Ga direct naar inhoud

English version

Zelf uw beleggingsfondsen kiezen

in de beleggingsvormen Index Volgend en Actief Beheerd

Standaard beleggen we uw pensioengeld in een lifecycle. Maar mogelijk kunt u ook zelf uw beleggingsfondsen kiezen (‘Zelf beleggen’). U heeft dan ‘ruime beleggingsvrijheid’. Heeft u een Persoonlijk Pensioen Plan, dan ziet u in laag 2 van Pensioen 1-2-3 of u deze mogelijkheid heeft. Voor het Pensioen Continu Plan kunt u altijd kiezen voor Zelf beleggen. Voor Pensioen Plus kunt u kiezen voor Zelf beleggen als u dit voor uw Persoonlijk Pensioen Plan (uw basisregeling) ook kunt.

Hoe werkt ‘Zelf beleggen’?

Maakt u gebruik van de mogelijkheid om zelf uw beleggingsfondsen te kiezen voor uw pensioen? Dan heeft u de keuze uit de beleggingsfondsen die beschikbaar zijn binnen uw pensioenregeling. Voordat u uw beleggingsfondsen kiest, moet u eerst met de risicoprofielbepaler uw risicoprofiel vaststellen. Dit helpt u om te bepalen hoeveel beleggingsrisico bij u past, en tot hoever u uw risicovolle beleggingen het beste kunt afbouwen. Zo sluit de pensioenuitkering die u verwacht later te kiezen hierop aan. We hebben uw risicoprofiel ook nodig om uw beleggingskeuzes te kunnen verwerken. Het is verstandig om uw risicoprofiel ieder jaar opnieuw vast te stellen.
U kunt uw fondskeuze vervolgens via het fondskeuzeformulier op deze pagina doorgeven.

Zelf verantwoordelijk voor beleggingen

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u de beleggingsfondsen kiest die passen bij uw wensen en uw situatie. U moet er dus zelf voor zorgen dat u zoveel risico loopt, als bij u past. Komt uw pensioenleeftijd of AOW-leeftijd dichterbij? Dan bouwen we het beleggingsrisico niet automatisch voor u af.

Kiest u voor ‘Zelf beleggen’, dan is het belangrijk dat u genoeg kennis van en ervaring met beleggen heeft. Zo kunt u de risico’s goed inschatten. En zo kunt u zelf het beleggingsrisico afbouwen als uw daadwerkelijke pensioendatum dichterbij komt. Denkt u dat u na uw pensioendatum een vaste pensioenuitkering wilt, waarmee niet wordt belegd? Dan is het verstandig om de risicovolle beleggingen zo ver mogelijk af te bouwen. Past een variabele uitkering waarbij deels met uw pensioengeld wordt belegd beter bij u? Dan kunt u daarbij aansluiten door de risicovolle beleggingen minder ver af te bouwen.

Wanneer kan ik zelf mijn beleggingsfondsen kiezen?

Voor uw Persoonlijk Pensioen Plan kunt u zelf uw beleggingsfondsen kiezen, als u ‘ruime beleggingskeuze’ heeft (zie laag 2 van Pensioen 1-2-3). Voor het Pensioen Continu Plan kunt u altijd kiezen voor Zelf beleggen. Voor Pensioen Plus kunt u kiezen voor Zelf beleggen als u dit voor uw Persoonlijk Pensioen Plan (uw basisregeling) ook kunt.

Maar let op: ook als uw pensioenregeling de mogelijkheid biedt om te kiezen voor Zelf beleggen, is dit niet altijd mogelijk. Heeft u een Persoonlijk Pensioen Plan en begint het polisnummer van uw pensioenregeling met een 5? Dan kunt u niet Zelf beleggen in de volgende gevallen:

 • U vult uw pensioen aan met Extra inleggen. Voor Extra inleggen kunt u niet zelf uw beleggingsfondsen kiezen. We beleggen altijd voor u in een lifecycle. Daarbinnen kunt u wel enkele beleggingskeuzes maken, zoals meer of minder risicovol laten beleggen.
 • U koopt gegarandeerd pensioen met de Pensioenclick. Deze keuze kunt u niet combineren met Zelf beleggen. Wilt u toch Zelf beleggen? Stop dan eerst met het kopen van gegarandeerd pensioen. Als deze keuze is verwerkt, kunt u meteen gaan Zelf beleggen.

