Ga direct naar inhoud

Pensioen opbouwen in Nederland

Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Hier vindt u informatie over hoe het pensioen in Nederland is geregeld.

De vijf bronnen van een pensioen

Een pensioen bestaat uit vijf verschillende bronnen. Samen geven ze een goed beeld van wat u straks krijgt. Niet elke bron is bij iedereen even belangrijk. Dat hangt namelijk af van uw situatie en wat u gedurende uw werkende leven opbouwt.

Hoe werkt pensioen in Nederland


Soorten regelingen

Uw werkgever biedt één (of een combinatie) van deze regelingen aan:

Uitkeringsovereenkomst

Hierbij staat vast hoeveel pensioen u straks krijgt. Voorbeelden van een uitkeringsovereenkomst zijn:

 • middelloonregeling
 • eindloonregeling

Kapitaalovereenkomst

Hierbij staat het pensioenkapitaal vast dat op de pensioendatum beschikbaar komt. Op de pensioendatum 'koopt' u met het pensioenkapitaal een pensioen. Hoe hoog het pensioen dan is hangt af van de tarieven die dan gelden. Dit noemen we aankooptarieven. Deze tarieven staan niet vast.

Premieovereenkomst

Bij een premieovereenkomst staat vast hoe hoog de te betalen premie wordt. Deze premie wordt gebruikt voor:

 • Premieovereenkomst beleggingskapitaal
 • Premieovereenkomst pensioenkapitaal
 • Premieovereenkomst pensioenaanspraken

Wat kunt u zelf regelen?

In kaart brengen van uw eigen pensioensituatie

Hoe krijg ik inzicht in wat ik allemaal heb?

Meer weten?

Denk aan uw partner en kinderen

Als u komt te overlijden is dat voor uw partner en/of kind(eren) al erg genoeg. Maar hoe zit het dan met de financiële situatie? Welke dingen kunt u nu doen?

Meer weten?

Pensioen bij uw onderhandelingen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar waar moet u bij een nieuwe werkgever dan rekening mee houden?

Meer weten?

Aanvullende regelingen en eigen vermogen

U kunt op verschillende manieren aanvullend pensioen opbouwen. Het hangt helemaal af van uw persoonlijke situatie welke oplossing voor u het beste is.

Meer weten?


Weten of samenvoegen interessant is?

Doe de check15 meest gestelde vragen over pensioen

Krijg ik vakantiegeld over mijn pensioenuitkering?

Nee, u ontvangt geen vakantiegeld over uw pensioenuitkering. Het pensioen dat u heeft opgebouwd is een bedrag per jaar. Keren we uw pensioen uit per maand? Dan delen wij het jaarbedrag door twaalf. U ontvangt dan iedere maand een twaalfde deel van het jaarbedrag. Soms keren we pensioen uit per kwartaal. In dat geval delen we het jaarbedrag door vier en ontvangt u ieder kwartaal een vierde deel van uw jaarbedrag.

De hoogte van uw pensioen hangt af van uw salaris. Het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd is meestal twaalf keer het bruto maandsalaris en de vakantietoeslag. In het jaarbedrag van uw pensioen is dus al rekening gehouden met de vakantietoeslag. Misschien telden nog andere delen van uw salaris mee voor de opbouw van uw pensioen. Bijvoorbeeld een onregelmatigheidstoeslag omdat u in ploegendienst werkte. Of een 13e maand, als u deze ontving. In uw pensioenreglement of startbrief leest u welke delen van uw salaris meetelden voor uw pensioen.

Wanneer ontvang ik mijn eerste pensioenuitkering?

Wanneer u uw eerste pensioenuitkering ontvangt, leest u in de brief over de ingang van uw pensioen. Deze brief sturen we u minimaal zes maanden voor de ingangsdatum van uw pensioen. Een maand voor de ingangsdatum sturen we een bevestigingsbrief met uw gemaakte keuzes.

We maken uw pensioenuitkering zeven werkdagen voor de datum waarop we de uitkering verschuldigd zijn aan u over. Bij een binnenlandse betaling staat uw pensioen in de regel binnen één werkdag op uw rekening. Bij een betaling naar het buitenland kan het langer duren. Bij feestdagen kan dit afwijken.

Bekijk de volgende uitbetaaldatum

De uitkeringstermijnen liggen vast
De uitkeringstermijnen van uw pensioen zijn afgesproken tussen uw werkgever en ons. Deze termijnen liggen vast in uw pensioenreglement en kunnen niet worden aangepast.

