Ga direct naar inhoud

Zelf uw beleggingsfondsen kiezen

binnen het Persoonlijk Pensioen Plan en het Pensioen Continu Plan

Standaard beleggen we uw pensioengeld in een lifecycle. Maar mogelijk kunt u ook zelf uw beleggingsfondsen kiezen (‘Zelf beleggen’). U heeft deze mogelijkheid als uw werkgever voor uw Persoonlijk Pensioen Plan (gesloten vóór 1 januari 2020) heeft gekozen voor ruime beleggingsvrijheid. Of u deze keuze heeft, ziet u in laag 2 van Pensioen 1-2-3. Bouwt u pensioen op in het Pensioen Continu Plan, dan kunt u altijd kiezen voor Zelf beleggen.


Hoe werkt ‘Zelf beleggen’?

Maakt u gebruik van de mogelijkheid om zelf uw beleggingsfondsen te kiezen voor uw pensioen? Dan heeft u de keuze uit de beleggingsfondsen die beschikbaar zijn binnen uw pensioenregeling. Voordat u uw beleggingsfondsen kiest, moet u eerst met de risicoprofielbepaler uw risicoprofiel vaststellen. Dit helpt u om te bepalen hoeveel beleggingsrisico bij u past. U kunt uw fondskeuze vervolgens via een formulier aan ons doorgeven (zie onder iedere beleggingsvorm).

Let op: welke beleggingsvorm geldt voor uw pensioenregeling vindt u in laag 2 van Pensioen 1-2-3. Onder het kopje ‘Hoe bouwt u pensioen op’ staat het in of net boven de beschrijving van beleggen in lifecycles.

Zelf verantwoordelijk voor beleggingen

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u de beleggingsfondsen kiest die passen bij uw wensen en uw situatie. U moet er dus zelf voor zorgen dat u zoveel risico loopt, als bij u past. Komt uw pensioenleeftijd dichterbij? Dan bouwen we het beleggingsrisico niet automatisch voor u af.
Kiest u voor ‘Zelf Beleggen’, dan is het belangrijk dat u genoeg kennis van en ervaring met beleggen heeft. Zo kunt u de risico’s goed inschatten. En zo kunt u zelf het beleggingsrisico afbouwen als uw pensioendatum dichterbij komt. Denkt u dat u na uw pensioendatum een vaste pensioenuitkering wilt, waarmee niet wordt belegd? Dan is het verstandig om de risicovolle beleggingen zo ver mogelijk af te bouwen. Past een variabele uitkering waarbij deels met uw pensioengeld wordt belegd beter bij u? Dan kunt u daarbij aansluiten door de risicovolle beleggingen minder ver af te bouwen.

Fondsen en kosten

Uit welke beleggingsfondsen u precies kunt kiezen, hangt af van de beleggingsvorm die geldt voor uw pensioenregeling. Ook de kosten voor Zelf beleggen kunnen verschillen per beleggingsvorm. Kijk voor meer informatie over de fondsen en de kosten op deze pagina onder de juiste beleggingsvorm.

Let op: welke beleggingsvorm geldt voor uw pensioenregeling vindt u in laag 2 van Pensioen 1-2-3. Onder het kopje ‘Hoe bouwt u pensioen op’ staat het in of net boven de beschrijving van beleggen in lifecycles.


Beleggingsvorm Index Volgend of Actief Beheerd

Geldt voor uw pensioenregeling standaard de beleggingsvorm Index Volgend of Actief Beheerd? Dan kunt u kiezen uit de beleggingsfondsen die horen bij beide beleggingsvormen.

Beleggingsfondsen voor Zelf beleggen

Bekijk de fondsen waaruit u kunt kiezen en de koers- en fondsinformatie voor de beleggingsvormen Index Volgend en Actief Beheerd.

Beleggen met inleggarantie
Bij Zelf beleggen binnen de beleggingsvorm Index Volgend of Actief Beheerd kunt u ervoor kiezen om te laten beleggen in het NN Euro Rente Fonds P. U kunt dan gebruikmaken van de inleggarantie. Is uw totale inleg in dit beleggingsfonds in euro’s hoger dan de werkelijke waarde van de beleggingen op uw pensioendatum? Dan krijgt u in plaats van de waarde van de beleggingen uw totale ingelegde premie terug. Dit betekent dus dat u altijd minimaal uw ingelegde premie terugkrijgt (minus de betaalde premie voor deze garantie).

Let op: de garantie op uw pensioendatum geldt alleen voor de inleg. Over bijgeschreven dividend geven we geen inleggarantie.

Premie voor garantie
Kiest u voor de inleggarantie, dan betaalt u daarvoor een premie ter hoogte van 1% van de inleg. Deze premie beleggen wij niet voor u. Ook krijgt u over deze premie geen inleggarantie.

Voorwaarden voor de inleggarantie
Voor de inleggarantie geldt een belangrijke voorwaarde: de inleggarantie geldt alléén als u onafgebroken tot uw (vervroegde) pensioendatum laat beleggen in het NN Euro Rente Fonds P. Als u later met pensioen gaat, geldt de inleggarantie tot die uitgestelde pensioendatum.

In bepaalde gevallen geldt deze voorwaarde niet. Laat u zonder onderbreking beleggen in het NN Euro Rente Fonds P, dan heeft u namelijk wel recht op de inleggarantie als:

  • u met deeltijdpensioen gaat (voordat u volledig met pensioen gaat);
  • u ervoor kiest om de waarde van uw pensioen over te dragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe pensioenregeling (individuele waardeoverdracht);
  • wij vóór uw pensioendatum uw pensioen afkopen, omdat het pensioen kleiner is dan het wettelijk voorgeschreven minimum;
  • u voor uw pensioendatum overlijdt, waarbij 90% van de beleggingswaarde beschikbaar komt.

Verval van de inleggarantie
De inleggarantie vervalt als:

  • u de waarde in het NN Euro Rente Fonds P laat beleggen in een ander beleggingsfonds (‘switchen’), tenzij wij het NN Euro Rente Fonds P vervangen;
  • u kiest voor een individuele niet-wettelijke waardeoverdracht;
  • u instemt met (of geen bezwaar maakt tegen) een collectieve waardeoverdracht;
  • u overstapt naar beleggen in een lifecycle;
  • als u de waarde van de beleggingen vóór uw pensioendatum gebruikt om gegarandeerd pensioen in te kopen.

De betaalde premies voor de inleggarantie betalen we niet terug.

Kosten voor Zelf Beleggen

Lopende kosten
De beleggingsfondsen worden beheerd door NN Investment Partners (NNIP). Voor het beheer van de fondsen maakt NNIP diverse kosten. Deze kosten worden ‘lopende kosten’ genoemd. In deze kosten zitten onder andere de management fee, service fee, accountancykosten en juridische kosten. Naast deze kosten worden er kosten in rekening gebracht voor onder andere het beheren van de lifecycles, de wijzigingen van de beleggingen binnen de lifecycles en het informeren over de beleggingen. De lopende kosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en worden niet apart in rekening gebracht. U vindt de lopende kosten op de pagina Fondsen & Koersen. Klik op de naam van het fonds en daarna op de tab ‘Feiten’.

Overige kosten
Kijk in uw Pensioenreglement voor de hoogte van de aan-, verkoop- en switchkosten.

Inkoop- en afgiftekosten
Bij aan- en verkoop van beleggingsfondsen zijn er ook beurskosten. Deze verrekenen wij via een verschil in aan- en verkoopkoersen (de zogeheten spread). De kosten verschillen per beleggingsfonds.


Beleggingsvorm Passief, Ambitieus of Dynamisch

Geldt voor uw pensioenregeling de beleggingsvorm Passief, Ambitieus of Dynamisch? Dan kunt u met behulp van de risicoprofielbepaler kiezen uit de beleggingsfondsen die horen bij deze beleggingsvormen.

Beleggingsfondsen voor Zelf beleggen

Bekijk de fondsen waaruit u kunt kiezen en de koers- en fondsinformatie voor de beleggingsvormen Passief, Ambitieus en Dynamisch.

Kosten voor Zelf Beleggen

Lopende kosten
De beleggingsfondsen worden beheerd door NN Investment Partners (NNIP). Voor het beheer van de fondsen maakt NNIP diverse kosten. Deze kosten worden ‘lopende kosten’ genoemd. In deze kosten zitten onder andere de management fee, service fee, accountancykosten en juridische kosten. De lopende kosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en worden niet apart in rekening gebracht. U vindt de lopende kosten op de pagina Fondsen & Koersen. Klik op de naam van het fonds en daarna op de tab ‘Feiten’.

Beheerkosten
Naast de kosten die NNIP in de koers verwerkt, brengt Nationale-Nederlanden kosten in rekening voor onder andere het beheren van de lifecycles, de wijzigingen van de beleggingen binnen de lifecycles en het informeren over de beleggingen. Dit zijn de beheerkosten. Nationale-Nederlanden brengt deze kosten jaarlijks in rekening. De beheerkosten worden als percentage van de waarde ten laste van de beleggingen gebracht. De hoogte van de beheerkosten vindt u in Laag 2 van Pensioen 1-2-3. Voor het onttrekken van de beheerkosten worden geen verkoopkosten in rekening gebracht.

Overige kosten
Er worden geen aankoop-, verkoop- en switchkosten in rekening gebracht.

Inkoop- en afgiftekosten
Bij aan- en verkoop van beleggingsfondsen zijn er ook beurskosten. Deze verrekenen we via een verschil in aan- en verkoopkoersen (de zogeheten spread). De kosten verschillen per beleggingsfonds.


Beleggingsvorm Index of Profiel Mixfonds

Geldt voor uw pensioenregeling de beleggingsvorm Index of Profiel Mixfonds? Dan kunt u met behulp van de risicoprofielbepaler kiezen uit de beleggingsfondsen die horen bij deze beleggingsvormen.

Beleggingsfondsen voor Zelf beleggen

Bekijk de fondsen waaruit u kunt kiezen en de koers- en fondsinformatie voor de beleggingsvormen Index of Profiel Mixfonds.

Kosten voor Zelf Beleggen

Lopende kosten
De beleggingsfondsen worden beheerd door NN Investment Partners (NNIP). Voor het beheer van de fondsen maakt NNIP diverse kosten. Deze kosten worden ‘lopende kosten’ genoemd. In deze kosten zitten onder andere de management fee, service fee, accountancykosten en juridische kosten. Naast deze kosten worden er kosten in rekening gebracht voor onder andere het beheren van de lifecycles, de wijzigingen van de beleggingen binnen de lifecycles en het informeren over de beleggingen. De lopende kosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en worden niet apart in rekening gebracht. U vindt de lopende kosten op de pagina Fondsen & Koersen. Klik op de naam van het fonds en daarna op de tab ‘Feiten’.

Overige kosten
Kijk in uw Pensioenreglement voor de hoogte van de aan-, verkoop- en switchkosten.

Inkoop- en afgiftekosten
Bij aan- en verkoop van beleggingsfondsen zijn er ook beurskosten. Deze verrekenen wij via een verschil in aan- en verkoopkoersen (de zogeheten spread). De kosten verschillen per beleggingsfonds.


Kunnen wij u helpen?