Deposito beëindigen

Deposito beëindigen op de vervaldatum

Wil je je spaardeposito op de vervaldatum opheffen? Dan hoef je niets te doen. Het saldo van je spaardeposito gaat op de vervaldatum automatisch naar je internetspaarrekening. Ook de rente die je in dat jaar hebt opgebouwd, boeken we over naar je internetspaarrekening. Daarna kun je het saldo opnemen.

Deposito beëindigen bij overlijden

Neem bij overlijden van een van de rekeninghouders contact op met onze Nabestaandendesk. Er gelden dan namelijk andere regels.

Deposito beëindigen vóór de vervaldatum

Bij voortijdige beëindiging van je spaardeposito kunnen zich twee situaties voordoen:

Beëindiging tijdens de bedenktijd

Er is een bedenktijd van veertien dagen na het openen van je deposito. In die periode kun je je spaardeposito kosteloos opheffen.

Beëindiging na de bedenktijd

Wil je na die bedenktijd van veertien dagen stoppen en je saldo opnemen? Hiervoor betaal je in sommige gevallen opnamekosten.

Opnamekosten

Wanneer betaal je geen opnamekosten?
Als de rente op je spaardeposito hoger is dan, of gelijk is aan, de actuele rente van de nog resterende looptijd.

Wanneer betaal je wél opnamekosten?
Als de rente op je spaardeposito lager is dan de actuele rente van de nog resterende looptijd.

We leggen dit hieronder verder uit.

Actuele rente van een deposito

Je hebt een termijn afgesproken (de looptijd) waarover je een vaste rente krijgt. Is de rente die je ontvangt lager dan de rente die op dat moment geldt voor een nieuw deposito van de resterende looptijd? Dan brengen wij je het verschil in rekening. Dit zijn de opnamekosten. Deze opnamekosten houden we in op je saldo. Het resterende bedrag gaat naar je internetspaarrekening.

Als je je deposito wilt beëindigen, moet je (dezelfde dag) akkoord gaan met de eventuele opnamekosten. Hierover nemen we contact met je op.

Het actuele rentepercentage van een deposito bepalen we op deze manier:

  • De resterende looptijd tot de einddatum wordt bepaald vanaf het moment dat het verzoek tot opzegging door de bank is ontvangen. Dit wordt gebaseerd op het aantal jaren (naar boven afgerond).
  • Daarnaast kijken we naar de actuele rente van een nieuw deposito. Dus het rentepercentage dat op dat moment geldt voor een nieuw deposito met dezelfde looptijd als de nog resterende looptijd.
Rekenvoorbeeld bij een lagere rente op je deposito

Je hebt € 25.000,- ingelegd op je Depositosparen. De looptijd is tien jaar en je ontvangt 1,95% rente. Na vijf jaar en zes maanden beëindig je je deposito. Je mist dan vier jaar en zes maanden van de afgesproken looptijd. Dit ronden wij af op vijf jaar. Op het moment van beëindiging is de rente voor een deposito met een looptijd van vijf jaar: 2,25%. De opnamekosten bedragen dan 2,25% - 1,95% = 0,30%.
0,30% (renteverschil) x € 25.000,- (je inleg) x 4,5 jaar (gemiste looptijd) = € 337,50

Je krijgt in dit geval het verschil tussen je inleg (€ 25.000,-) en de opnamekosten (€ 337,50) op je internetspaarrekening gestort. De opgebouwde, maar nog niet uitgekeerde rente van € 243,65 (€ 25.000,- x 1,95% over 6 maanden), wordt ook op je internetspaarrekening bijgeschreven.

Bij het beëindigen van bovenstaand voorbeelddeposito maken we het volgende bedrag naar je internetspaarrekening:
€ 25.000,- - € 337,50 + € 243,65= € 24.906,15

Inleg € 25.000,-
Ontvangen rente eerste vijf jaar Per jaar: € 25.000,- (je inleg) x 1,95% (je vaste rente) = € 487,50 x 5 jaar + € 2.437,50
Ontvangen rente laatste zes maanden € 25.000,- (je inleg) x 1,95% (je vaste rente per jaar) gedeeld door 2 (6 maanden in plaats van een heel jaar) + € 243,65
Opnamekosten 2,25% (actuele rente voor een deposito met een looptijd van vijf jaar) - 1,95% (je vaste rente) = 0,30% (renteverschil)

0,30% (renteverschil) x € 25.000,- (je inleg) x 4,5 jaar (gemiste looptijd)
- € 337,50
Netto ontvangen Inleg + rente – opnamekosten € 27.343,65
Netto opbrengst € 27.343,65 (netto ontvangen) - € 25.000,- (je inleg) € 2.343,65

De netto opbrengst is € 2.343,65.

Rekenvoorbeeld bij een hogere of gelijke rente op je deposito

Je hebt € 5.000,- ingelegd op je depositospaarrekening met een looptijd van vier jaar en ontvangt daarover 1,50% rente. Na twee jaar en vijf maanden beëindig je je depositospaarrekening. Je mist dan één jaar en zeven maanden van de afgesproken looptijd. Dit ronden wij af op twee jaar.

Op het moment van beëindiging is de rente voor een deposito van twee jaar: 1,20%. Wij brengen je dan geen opnamekosten in rekening. Dit komt doordat de rente op dat moment lager is dan de afgesproken rente.

Je hebt nog rente opgebouwd over de vijf maanden van het jaar waarin je je depositospaarrekening voortijdig beëindigt. Deze rente ontvang je op je internetspaarrekening, zodra je deposito is beëindigd.


Je deposito beëindigen

Wil je je deposito vroegtijdig beëindigen? Dat kan op een van deze twee manieren:

Per e-mail

Stuur een e-mail naar internetsparen@nn.nl.

Vermeld in het verzoek:

  • de laatste vier cijfers van het rekeningnummer van je internetspaarrekening die gekoppeld is aan jouw deposito, en;
  • de laatste vier cijfers van het rekeningnummer van je deposito.

Belangrijk:

  • Stuur deze e-mail vanaf het e-mailadres dat bij ons bekend is. Je vindt dit e-mailadres in mijn.nn.
  • Gaat het om een en/of deposito? Zet dan het e-mailadres van de andere rekeninghouder in de CC.
Per post

Stuur een ondertekend verzoek met kopie van je identiteitsbewijs naar:

Nationale-Nederlanden Bank N.V.
Afdeling Sparen, Beleggen & Bankverzekeren
Postbus 93604
2509 AV Den Haag

Vermeld in het verzoek:

  • de laatste vier cijfers van het rekeningnummer van je internetspaarrekening die gekoppeld is aan jouw deposito, en;
  • de laatste vier cijfers van het rekeningnummer van je deposito.

Belangrijk:

  • Stuur een kopie van je paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant) mee met het ondertekende verzoek. Je mag op de kopie het burgerservicenummer (BSN) en de QR-code onleesbaar maken.
  • Bij een en/of deposito is de handtekening (en een kopie van het identiteitsbewijs) van één van de rekeninghouders voldoende.


Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur