Ga direct naar inhoud

Delta Life

De Delta Life is een beleggingsverzekering. Met een beleggingsverzekering bouw je een bedrag op met beleggen. Je betaalt jouw premie en we beleggen (een deel hiervan) in beleggingsfondsen. Je koopt hiermee participaties (eenheden) in de door jou gekozen beleggingsfondsen. Er zijn twee varianten van deze beleggingsverzekering: een kapitaalverzekering en een lijfrenteverzekering.

Is jouw Delta Life een kapitaalverzekering? Dan keren we op de einddatum in één keer een bedrag uit. Op de einddatum van de verzekering ontvang je de opgebouwde fondswaarde. De fondswaarde hangt af van het rendement van de beleggingsfondsen. Een kapitaalverzekering kan verpand zijn. Dan is de verzekering verbonden aan een lening bijvoorbeeld een hypotheek.

Is jouw Delta Life een lijfrenteverzekering? Dan gebruik je de opgebouwde waarde om een nieuwe verzekering af te sluiten. Je kunt ook een fiscale bankrekening openen. Bij het vrijkomen van jouw lijfrenteverzekering heb je drie mogelijkheden: je koopt een periodieke lijfrente aan, je stelt je uitkering nog even uit of je laat het geld in één keer uitkeren. Laat je goed adviseren over de mogelijkheden.

Kenmerken

Minimum inleg

De minimale maandpremie van een Delta Life beleggingsverzekering is € 65,66 per maand (exclusief aanvullende verzekeringen).

De waarde van jouw verzekering op de einddatum

Op de einddatum van de verzekering ontvang je de opgebouwde fondswaarde. De fondswaarde hangt af van de koers van de beleggingsfondsen en het aantal participaties.

Verzekerd bedrag bij overlijden

Overlijdt de verzekerde vóór de einddatum van de verzekering? Dan keren we een afgesproken bedrag uit. Dit bedrag is een vast bedrag of een percentage van de opgebouwde waarde van de verzekering. Op jouw polisblad lees je welke dekking je afgesproken hebt.

Premie en kosten

De premie is het bedrag dat je inlegt in jouw beleggingsverzekering. De premie gebruiken we voor:

 • het betalen van kosten
 • het verzekeren van risico’s
 • het kopen van participaties in beleggingsfondsen

Bij de Delta Life verrekenen we het merendeel van de kosten en alle risicopremies met de beleggingen. De verhouding tussen de premie voor de overlijdensrisicodekking (risicopremie) en de premie voor de kapitaalopbouw (spaarpremie) stellen we elke maand opnieuw vast. De hoogte van de risicopremie is afhankelijk van jouw leeftijd en de hoogte van het benodigd bedrag bij overlijden.

Je krijgt ieder jaar omstreeks dezelfde datum een waardeoverzicht van jouw beleggingsverzekering. Dit is een jaaropgave van jouw beleggingsverzekering. In het overzicht staat wat de waarde is van je beleggingsverzekering. Hierin staan ook de premies en de kosten.

Wijzigen

Verzekering stopzetten (afkopen)

Je kunt jouw Delta Life voor de einddatum beëindigen. Je hoeft hiervoor geen kosten te betalen. Heb je een garantieregeling? Dan vervalt het garantiekapitaal bij het stopzetten van uw Delta Life. Beëindiging van jouw verzekering kan fiscale gevolgen hebben. Wil je meer weten over (de gevolgen van) het beëindigen van je verzekering? Neem dan contact met ons op of raadpleeg jouw adviseur.

Let op: Is jouw verzekering verbonden aan een hypotheek? Dan heb je bij het stopzetten of wijzigen van uw verzekering altijd toestemming nodig van jouw hypotheekverstrekker. Heeft jouw verzekering een garantieregeling? Dan vervalt het garantiekapitaal bij het stopzetten van jouw Delta Life.

Lees meer over het beëindigen van beleggingsverzekeringen.