Uw keuze maken en doorgeven

Voor uw pensioenregeling met beleggingsvormen Index Volgend of Actief Beheerd kunt u kiezen uit de beleggingsfondsen die horen bij deze beide beleggingsvormen. U moet altijd eerst de risicoprofielbepaler invullen, voordat u een nieuwe fondskeuze kunt doorgeven. Of u moet dit minder dan een jaar geleden nog gedaan hebben.

1. Uw risicoprofiel bepalen

Heeft u een Persoonlijk Pensioen Plan? Dan kunt u op mijn.nn Inkomen Later de risicoprofielbepaler invullen. Klik rechtsboven op mijn.nn om in te loggen. Klik daarna op uw pensioenregeling. In Inkomen Later vindt u de risicoprofielbepaler door onder ‘Direct naar’ te klikken op ‘Beleggingskeuzes’. Heeft u nog geen account aangemaakt, of bent u uw inloggegevens vergeten? Dan helpen we u op het inlogscherm van mijn.nn verder.

Voor Pensioen Plus en Pensioen Continu Plan stelt u uw uw risicoprofiel vast met behulp van de risicoprofielbepaler in pdf, die u hieronder kunt downloaden en invullen.

2. Uw fondskeuze maken

Vervolgens kunt u kiezen in welke fondsen u wilt laten beleggen. U kunt de fondsinformatie en de koersen bekijken op Koersen en fondsinformatie beleggingsvorm Index Volgend en Actief Beheerd. Het is verstandig om uw fondskeuze af te stemmen op uw risicoprofiel en het aantal jaren tot uw pensioendatum. Uw risicoprofiel geeft aan hoeveel beleggingsrisico bij u past en tot hoever u uw risicovolle beleggingen het beste kunt afbouwen. In het document ‘Beleggen zoals bij u past’ helpen we u daarbij. U kunt hiermee bepalen welke verdeling in beleggingscategorieën past bij uw risicoprofiel en het aantal jaren tot uw pensioendatum.

U kunt uw fondskeuze invullen op het fondskeuzeformulier in de pdf die u hieronder kunt downloaden.

3. Uw fondskeuze doorgeven

Heeft u uw fondskeuzeformulier helemaal ingevuld en ondertekend? Stuur het dan naar ons op. De adresgegevens staan op het formulier.
Let op: heeft u de risicoprofielbepaler in pdf ingevuld in plaats van online? Stuur deze dan mee met uw fondskeuzeformulier.

Beleggen met garantie

Let op: Heeft u een Persoonlijk Pensioen Plan of een Pensioen Continu Plan, en begint het polisnummer van uw pensioenregeling met een 8? Dan kunt u ervoor kiezen om te laten beleggen in het NN Euro Rente Fonds P en gebruik te maken van de inleggarantie. Is uw totale inleg in dit beleggingsfonds in euro’s hoger dan de werkelijke waarde van de beleggingen op uw pensioendatum? Dan krijgt u in plaats van de waarde van de beleggingen uw totale ingelegde premie terug. Dit betekent dus dat u altijd minimaal uw ingelegde premie terugkrijgt (minus de betaalde premie voor deze garantie).

De garantie op uw pensioendatum geldt alleen voor de inleg. Over bijgeschreven dividend geven we geen inleggarantie.

Premie voor garantie

Kiest u voor de inleggarantie, dan betaalt u daarvoor een premie ter hoogte van 1% van de inleg. Deze premie beleggen wij niet voor u. Ook krijgt u over deze premie geen inleggarantie.

Voorwaarden voor de inleggarantie

Voor de inleggarantie geldt een belangrijke voorwaarde: de inleggarantie geldt alléén als u onafgebroken tot uw (vervroegde) pensioendatum laat beleggen in het NN Euro Rente Fonds P. Als u later met pensioen gaat, geldt de inleggarantie tot die uitgestelde pensioendatum.

