Ga direct naar inhoud

Scheiden en uw schadeverzekering

Samen met uw ex-partner heeft u verzekeringen afgesloten en nu bent of gaat u uit elkaar. Wat doet u dan met de verzekeringen die u samen heeft? Er zijn twee mogelijkheden; u kunt uw verzekeringen wijzigen of stopzetten. Hieronder lichten we per verzekering toe wat wij voor u kunnen doen en wat u alvast zelf kunt doen.

Verzekering wijzigen of stoppen

Verzekering wijzigen of stoppen

Alleen degene die de verzekering heeft afgesloten, de verzekeringnemer, kan een polis wijzigen of stoppen. Bent u verzekeringnemer en wilt u de verzekering wijzigen of opzeggen? Neem dan contact op met ons of uw financieel adviseur.

Vermeld bij uw wijzigings- of beëindigingsverzoek in ieder geval de volgende gegevens:

 • Het polisnummer
 • Uw IBAN rekeningnummer
 • Wat u wilt wijzigen (bijvoorbeeld uw IBAN rekeningnummer, gezinssituatie en/of adres) Let op! Bij een scheiding wijzigt uw gezinssituatie. Geef deze verandering altijd door aan ons of aan uw financieel adviseur.
 • De datum waarop de wijziging of beëindiging moet ingaan.

Doet u uw wijzigings- of beëindigingsverzoek rechtstreeks bij ons, dan ontvangt u binnen vijf werkdagen een bevestiging.

Loopt een verzekering niet op uw naam door? Dan moet u zelf hiervoor een nieuwe verzekering afsluiten. Dit kunt u online of telefonisch bij ons doen of via uw adviseur.

Aansprakelijkheid-, Ongevallen- en Rechtsbijstandverzekering

Wat regelt u bij een Aansprakelijkheidsverzekering

Als u uit elkaar gaat zijn er enkele keuzes die u kunt maken. De volgende vragen kunnen hierbij helpen:

 • Wilt u de verzekering voortzetten of beëindigen?
 • Hoe verandert uw gezinssamenstelling na de scheiding?
 • Past het huidig verzekerd bedrag nog bij uw nieuwe situatie?

Bent u degene die de verzekering heeft afgesloten, de verzekeringnemer, dan kunt u de polis wijzigen of stoppen. Neem daarvoor contact op met ons of uw financieel adviseur.

Bent u niet de verzekeringnemer, sluit dan zelf, indien gewenst, een nieuwe verzekering af. Neem dan contact met ons op of met uw adviseur.

Wat regelt u bij een Ongevallenverzekering

Bij een ongevallenverzekering geldt dat bij een overlijden de uitkering altijd wordt gedaan aan de wettelijke erfgenaam (tenzij anders vermeld op de polis). Als u en uw ex-partner uit elkaar zijn, maar nog niet officieel zijn gescheiden, krijgt uw ex-partner dus wél de uitkering bij uw overlijden en omgekeerd. Het is daarom verstandig om uzelf een aantal vragen te stellen:

 • Wil ik dat de begunstigde van de polis dezelfde persoon blijft?
 • Klopt het huidige verzekerde bedrag nog bij mijn situatie na de scheiding?
 • Is de dekking van de huidige verzekering voldoende voor mijn nieuwe situatie?

Zijn er kinderen meeverzekerd? Dan is dat een extra aandachtspunt

De Aansprakelijkheidsverzekering en Ongevallenverzekering zijn gekoppeld aan uw gezinssituatie. Als u voor deze verzekeringen een gezinsdekking heeft, dan zijn inwonende minderjarige kinderen (inclusief pleeg- en stiefkinderen) meeverzekerd. Ook kinderen die voor hun studie op zichzelf wonen en ongehuwde inwonende meerderjarige kinderen zijn meeverzekerd. Deze dekking eindigt als ze 27 jaar worden. Als zowel u als uw ex-partner de verzekeringen bij Nationale-Nederlanden hebben, is het niet nodig dat u en uw ex-partner allebei de kinderen verzekeren. Zijn u en uw ex-partner niet bij dezelfde maatschappij verzekerd dan raden wij echter wel aan om voor beide verzekeringen ook de kinderen mee te verzekeren.

Beroep doen op uw Rechtsbijstandverzekering

Als u een Rechtsbijstandsverzekering heeft bij Nationale-Nederlanden, dan heeft u deze wellicht aangevuld met de dekking Mediation bij Echtscheiding. U kunt dan tijdens uw scheiding bij DAS een beroep doen op deze dekking.

Wat regelt u bij een Rechtsbijstandverzekering

Een Rechtsbijstandverzekering geeft u professioneel juridische hulp bij conflicten. U wordt bijvoorbeeld plotseling ontslagen of u krijgt ruzie met de buren over een schutting. Met een Rechtsbijstandverzekering staat u sterker. Als uw situatie na uw scheiding verandert, kan het zijn dat uw huidige Rechtsbijstandverzekering niet meer de juiste conflicten dekt. Stel uzelf de volgende vragen:

 • Moet ik de categorieën waarvoor mijn Rechtsbijstandsverzekering geldt aanpassen?
 • Past het verzekerde bedrag voor externe kosten nog bij mijn nieuwe situatie?

DAS

DAS helpt u en uw partner namens ons. Zij bieden een vergoeding van de kosten voor mediation en een vergoeding van de kosten die met de scheidingsprocedure samenhangen. Denk hierbij aan de kosten van een door DAS ingeschakelde advocaat of deurwaarder en de kosten van de inschrijving van de gerechtelijke uitspraak in de gemeentelijke basisadministratie. Voor professioneel juridisch advies en rechtsbijstand kunt u contact opnemen met DAS via 020 651 87 75 of www.das.nl/nn.

Heeft u nog geen Rechtsbijstandverzekering en wilt u na uw scheiding toch verzekerd zijn voor conflicten? Neem dan contact met ons of uw financieel adviseur op. Wij helpen u graag.

Woonverzekeringen

Begin goed en verzeker uw eigen spullen

Gaat u in een ander huis wonen?

 • Staat de verzekering op uw naam?
  U kunt uw inboedelverzekering meeverhuizen als u ons uw nieuwe adres doorgeeft. Samen met u kunnen we ook controleren of uw huidige inboedelverzekering nog wel past bij uw nieuwe gezinssituatie.
 • Staat de verzekering op de naam van uw (ex)partner?
  Dan is het verstandig om direct een eigen inboedelverzekering af te sluiten. Zodra uw spullen op een ander adres staan, zijn deze niet meer verzekerd.

Blijft u in hetzelfde huis wonen?

 • Staat de inboedelverzekering op uw naam?
  Dan hoeft u geen nieuwe inboedelverzekering af te sluiten. Samen met u kunnen we wel controleren of uw huidige inboedelverzekering nog wel past bij uw nieuwe gezinssamenstelling.
 • Staat de inboedelverzekering op naam van uw (ex)partner?
  Dan is het verstandig om een eigen inboedelverzekering af te sluiten op uw naam.

Wat regelt u bij een Opstalverzekering (Woonhuisverzekering)

De nieuwe situatie na de scheiding heeft gevolgen voor uw Opstalverzekering:

 • Verkoopt u uw huis? Beëindig dan uw verzekering.
 • Koopt u een ander huis? Sluit dan een nieuwe Opstalverzekering af voor de nieuwe woning.
 • Blijft u in het huis wonen? Dan is het belangrijk om te weten wie de verzekering heeft afgesloten. Alleen de verzekeringnemer kan namelijk een polis wijzigen, stoppen of voortzetten.

Bent u de verzekeringnemer stel uzelf dan de volgende vraag:
Past de huidige Opstalverzekering bij mijn nieuwe situatie? De veranderende gezinssamenstelling kan namelijk gevolgen hebben voor de premie van uw Opstalverzekering.

Bent u niet de verzekeringnemer, dan sluit u zelf een nieuwe Opstalverzekering af.

Autoverzekering

Wat regelt u bij een Autoverzekering

Wat doet u met uw Autoverzekering als u uit elkaar gaat? Heeft u met uw ex-partner afgesproken dat u de auto houdt nadat u uit elkaar bent gegaan? En staat de Autoverzekering nog niet op uw naam? Dan moet u de auto op uw naam laten zetten bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Dat de auto van u is, is namelijk belangrijk voor de verzekering. Denk bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid bij een ongeval of de boetes na verkeersovertredingen.

Autoverzekering op uw naam zetten

Als de auto op uw naam staat, moet ook de verzekering op uw naam staan. Is dit nog niet het geval, dan kan alleen de verzekeringnemer de autoverzekering wijzigen via uw onafhankelijke adviseur of via ons.

Schadevrije jaren

Reden u en uw ex-partner samen in de auto voordat u uit elkaar ging? En zijn daarbij schadevrije jaren opgebouwd? Dan komen alle schadevrije jaren ten gunste van de huidige verzekeringnemer. U vindt het aantal schadevrije jaren dat is opgebouwd op uw polisblad.

Schadevrije jaren niet naar de verzekeringnemer

Hebben u en uw ex-partner afgesproken dat de opgebouwde schadevrije jaren niet naar de huidige verzekeringnemer gaan? Dan moet er een afstandsverklaring door de huidige verzekeringnemer worden gedaan. De (schriftelijke) afstandsverklaring stuurt u naar uw nieuwe verzekeringsmaatschappij.

Uw echtscheidingsconvenant

Als de schadevrije jaren zijn opgenomen in uw echtscheidingsconvenant dan moet u naast een afstandsverklaring ook dat deel van het convenant naar ons sturen waaruit blijkt dat de rechter de verdeling heeft bepaald.

Documenten die u aanlevert voor het regelen van de verdeling van schadevrije jaren:

 • Een schriftelijke aanvraag van verdeling ondertekend door u en uw (ex)-partner
 • De afstandsverklaring van uw schadevrije jaren
 • Het deel van het echtscheidingsconvenant (indien de verdeling door de rechter is bepaald)
Reisverzekering

Wat regelt u bij een Reisverzekering

Als u uit elkaar gaat, verandert uw situatie. Wellicht heeft dit gevolgen voor uw Reisverzekering. Vragen die u hierbij kunnen helpen zijn:

 • Wie vallen er onder de huidige reisverzekering? Klopt dit nog met uw nieuwe situatie?
 • Past de huidige dekking nog bij uw nieuwe situatie?
 • Klopt het adres dat bekend is bij de verzekering nog na uw scheiding?

Staat de Reisverzekering op naam van uw ex-partner en wilt u zelf een reisverzekering afsluiten? Of wilt u meer informatie of een wijziging doorgeven? Dan kunt u telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen of met uw financieel adviseur.

Zijn er kinderen meeverzekerd? Dan is dat een extra aandachtspunt

De Reisverzekering is gekoppeld aan uw gezinssituatie. Als u voor deze verzekering een gezinsdekking heeft, dan zijn kinderen (inclusief pleeg- en stiefkinderen) tot 21 jaar die bij u in huis wonen verzekerd. Ook kinderen tot 21 jaar die onder de Wet Studiefinanciering vallen en voor hun studie uitwonend zijn vallen onder uw verzekering. Als zowel u als uw ex-partner de verzekeringen bij Nationale-Nederlanden hebben, is het niet nodig dat u en uw ex-partner allebei de kinderen verzekeren. Zijn u en uw ex-partner niet bij dezelfde maatschappij verzekerd dan raden wij echter wel aan om allebei de verzekeringen met dekking voor kinderen te sluiten.

Tip 1

Neemt de vader de kinderen mee op vakantie en staan de kinderen bij hun moeder op de Reisverzekering? Dan zijn de kinderen gewoon verzekerd. Het is wel slim om het verzekeringspasje mee te nemen, of in ieder geval een kopie van het verzekeringspasje met het polisnummer. Dan is het duidelijk op welke verzekering bij eventuele schade aanspraak gedaan moet worden.

Tip 2

Als de kinderen niet op uw Reisverzekering staan is het belangrijk om te weten wat de reisverzekering van uw ex-partner dekt. Dekt de Reisverzekering waar uw kinderen op staan bijvoorbeeld alleen Europa en u gaat buiten Europa op vakantie? Dan kunt u voor de kinderen voor die vakantie een kortlopende Reisverzekering afsluiten met werelddekking. Of uw ex-partner vragen de reisverzekering tijdelijk uit te breiden met een werelddekking.

Uit elkaar, wat nu?

Als u uit elkaar gaat, moet u veel zaken regelen. Heeft u nog andere producten bij Nationale-Nederlanden? We helpen u graag op weg.

Lees wat u moet regelen als u gaat scheiden


Wilt u een wijziging per post doorgeven?

Gebruik dan onderstaand adres.

Nationale-Nederlanden
Particulieren Schade
Postbus 93604
2509 AV Den Haag