Verzekering omzetten (waarde overdragen)

Is jouw Delta Life een lijfrenteverzekering? Dan kun je je verzekering beëindigen en de waarde storten in een bankspaarproduct, bijvoorbeeld Pensioensparen van Nationale-Nederlanden. We noemen dit waarde overdragen. Banksparen is niet altijd fiscaal aantrekkelijk. Een adviseur kan je hier meer over vertellen. Lees meer over het omzetten van jouw verzekering.

Is jouw Delta Life een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)? Dan kun je je verzekering omzetten naar een bankspaarproduct (een geblokkeerde spaarrekening met belastingvoordeel).

Is jouw Delta Life een kapitaalverzekering, maar geen KEW? Dan kun je je verzekering niet omzetten naar een bankspaarproduct. Je kunt de waarde wel storten op een 'gewone' spaarrekening zonder belastingvoordeel.

Premie wijzigen

Stoppen met premie betalen (premievrij maken)

Je kunt ervoor kiezen om geen premie meer te betalen voor jouw Delta Life. Het voordeel is dat je maandlasten voor je beleggingsverzekering vervallen. Het nadeel is dat je de kosten blijft betalen. Daardoor daalt de waarde van je verzekering en is het opgebouwde bedrag op de einddatum van de verzekering lager. Heb je een garantieregeling? Dan vervalt het garantiekapitaal als je stopt met premie betalen.
Lees meer over het premievrij maken van jouw beleggingsverzekering.

Meer of minder premie betalen

Je kunt de premie van jouw Delta Life verlagen. De minimale maandpremie is € 65,66 per maand (exclusief aanvullende verzekeringen). Heb je een garantieregeling? Het garantiekapitaal wordt lager als je je premie verlaagt.
Je kunt de premie van uw Delta Life ook verhogen. Dit kan wel fiscale gevolgen hebben. Een eenmalige extra storting valt ook onder het verhogen van de premie.

Let op: Wijzig je jouw premie? Dan kan dit fiscale gevolgen hebben. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op of raadpleeg jouw adviseur.

Begunstiging wijzigen

Is jouw Delta Life een kapitaalverzekering? Dan kun je de begunstiging van jouw verzekering meestal wijzigen. De begunstigde krijgt de uitkering van de beleggingsverzekering als de verzekerde voor de einddatum overlijdt. Heb je een lijfrenteverzekering? Dan geldt een aantal voorwaarden als j de begunstiging wilt wijzigen. Lees meer over het wijzigen van de begunstiging.

Aanvullende dekkingen

Het was mogelijk een 'arbeidsongeschiktheidsdekking' mee te verzekeren. Bij een wijziging van de verzekering kun je dekkingen verwijderen. Toevoegen is niet meer mogelijk.

Verpanding

Je kunt ervoor kiezen om jouw verzekering te verbinden aan een lening of hypotheek (verpanden). Wil je je Delta Life verpanden? Bespreek met je adviseur of dit fiscaal ook mogelijk is. En overleg met je geldverstrekker of hij jouw Delta Life als onderpand accepteert.

Ander beleggingsfonds kiezen

Je kunt eenmaal per jaar gratis veranderen van beleggingsfondsen. Je kunt hiervoor een switchformulier bij ons aanvragen. Hierop staan de fondsen vermeld waarin je kunt beleggen. Wil je meer weten over (de gevolgen van) switchen? Bel ons dan op 0800-7014 of stuur ons een bericht via www.nn.nl/uwbericht.


Fondsen

Fondskeuze

Je kunt de beschikbare premie beleggen in de volgende beleggingsfondsen:

 • NN Equity Investment Fund N.V. - U
 • NN Euro Rente Fonds N.V. - U 
 • NN (L) US Factor Credit  
 • NN Wereldwijd Mix Fonds N.V.  
 • NN Europees Deelnemingen Fonds - U 
 • NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds N.V.  
 • NN Deposito Fonds
 • Triodos Sustainable Mixed Fund