Waarom staat mijn pensioen niet op www.mijnpensioenoverzicht.nl?

Als uw pensioen niet zichtbaar is in mijnpensioenoverzicht.nl, dan is dit om één van de volgende redenen:

 • We hebben uw burgerservicenummer (BSN) niet in onze administratie.
 • U neemt deel aan een regeling bij een pensioenfonds. Uw pensioen is gedeeltelijk bij ons herverzekerd. Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor uw gegevens in mijnpensioenoverzicht.nl.
 • De polis is een kapitaalverzekering met een klein kapitaal en er daarom geen jaarlijks pensioen van wordt aangekocht.
 • Uw polis valt niet onder de Pensioenwet. Hier kan sprake van zijn bij directeur-grootaandeelhouders.
 • U heeft op de pensioendatum uw pensioen uitgesteld. In de uitstelperiode is uw pensioen niet zichtbaar op mijnpensioenoverzicht.nl.
Wat gebeurt er met mijn pensioen na ontslag?

Ouderdomspensioen
Na u ontslag stopt de opbouw van uw pensioen. Uw opgebouwde ouderdomspensioen blijf u houden.

Partnerpensioen
Had u een partnerpensioen op opbouwbasis? Dan behoudt u het tot uw ontslag opgebouwde partnerpensioen. Had u een partnerpensioen op risicobasis? Dan vervalt het partnerpensioen.

Kapitaal
Is uw pensioen verzekerd in de vorm van een kapitaal? Dan blijft het kapitaal dat u tot uw ontslag heeft opgebouwd verzekerd. Met dit kapitaal koopt u op uw pensioendatum een pensioen aan.

Andere pensioenen
Ook een eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen, ANW-hiaatpensioen of netto partnerpensioen vervalt na ontslag.

Ruilen ouderdomspensioen voor partnerpensioen
Is uw partnerpensioen minder dan 70% van uw ouderdomspensioen of is uw partnerpensioen vervallen? Dan kunt u een gedeelte van uw ouderdomspensioen inruilen voor een partnerpensioen van maximaal 70% van uw ouderdomspensioen.

Hoe hoog is mijn pensioen na ontslag?
Als de uitdiensttreding is verwerkt, sturen we u een stopbrief. Hierin staan de pensioenrechten die u heeft. In deze brief staan ook de mogelijkheden die u met dit pensioen heeft, zoals waardeoverdracht en eventueel uitruil ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen.

Hoe kom ik aan een activatienummer voor mijn.nn?

U kunt een activatiecode opvragen als u uw mijn.nn-account aanmaakt en vervolgens kiest voor de optie Identificeren via e-mail of brief.

Wilt u rechtstreeks een activatiecode opvragen?
Ga naar www.nn.nl/Activatienummer-opvragen.htm.
Kies uw product en vul de gevraagde gegevens in. Klik daarna op Activatienummer opvragen.

Is uw e-mailadres bij ons bekend? Dan ontvangt u de activatienummer per e-mail.
Is er geen e-mailadres bekend? Dan ontvangt u de activatienummer binnen 5 werkdagen per post.
Met dit activatienummer en aanvullende gegevens zoals uw geboortedatum en uw postcode kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen, waarmee u kunt inloggen bij mijn.nn.

Hulp bij inloggen
Komt u er niet uit? Voor persoonlijke hulp bij inloggen staan we voor u klaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Bel ons dan op via telefoonnummer 088 663 01 12.

Wat verandert er in mijn pensioen als mijn partner en ik uit elkaar gaan?

Ouderdomspensioen
Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw ex-partner recht op de helft van het tijdens uw relatie opgebouwde ouderdomspensioen. Dit is vastgelegd in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Het verdelen van het ouderdomspensioen na scheiding noemen we 'verevenen'.

Woonde u samen? Dan is de Wvps niet van toepassing. Uw ex-partner heeft geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen.

Partnerpensioen
Het partnerpensioen dat tot aan het einde van uw relatie is opgebouwd, gaat naar uw ex-partner. We noemen dit 'bijzonder partnerpensioen'. Dit is vastgelegd in de Pensioenwet. Het maakt hierbij niet uit of u getrouwd was, een geregistreerd partnerschap had of samenwoonde. Bij samenwonen moet uw partnerschap voldoen aan de voorwaarden in uw pensioenreglement. Het bijzonder partnerpensioen keren we uit als u overlijdt.

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA)?
Dan gelden voor u misschien niet de regels van de Pensioenwet. U vindt de regels voor de verdeling van zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen in dat geval in de Wvps.
Weet u niet of de Pensioenwet voor u van toepassing is? Neem dan contact op met uw financieel adviseur of met ons.

Lees meer over scheiding en pensioen.

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan vernemen wij via de Basisregistratie Personen uw scheidingsdatum. We sturen u en uw ex-partner een e-mail of brief met informatie over de gevolgen van de scheiding voor uw pensioen. Ook leest u in deze brief wanneer jullie iets moeten regelen.
Een enkele keer krijgen wij een scheidingsdatum niet door. Heeft u zes maanden na u scheiding nog geen brief van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Woonde u samen? Dan moet u het einde van uw relatie zelf aan ons doorgeven. Bent u nog in dienst, geef het dan via uw werkgever aan ons door. We berekenen dan het bijzonder partnerpensioen en informeren uw ex-partner hierover. Doet uw ex-partner afstand van het bijzonder partnerpensioen? Dan ontvangen we graag een document waaruit de afstand blijkt.

Wat is automatisch waardeoverdracht van klein pensioen?

Automatische waardeoverdracht betekent dat we uw kleine pensioen automatisch overdragen naar uw huidige pensioenuitvoerder.

Meer informatie over de automatische waardeoverdracht van klein pensioen vindt u op de pagina Wet waardeoverdracht klein pensioen. U vindt hier ook de wettelijke afkoopgrens voor dit jaar.
Een pensioen kleiner dan € 2,- per jaar vervalt vanaf 1 januari 2019 automatisch. Dit is wettelijk zo bepaald.

Wat is het verschil tussen je AOW-leeftijd, je pensioenrichtleeftijd en je pensioendatum?

Uw AOW-leeftijd
Dit is de leeftijd waarop u AOW krijgt van de overheid. Dit kan anders zijn dan uw pensioendatum in het pensioenreglement. De AOW-leeftijd is afhankelijk van uw geboortedatum en wordt door de overheid steeds vijf jaar van tevoren bepaald. Wat uw persoonlijke AOW-leeftijd op dit moment is, kunt u zien op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Bent u na 31 december 1958 geboren? Dan staat uw AOW-leeftijd nu nog niet vast. Maar deze is minimaal 67 jaar.

De pensioenrichtleeftijd
Dit is de leeftijd waarop u uw pensioen bij uw werkgever opbouwt. We noemen dit ook wel de rekenleeftijd. Op 1 januari 2014 is deze leeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar. Vanaf 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd 68 jaar.

Uw pensioendatum
Dit is de datum waarop u uw ouderdomspensioen ontvangt. U vindt deze datum in uw pensioenreglement. Heeft u pensioen opgebouwd voor 2014? Dan is het mogelijk dat uw pensioendatum uw 65-jarige leeftijd is. Bouwt u nog steeds pensioen op? Dan kan het zijn dat een deel van uw pensioen ingaat als u 65 jaar wordt, een deel als u 67 jaar wordt en een deel als u 68 jaar wordt. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u welk deel van uw pensioen u vanaf welke datum ontvangt. U logt hierop in met uw DigiD.

Goed om te weten
Start de uitkering van uw pensioen op verschillende leeftijden? Dan kunt u ons vragen om uw volledige pensioen op één datum te laten ingaan, bijvoorbeeld op uw AOW-leeftijd. Een deel van uw pensioen stellen we dan uit en het andere deel vervroegen we.

Wat zijn de gevolgen voor het partnerpensioen als ik mijn pensioendatum vervroeg of uitstel?

Het vervroegen of uitstellen van uw pensioen heeft soms gevolgen voor uw partnerpensioen. Het hangt af van de volgende situaties:

 • U bent nog in dienst en bouwt pensioen op of niet.
 • U heeft een ouderdomspensioen en partnerpensioen op risico- of opbouwbasis.
 • U heeft een pensioenkapitaal waarmee u pensioen aankoopt met een partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum.

Pensioen vervroegen
Heeft u een partnerpensioen op opbouwbasis? En bouwt u nog pensioen op? Dan stopt de opbouw als u uw pensioen vervroegt. Bij uw overlijden ontvangt uw partner het pensioen dat tot de datum van uw vervroegde pensioen is opgebouwd.

