Ga direct naar inhoud

Scheiden en je schadeverzekering

Samen met je ex-partner sloot je verzekeringen af. Nu zijn of gaan jullie uit elkaar. Wat doe je dan met de verzekeringen die je samen hebt? Er zijn twee mogelijkheden: Je kunt je verzekeringen wijzigen of stopzetten. Lees hieronder hoe dit werkt.

Verzekering wijzigen of stoppen

Verzekering wijzigen of stoppen bij scheiding

Alleen de persoon die de verzekering afsloot, kan een polis wijzigen of stoppen. Ben jij dit, en wil je de verzekering wijzigen of opzeggen? Neem dan contact op met Nationale-Nederlanden of je financieel adviseur.

Vermeld bij je wijzigings- of beëindigingsvraag de volgende gegevens:

 • Het polisnummer
 • Je IBAN (bankrekeningnummer)
 • Wat je wilt wijzigen (bijvoorbeeld je rekeningnummer, gezinssituatie en/of adres) Let op! Bij een scheiding wijzigt je gezinssituatie. Geef deze verandering altijd door.
 • De datum waarop de wijziging of beëindiging moet ingaan.

Doe je je wijzigings- of beëindigingsopdracht rechtstreeks bij Nationale-Nederlanden? Dan krijg je binnen vijf werkdagen een bevestiging.

Loopt een verzekering niet op jouw naam door? Dan moet je zelf nog een nieuwe verzekering afsluiten. Dit kun je online of telefonisch doen, of via je adviseur.

Aansprakelijkheid-, Ongevallen- en Rechtsbijstandverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering en scheiden

Als je uit elkaar gaat, zijn er een paar keuzes die je kunt maken. De volgende vragen kunnen hierbij helpen:

 • Wil je de verzekering houden of stoppen?
 • Hoe verandert je gezinssamenstelling na de scheiding?
 • Past het verzekerde bedrag nog bij je nieuwe situatie?

Heb jij de verzekering afgesloten? Dan kun je de polis wijzigen of stoppen. Neem daarvoor contact op met Nationale-Nederlanden of je financieel adviseur.

Ben je niet de verzekeringnemer? Sluit dan zelf, als je dat wil, een nieuwe verzekering af. Neem ook hiervoor gerust contact op.

Ongevallenverzekering en scheiden

Bij een ongevallenverzekering wordt bij een overlijden de uitkering altijd gedaan aan de wettelijke erfgenaam. Tenzij anders vermeld op de polis. Als jij en je ex-partner uit elkaar zijn, maar nog niet officieel gescheiden, krijgt je ex-partner dus wél de uitkering bij je overlijden en omgekeerd. Het is daarom slim om jezelf een aantal vragen te stellen:

 • Wil ik dat de begunstigde van de polis dezelfde persoon blijft?
 • Klopt het verzekerde bedrag nog bij mijn situatie na de scheiding?
 • Is de dekking van de verzekering voldoende voor mijn nieuwe situatie?

Zijn er kinderen meeverzekerd? Dan is dat een extra aandachtspunt

De Aansprakelijkheidsverzekering en Ongevallenverzekering zijn gekoppeld aan je gezinssituatie. Inwonende minderjarige kinderen (inclusief pleeg- en stiefkinderen) zijn meeverzekerd, als je voor deze verzekeringen een gezinsdekking hebt. Ook kinderen die voor hun studie op zichzelf wonen en ongehuwde inwonende meerderjarige kinderen zijn meeverzekerd. Deze dekking eindigt als ze 27 jaar worden. Als zowel jij als je ex-partner de verzekeringen bij Nationale-Nederlanden hebben, is het niet nodig dat jij en je ex-partner allebei de kinderen verzekeren. Zijn jij en je ex-partner niet bij dezelfde maatschappij verzekerd? Dan raden wij wel aan om voor beide verzekeringen ook de kinderen mee te verzekeren.

Je Rechtsbijstandverzekering gebruiken

Misschien heb je je Rechtsbijstandverzekering aangevuld met de dekking Mediation bij Echtscheiding. Je kunt dan tijdens je scheiding deze dekking gebruiken via DAS.

