tussen de premie voor de overlijdensrisicodekking (risicopremie) en de premie voor de kapitaalopbouw (spaarpremie) stellen we elke maand opnieuw vast. De hoogte van de risicopremie is afhankelijk van jouw leeftijd en de hoogte van het benodigd bedrag bij overlijden.

Je krijgt ieder jaar omstreeks dezelfde datum een waardeoverzicht van jouw beleggingsverzekering. Dit is een jaaropgave van jouw beleggingsverzekering. In het overzicht staat wat de waarde is van je beleggingsverzekering. Hierin staan ook de premies en de kosten.

Wijzigen

Verzekering stopzetten (afkopen)

Je kunt jouw Financieel Vrijheidsplan voor de einddatum beëindigen. Je hoeft hiervoor geen kosten te betalen. Heb je een garantieregeling? Dan vervalt de opgebouwde garantiewaarde bij het stopzetten van je Financieel Vrijheidsplan. Beëindiging van uw verzekering kan fiscale gevolgen hebben. Wil je meer weten over (de gevolgen van) het beëindigen van je verzekering? Neem dan contact met ons op of raadpleeg jouw adviseur.

Let op: Is jouw verzekering verbonden aan een hypotheek? Dan heb je bij het stopzetten of wijzigen van je verzekering altijd toestemming nodig van jouw hypotheekverstrekker.

Lees meer over het beëindigen van beleggingsverzekeringen.

Verzekering omzetten (waarde overdragen)

Is jouw Financieel Vrijheidsplan een lijfrenteverzekering? Dan kun je je verzekering beëindigen en de waarde storten in een bankspaarproduct, bijvoorbeeld Pensioensparen van Nationale-Nederlanden. We noemen dit waarde overdragen. Banksparen is niet altijd fiscaal aantrekkelijk. Een adviseur kan je hier meer over vertellen. Lees meer over het omzetten van je verzekering.

Is jouw Financieel Vrijheidsplan een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)? Dan kun je je verzekering niet omzetten naar een bankspaarproduct (een geblokkeerde spaarrekening met belastingvoordeel).

Is jouw Financieel Vrijheidsplan een kapitaalverzekering, maar geen KEW? Dan kun je je verzekering niet omzetten naar een bankspaarproduct. Je kunt de waarde wel storten op een 'gewone' spaarrekening zonder belastingvoordeel.

Premie wijzigen

Stoppen met premie betalen (premievrij maken)

Je kunt ervoor kiezen om geen premie meer te betalen voor jouw Financieel Vrijheidsplan. Het voordeel is dat je maandlasten voor je beleggingsverzekering vervallen. Het nadeel is dat je de kosten blijft betalen. Daardoor daalt de waarde van jouw verzekering en is het opgebouwde bedrag op de einddatum van de verzekering lager. Heb je een garantieregeling? Dan wordt de opgebouwde garantie niet meer hoger.
Lees meer over het premievrij maken van je beleggingsverzekering.

Meer of minder premie betalen

Je kunt de premie van jouw Financieel Vrijheidsplan verlagen. De minimale maandpremie is afhankelijk van het moment dat je je Financieel Vrijheidsplan beleggingsverzekering hebt afgesloten. De minimale maandpremie ligt tussen de € 50,- en € 100,- per maand (exclusief aanvullende verzekeringen). Wil je de premie verlagen en heb je een garantieregeling? Dan wordt het garantiekapitaal ook lager. Je kunt de premie niet verhogen.

Let op: Wijzig je jouw premie? Dan kan dit fiscale gevolgen hebben. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op of raadpleeg jouw adviseur.

Begunstiging wijzigen

Is jouw Financieel Vrijheidsplan een kapitaalverzekering? Dan kun je de begunstiging van je verzekering meestal wijzigen. De begunstigde krijgt de uitkering van de beleggingsverzekering als de verzekerde voor de einddatum overlijdt. Heb je een lijfrenteverzekering? Dan geldt een aantal voorwaarden als je de begunstiging wilt wijzigen. Lees meer over het wijzigen van de begunstiging.

Aanvullende dekkingen

Het was mogelijk een 'arbeidsongeschiktheidsdekking' mee te verzekeren. Bij een wijziging van de verzekering kun je dekkingen verwijderen. Toevoegen is niet meer mogelijk.

Verpanding

Je kunt ervoor kiezen om jouw verzekering te verbinden aan een lening of hypotheek (verpanden). Wil je je Financieel Vrijheidsplan verpanden? Bespreek met je adviseur of dit fiscaal ook mogelijk is. En overleg met je geldverstrekker of hij jouw Financieel Vrijheidsplan als onderpand accepteert.

Ander beleggingsfonds kiezen

Je kunt eenmaal per jaar gratis veranderen van beleggingsfondsen. Je kunt hiervoor een switchformulier bij ons aanvragen. Hierop staan de fondsen vermeld waarin je kunt beleggen.


Fondsen

Fondskeuze

De fondskeuze is afhankelijk van de datum waarop je je verzekering hebt afgesloten. Je kunt wisselen van beleggingsfondsen. Je kunt hiervoor een switchformulier bij ons aanvragen. Hierop staan de fondsen vermeld waarin je kunt beleggen. Je kunt eenmaal per jaar gratis switchen van beleggingsfondsen. Wil je meer weten over (de gevolgen van) switchen? Bel ons dan op 0800-7014 of stuur ons een bericht via www.nn.nl/uwbericht.