Bouwt u geen pensioen meer op? En is er een partnerpensioen verzekerd? Dan verandert dit partnerpensioen niet bij vervroeging van uw pensioen. Is er geen partnerpensioen verzekerd? Dan heeft u de mogelijkheid om een deel van uw (vervroegde) ouderdomspensioen te ruilen voor een partnerpensioen.

Heeft u een partnerpensioen op risicobasis? Dan vervalt dit pensioen op de datum van uw vervroegde pensioen. U heeft dan de mogelijkheid om een deel van uw (vervroegde) ouderdomspensioen te ruilen voor een partnerpensioen.

Heeft u een pensioenkapitaal met een partnerpensioen bij overlijden voor uw pensioendatum? Dan vervalt dit partnerpensioen op uw vervroegde pensioendatum. Met het pensioenkapitaal koopt u op uw vervroegde pensioendatum een ouderdomspensioen en als u wilt een partnerpensioen aan.

Pensioen uitstellen
Heeft u een partnerpensioen op opbouwbasis? Dan verandert dit partnerpensioen niet als u uw pensioendatum uitstelt.

Heeft u een partnerpensioen op risicobasis? Dan vervalt dit pensioen op de originele datum van uw pensioen. U kunt op de originele pensioendatum een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. Daarna stelt u uw pensioen uit. U mag ook uw pensioen uitstellen en op een later moment nog een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor een partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen mag op dat moment nog niet zijn ingegaan.
​​​​​​​​​​​​​​
Heeft u een pensioenkapitaal? Dan is er op de originele datum dat uw pensioenkapitaal vrijkomt geen partnerpensioen meer verzekerd. We bieden bij uitstel van uw pensioenkapitaal de mogelijkheid om een partnerpensioen te verzekeren tijdens de periode van het uitstel. Onze Pensioen Coach vertelt u graag welke mogelijkheden u in uw situatie hebt.

Onze Pensioen Coach
Onze Pensioen Coach helpt u bij het regelen van uw pensioenuitkering. De Pensioen Coach legt bijvoorbeeld uit welke stappen u moet nemen en welke keuzes u heeft. Bouwt of bouwde u een pensioenkapitaal bij ons op? Dan neemt de Pensioen Coach contact met u op in het jaar voordat uw pensioenkapitaal vrijkomt.

Contact met onze Pensioen Coach
Heeft u ergens anders een pensioenkapitaal opgebouwd en wilt u meer weten over onze Persoonlijke Pensioenuitkering? Neem dan zelf contact op met onze Pensioen Coach. Bel de Pensioen Coach op 010 513 01 05, op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Of mail naar pensioenuitkering@nn.nl.

Hoe regel ik dat ik de informatie per post blijf ontvangen?

Ontvangt u alle informatie over uw pensioen liever per post? Stuur ons dan een e-mail of neem telefonisch contact met ons op. Dan zorgen wij ervoor dat u alle informatie toch op de deurmat ontvangt.

Waarom komt het bedrag op het Uniform Pensioenoverzicht niet overeen met mijn maandelijkse uitkering?

Als de uitkering op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) niet overeenkomt met wat u maandelijks krijgt uitgekeerd, dan heeft dit een aantal mogelijke redenen:

 • Het bedrag dat wij storten is netto. Op het UPO staat het brutobedrag.
 • U heeft meerdere polissen. Als deze polissen dezelfde betaaldatum hebben, dan maken we dit in één keer over.
 • U ontvangt alleen een UPO van pensioenpolissen die onder de pensioenwet vallen. We sturen geen UPO van polissen die privé zijn afgesloten of als directeur-grootaandeelhouder (DGA).
Kan mijn ex-partner afstand doen van het bijzonder partnerpensioen?

Ja, dat kan op verschillende manieren:

Let op
U heeft onze toestemming nodig voor de afstand van het bijzonder partnerpensioen. Gaan we niet akkoord? Dan ontvangt u hierover een bericht van ons.

Maakt u gebruik van de Overeenkomst 'Afstand bijzonder partnerpensioen'?
Stuur dan ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw ex-partner mee (paspoort, rijbewijs of ID-kaart). De overeenkomst moet door u beiden ondertekend zijn.
We ontvangen de overeenkomst 'Afstand bijzonder partnerpensioen' graag via het e-mailadres pensioen@nn.nl of per post. U kunt de overeenkomst niet via onze website uploaden. Het adres is:

Nationale-Nederlanden
Antwoordnummer 21
2509 VB Den Haag
(een postzegel is niet nodig)

Na ontvangst verzekeren we het (bijzonder) partnerpensioen weer op de oorspronkelijke polis. We sturen u hierover een bevestiging.