Rechtsbijstandverzekering en scheiden

Een Rechtsbijstandverzekering geeft je professioneel juridische hulp bij conflicten. Bijvoorbeeld wanneer je plotseling wordt ontslagen. Of als je ruzie krijgt met de buren over een schutting. Met een Rechtsbijstandverzekering sta je sterker. Als je situatie na je scheiding verandert, kan het zijn dat je Rechtsbijstandverzekering niet meer de juiste conflicten dekt. Stel jezelf de volgende vragen:

 • Moet ik de categorieën waarvoor mijn Rechtsbijstandsverzekering geldt aanpassen?
 • Past het verzekerde bedrag voor externe kosten nog bij mijn nieuwe situatie?

DAS

DAS helpt jou en je partner namens Nationale-Nederlanden. Zij bieden een vergoeding van de kosten voor mediation. En een vergoeding van de kosten die met de scheidingsprocedure samenhangen. Denk hierbij aan de kosten van een door DAS ingeschakelde advocaat of deurwaarder en de kosten van de inschrijving van de gerechtelijke uitspraak in de gemeentelijke basisadministratie. Voor professioneel juridisch advies en rechtsbijstand kun je contact opnemen met DAS via 020 651 87 75 of www.das.nl/nn.

Heb je nog geen Rechtsbijstandverzekering en wil je na je scheiding toch verzekerd zijn voor conflicten? Neem dan gerust contact op met Nationale-Nederlanden of je financieel adviseur.

Woonverzekeringen

Begin goed en verzeker je eigen spullen

Ga je in een ander huis wonen?

 • Staat de verzekering op jouw naam?
  Je kunt je inboedelverzekering meeverhuizen als je je nieuwe adres doorgeeft. Samen met jou kunnen we ook controleren of je inboedelverzekering nog wel past bij je nieuwe gezinssituatie.
 • Staat de verzekering op de naam van je (ex)partner?
  Dan is het verstandig om nu een eigen inboedelverzekering af te sluiten. Zodra je spullen op een ander adres staan, zijn deze niet meer verzekerd.

Blijf je in hetzelfde huis wonen?

 • Staat de inboedelverzekering op jouw naam?
  Dan hoef je geen nieuwe inboedelverzekering af te sluiten. Samen met jou kunnen we wel controleren of je inboedelverzekering nog wel past bij je nieuwe gezinssamenstelling.
 • Staat de inboedelverzekering op naam van je (ex)partner?
  Dan is het verstandig om een eigen inboedelverzekering af te sluiten op jouw naam.

Opstalverzekering (Woonhuisverzekering) en scheiden

De nieuwe situatie na de scheiding heeft gevolgen voor je Opstalverzekering:

 • Verkoop je je huis? Beëindig dan je verzekering.
 • Koop je een ander huis? Sluit dan een nieuwe Opstalverzekering af voor de nieuwe woning.
 • Blijf je in het huis wonen? Dan is het belangrijk om te weten wie de verzekering heeft afgesloten. Alleen de verzekeringnemer kan namelijk een polis wijzigen, stoppen of voortzetten.

Ben je de verzekeringnemer? Stel jezelf dan de volgende vraag:

Past de Opstalverzekering bij mijn nieuwe situatie? De veranderende gezinssamenstelling kan namelijk gevolgen hebben voor de premie van je Opstalverzekering.

Ben je niet de verzekeringnemer? Sluit dan zelf een nieuwe Opstalverzekering af.

Autoverzekering

Autoverzekering en scheiden

Wat doe je met de Autoverzekering als je uit elkaar gaat? Heb je met je ex-partner afgesproken dat je de auto houdt? En staat de Autoverzekering nog niet op jouw naam? Dan moet je de auto op jouw naam laten zetten bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Dat de auto van jou is, is namelijk belangrijk voor de verzekering. Denk bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid bij een ongeval of de boetes na verkeersovertredingen.

Autoverzekering op je naam zetten

Als de auto op jouw naam staat, moet ook de verzekering op je naam staan. Is dit nog niet het geval, dan kan alleen de verzekeringnemer de autoverzekering wijzigen.