In bepaalde gevallen geldt deze voorwaarde niet. Laat u zonder onderbreking beleggen in het NN Euro Rente Fonds P, dan heeft u namelijk wel recht op de inleggarantie als:

 • u met deeltijdpensioen gaat (voordat u volledig met pensioen gaat);
 • u ervoor kiest om de waarde van uw pensioen over te dragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe pensioenregeling (wettelijke individuele waardeoverdracht). Als u van werkgever verandert of toetreedt tot een beroepspensioenregeling is meestal sprake van wettelijke waardeoverdracht. Is op dat moment de totale inleg hoger dan de werkelijke waarde van uw beleggingen? Dan dragen we de netto ingelegde premie over;
 • wij vóór uw pensioendatum uw pensioen afkopen, omdat het pensioen kleiner is dan het wettelijk voorgeschreven minimum;
 • u voor uw pensioendatum overlijdt, waarbij 90% van de beleggingswaarde beschikbaar komt.

Verval van de inleggarantie

De inleggarantie vervalt als:

 • u de waarde in het NN Euro Rente Fonds P laat beleggen in een ander beleggingsfonds (‘switchen’), tenzij wij het NN Euro Rente Fonds P vervangen;
 • u kiest voor een individuele niet-wettelijke waardeoverdracht. Dit is waardeoverdracht waarbij de pensioenuitvoerder niet verplicht is mee te werken. (Voor de regels bij wettelijke waardeoverdracht, zie onder ‘Voorwaarden voor de inleggarantie’, hierboven);
 • u instemt met (of geen bezwaar maakt tegen) een collectieve waardeoverdracht;
 • u overstapt naar beleggen in een lifecycle;
 • als u de waarde van de beleggingen vóór uw pensioendatum gebruikt om gegarandeerd pensioen in te kopen.

De betaalde premies voor de inleggarantie betalen we niet terug.

Kosten voor Zelf Beleggen

Lopende kosten

De lopende kosten bevatten alle kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer van de beleggingen. Deze kosten haalt de fondsbeheerder uit het totale fondsvermogen. De kosten worden als percentage van de waarde uitgedrukt. U ziet deze kosten niet apart terug in overzichten van uw pensioenverzekering. De kosten zijn namelijk verwerkt in de koers van het beleggingsfonds. U vindt deze kosten op de pagina Koersen en fondsinformatie beleggingsvorm Index Volgend en Actief Beheerd. Klik op de naam van het fonds en daarna op de tab ‘Feiten’.

Inkoop- en afgiftekosten

De lopende kosten bevatten niet de transactiekosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van de beleggingen in het beleggingsfonds. Als de fondsbeheerder voor u extra beleggingen aankoopt of voor u beleggingen verkoopt, dan geldt vaak een opslag of afslag op de transactiekoers. Deze opslag of afslag wordt in rekening gebracht om de huidige beleggers in het beleggingsfonds te beschermen tegen kosten die ontstaan door de extra aan- of verkopen. Deze kosten worden ook wel instap- of uitstapvergoeding, of ‘spread’ genoemd. Ook deze kosten ziet u niet in overzichten, omdat deze in de koers van het fonds zijn verwerkt. U vindt deze kosten op de pagina Koersen en fondsinformatie beleggingsvorm Index Volgend en Actief Beheerd. Klik op de naam van het fonds en daarna op de tab ‘Feiten’.

Beheerkosten

Naast de kosten die de fondsbeheerder in de koers verwerkt, brengt Nationale-Nederlanden beheerkosten in rekening voor onder andere het:

 • beheren van de lifecycles;
 • wijzigen van de beleggingen binnen de lifecycles;
 • samenstellen van het fondsaanbod van de beleggingsfondsen die u zelf kunt kiezen;
 • informeren over de beleggingen.

De beheerkosten zijn een percentage van de waarde van de beleggingen. Deze kosten brengen wij in mindering op de waarde van de beleggingen. U vindt de hoogte van de beheerkosten in laag 3 van uw Pensioen 1-2-3, in het pensioenreglement.

Als de waarde van uw beleggingen in meerdere beleggingsfondsen is belegd, brengen we de beheerkosten periodiek in mindering op de waarde van de beleggingsfondsen. We doen dit in de verhouding van de waarde van de beleggingsfondsen.

Aan- en verkoopkosten

Voor het aan- of verkopen van de beleggingen kan Nationale-Nederlanden kosten in rekening brengen. De hoogte van deze kosten kunt u vinden in laag 2 van uw Pensioen 1-2-3 of in uw pensioenreglement.


Kunnen wij je helpen?