Lees meer over het partnerpensioen bij scheiding.

Komt mijn partner in aanmerking voor het partnerpensioen?

Dat hangt af van de voorwaarden in uw pensioenregeling voor het partnerschap. Deze voorwaarden staan in het pensioenreglement. Voldoet uw partnerschap aan de voorwaarden? Dan ontvangt uw partner het partnerpensioen als u overlijdt.

Goed om te weten
Heeft u een partnerpensioen op risicobasis? Dan is dit alleen verzekerd zolang u in dienst bent. Gaat u met ontslag? Dan vervalt dit partnerpensioen.

In pensioenregelingen is uw partner meestal:

 • uw echtgenote/echtgenoot;
 • uw geregistreerde partner; met deze partner bent u bij de Burgerlijke Stand een geregistreerd partnerschap aangegaan;
 • uw ongeregistreerde partner; met deze partner woont u samen zonder dat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft.

Aan een ongeregistreerd partnerschap zijn vaak extra voorwaarden verbonden om in aanmerking te komen voor het partnerpensioen. Bijvoorbeeld minimaal vijf jaar samenwonen of een samenlevingsovereenkomst. Deze voorwaarden staan in uw pensioenreglement. Hierin staat hoe u aantoont dat u aan de voorwaarden voldoet.

Soms is er geen partnerpensioen voor de ongeregistreerde partner. Dit komt vooral voor in oude pensioenreglementen uit de tijd dat samenwonen zonder huwelijk nog niet gebruikelijk was.

Kan ik een deel van mijn partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen?

Op twee momenten kunt u uw opgebouwd ouderdomspensioen ruilen voor (extra) partnerpensioen:

 • Bij uw ontslag
 • Op uw pensioendatum

Wilt u uw ouderdomspensioen ruilen voor pensioen voor uw partner? Houd hier dan rekening mee:

 • In uw pensioenregeling is geen pensioen voor uw partner verzekerd of het partnerpensioen was op risicobasis verzekerd en is vervallen na uw ontslag.
 • In uw pensioenregeling is partnerpensioen meeverzekerd, maar uw partnerpensioen is minder dan 70% van uw ouderdomspensioen.
 • Het partnerpensioen wordt maximaal 70% van het ouderdomspensioen.

Wij informeren u automatisch over deze keuze als u uit dienst gaat of voordat uw pensioen ingaat.

Ruilen voor partnerpensioen niet mogelijk
Het ruilen van ouderdomspensioen voor partnerpensioen kan niet als het deel van uw ouderdomspensioen bedoeld is voor verevening en als u bijzonder partnerpensioen heeft.

Hoe geef ik overlijden van mijn familielid of partner door?

Overlijden doorgeven
Een overlijden doorgeven kan telefonisch, online of per post.

Telefonisch
Bel een medewerker van de Nabestaandendesk op 088 663 02 33. We zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. We nemen dan de vervolgstappen met u door.

Online
Vul online het formulier Overlijden doorgeven in.

Via e-mail of per post
Stuur ons een e-mail naar nabestaandendesk@nn.nl of een brief naar:

NN Nabestaandendesk
Postbus 93604
2509 AV Den Haag

Stuur dan de volgende gegevens mee:

 • naam en adres van de overledene;
 • geboorte- en overlijdensdatum van de overledene;
 • een kopie 'Akte van overlijden' van de Burgerlijke Stand, ter bevestiging van een overlijden (deze vraagt u op bij de gemeente waar uw dierbare is overleden);
 • naam en adres van de contactpersoon;
 • relatie van de contactpersoon tot de overledene (partner/kind/anders);
 • verklaring van erfrecht;
 • een kopie identiteitsbewijs of bankpas van de contactpersoon.

Bevestiging van overlijden
Een bevestiging van het overlijden sturen we eerst naar een eventuele partner. Is deze er niet of niet bekend bij ons, dan wordt de bevestiging naar de erfgename(n) gestuurd. Een partner, een erfgenaam of contactpersoon hoort na melding van het overlijden binnen tien werkdagen van ons.


Bekijk alle veelgestelde vragen

Begrippenlijst