Schadevrije jaren

Reden jij en je ex-partner samen in de auto voordat je uit elkaar ging? En zijn daarbij schadevrije jaren opgebouwd? Dan komen alle schadevrije jaren ten gunste van de huidige verzekeringnemer. Je vindt het aantal schadevrije jaren dat is opgebouwd op je polisblad.

Schadevrije jaren niet naar de verzekeringnemer

Hebben jij en je ex-partner afgesproken dat de opgebouwde schadevrije jaren niet naar de huidige verzekeringnemer gaan? Dan moet er een afstandsverklaring door de huidige verzekeringnemer worden gedaan. De (schriftelijke) afstandsverklaring stuur je naar je (nieuwe) verzekeringsmaatschappij.

Een echtscheidingsconvenant

Als de schadevrije jaren zijn opgenomen in je echtscheidingsconvenant dan moet je naast een afstandsverklaring ook dat deel van het convenant naar ons sturen waaruit blijkt dat de rechter de verdeling heeft bepaald.

Documenten die je aanlevert voor het regelen van de verdeling van schadevrije jaren:

 • Een schriftelijke aanvraag van verdeling ondertekend door jou en je (ex)-partner
 • De afstandsverklaring van je schadevrije jaren
 • Het deel van het echtscheidingsconvenant (indien de verdeling door de rechter is bepaald)
Reisverzekering

Reisverzekering en scheiden

Als je uit elkaar gaat, verandert je situatie. Misschien heeft dit gevolgen voor je Reisverzekering. Vragen die je hierbij kunnen helpen zijn:

 • Wie vallen er onder de reisverzekering? Klopt dit nog met je nieuwe situatie?
 • Past de huidige dekking nog bij je nieuwe situatie?
 • Klopt het adres dat bekend is bij de verzekering nog na je scheiding?

Staat de Reisverzekering op naam van je ex-partner en wil je zelf een reisverzekering afsluiten? Of wil je meer informatie of een wijziging doorgeven? Neem dan telefonisch of via e-mail contact op met Nationale-Nederlanden of je financieel adviseur.

Zijn er kinderen meeverzekerd? Dan is dat een extra aandachtspunt

De Reisverzekering is gekoppeld aan je gezinssituatie. Als je voor deze verzekering een gezinsdekking hebt, dan zijn kinderen (inclusief pleeg- en stiefkinderen) tot 21 jaar die bij je in huis wonen verzekerd. Ook kinderen tot 21 jaar die onder de Wet Studiefinanciering vallen en voor hun studie uitwonend zijn vallen onder je verzekering. Als zowel jij als je ex-partner de verzekeringen bij Nationale-Nederlanden hebben, is het niet nodig dat jij en je ex-partner allebei de kinderen verzekeren. Zijn jij en je ex-partner niet bij dezelfde maatschappij verzekerd? Dan raden wij wel aan om allebei de verzekeringen met dekking voor kinderen te sluiten.

Tip 1

Neemt de vader de kinderen mee op vakantie en staan de kinderen bij hun moeder op de Reisverzekering? Dan zijn de kinderen gewoon verzekerd. Het is wel slim om het verzekeringspasje mee te nemen, of in ieder geval een kopie van het verzekeringspasje met het polisnummer. Dan is het duidelijk op welke verzekering bij eventuele schade aanspraak gedaan moet worden.

Tip 2

Als de kinderen niet op jouw Reisverzekering staan, is het belangrijk om te weten wat de reisverzekering van je ex-partner dekt. Dekt de Reisverzekering waar je kinderen op staan bijvoorbeeld alleen Europa en je gaat buiten Europa op vakantie? Dan kun je voor de kinderen voor die vakantie een kortlopende Reisverzekering afsluiten met werelddekking. Of vraag je ex-partner de reisverzekering tijdelijk uit te breiden met een werelddekking.

Uit elkaar, wat nu?

Als je uit elkaar gaat, moet je veel zaken regelen. Heb je nog andere producten bij Nationale-Nederlanden? We helpen je graag op weg.

Lees wat je moet regelen als je gaat scheiden


Een wijziging per post doorgeven?

Gebruik dan onderstaand adres.

Nationale-Nederlanden
Particulieren Schade
Postbus 93604
2509 AV Den Haag

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact