Ga direct naar inhoud

Pensioen opbouwen in Nederland

Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Hier vindt u informatie over hoe het pensioen in Nederland is geregeld.

De vijf bronnen van een pensioen

Een pensioen bestaat uit vijf verschillende bronnen. Samen geven ze een goed beeld van wat u straks krijgt. Niet elke bron is bij iedereen even belangrijk. Dat hangt namelijk af van uw situatie en wat u gedurende uw werkende leven opbouwt.

Hoe werkt pensioen in Nederland


Soorten regelingen

Uw werkgever biedt één (of een combinatie) van deze regelingen aan:

Uitkeringsovereenkomst

Hierbij staat vast hoeveel pensioen u straks krijgt. Voorbeelden van een uitkeringsovereenkomst zijn:

 • middelloonregeling
 • eindloonregeling

Kapitaalovereenkomst

Hierbij staat het pensioenkapitaal vast dat op de pensioendatum beschikbaar komt. Op de pensioendatum 'koopt' u met het pensioenkapitaal een pensioen. Hoe hoog het pensioen dan is hangt af van de tarieven die dan gelden. Dit noemen we aankooptarieven. Deze tarieven staan niet vast.

Premieovereenkomst

Bij een premieovereenkomst staat vast hoe hoog de te betalen premie wordt. Deze premie wordt gebruikt voor:

 • Premieovereenkomst beleggingskapitaal
 • Premieovereenkomst pensioenkapitaal
 • Premieovereenkomst pensioenaanspraken

Wat kunt u zelf regelen?

In kaart brengen van uw eigen pensioensituatie

Hoe krijg ik inzicht in wat ik allemaal heb?

Meer weten?

Denk aan uw partner en kinderen

Als u komt te overlijden is dat voor uw partner en/of kind(eren) al erg genoeg. Maar hoe zit het dan met de financiële situatie? Welke dingen kunt u nu doen?

Meer weten?

Pensioen bij uw onderhandelingen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar waar moet u bij een nieuwe werkgever dan rekening mee houden?

Meer weten?

Aanvullende regelingen en eigen vermogen

U kunt op verschillende manieren aanvullend pensioen opbouwen. Het hangt helemaal af van uw persoonlijke situatie welke oplossing voor u het beste is.

Meer weten?


Weten of samenvoegen interessant is?

Doe de check15 meest gestelde vragen over pensioen

Wanneer en hoe ik ontvang ik mijn jaaropgave?

U ontvangt uiterlijk 19 februari 2021 de jaaropgave van uw pensioen per post. In deze jaaropgave vindt u een overzicht van de uitkeringen en inhoudingen over 2020. U heeft de opgave nodig voor uw belastingaangifte. De jaaropgave is nog niet digitaal beschikbaar.

Was u voorheen klant bij Delta Lloyd? Dan is uw jaaropgave vanaf 1 maart 2021 beschikbaar in mijn.nn. Heeft u geen mijn.nn account, dan krijgt u de jaaropgave vóór 1 maart per post.

Wanneer ontvang ik mijn eerste pensioenuitkering?

Wanneer u uw eerste pensioenuitkering ontvangt, leest u in de brief over de ingang van uw pensioen. Deze brief sturen we u minimaal zes maanden voor de ingangsdatum van uw pensioen. Een maand voor de ingangsdatum sturen we een bevestigingsbrief met uw gemaakte keuzes.

We maken uw pensioenuitkering zeven werkdagen voor de datum waarop we de uitkering verschuldigd zijn aan u over. Bij een binnenlandse betaling staat uw pensioen in de regel binnen één werkdag op uw rekening. Bij een betaling naar het buitenland kan het langer duren. Bij feestdagen kan dit afwijken.

Bekijk de volgende uitbetaaldatum

De uitkeringstermijnen liggen vast
De uitkeringstermijnen van uw pensioen zijn afgesproken tussen uw werkgever en ons. Deze termijnen liggen vast in uw pensioenreglement en kunnen niet worden aangepast.

Wanneer kan ik mijn pensioen afkopen?

Heb je via de pensioenregeling van je werkgever een klein pensioen opgebouwd? Dan kun je je pensioen misschien wel afkopen. Dat betekent dat je je pensioen in één keer uitbetaald krijgt. Als je dan later met pensioen gaat, ontvang je geen maandelijkse uitkering meer.

Vanaf 1 januari 2019 zijn de wettelijke regels rondom kleine pensioenen veranderd. Dit komt omdat tegewoordig veel werknemers regelmatig wisselen van baan. Veel werknemers bouwen hierdoor meerdere 'kleine' pensioenen op. Als je al die kleine pensioenen afkoopt, dan blijft er geen pensioen meer over. En dat is niet de bedoeling van je pensioen. De nieuwe regels zijn er om ervoor te zorgen dat je je pensioen behoudt tot je pensioendatum.

Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over de nieuwe regels voor pensioenen.

Wanneer is afkoop van mijn kleine pensioen toegestaan?
Afkoop van je kleine pensioen is bij ons alleen toegestaan als je met pensioen gaat. Een klein pensioen is een pensioen dat jaarlijks minder dan € 503,24 uitkeert (de afkoopgrens in 2021). Heb je bij ons een Comfort Pensioen? Dan kun je dit niet afkopen.

Hoe koop ik mijn pensioen af?
Ga je bijna met pensioen? en voldoet jouw pensioen aan voorwaarden voor het afkopen van een klein pensioen? Dan informeren we je automatisch over de mogelijkheid van afkoop. Soms heb je ook nog andere keuzes. Ook daarover informeren we je. En we laten je weten hoe je je keuzes aan ons door kunt geven.


Hoe regel ik dat ik de informatie per post blijf ontvangen?

Ontvang je je pensioeninformatie van ons liever per post? Geef dit dan aan ons door via het Contactformulier Pensioen. Kies bij onderwerp voor 'Pensioeninformatie per post'. Vervolgens zorgen wij ervoor dat je alle informatie op de deurmat ontvangt.

Kun je geen gebruikmaken van ons contactformulier? Bel ons dan om door te geven dat je voortaan de informatie over je pensioen per post wilt ontvangen.

Waarom staat mijn pensioen niet op www.mijnpensioenoverzicht.nl?

Als uw pensioen niet zichtbaar is in mijnpensioenoverzicht.nl, dan is dit om één van de volgende redenen:

 • We hebben uw burgerservicenummer (BSN) niet in onze administratie.
 • U neemt deel aan een regeling bij een pensioenfonds. Uw pensioen is gedeeltelijk bij ons herverzekerd. Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor uw gegevens in mijnpensioenoverzicht.nl.
 • De polis is een kapitaalverzekering met een klein kapitaal en er daarom geen jaarlijks pensioen van wordt aangekocht.
 • Uw polis valt niet onder de Pensioenwet. Hier kan sprake van zijn bij directeur-grootaandeelhouders.
 • U heeft op de pensioendatum uw pensioen uitgesteld. In de uitstelperiode is uw pensioen niet zichtbaar op mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat zijn de gevolgen voor het partnerpensioen als ik mijn pensioendatum vervroeg of uitstel?

Het vervroegen of uitstellen van uw pensioen heeft soms gevolgen voor uw partnerpensioen. Het hangt af van de volgende situaties:

 • U bent nog in dienst en bouwt pensioen op of niet.
 • U heeft een ouderdomspensioen en partnerpensioen op risico- of opbouwbasis.
 • U heeft een pensioenkapitaal waarmee u pensioen aankoopt met een partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum.

Pensioen vervroegen
Heeft u een partnerpensioen op opbouwbasis? En bouwt u nog pensioen op? Dan stopt de opbouw als u uw pensioen vervroegt. Bij uw overlijden ontvangt uw partner het pensioen dat tot de datum van uw vervroegde pensioen is opgebouwd.

Bouwt u geen pensioen meer op? En is er een partnerpensioen verzekerd? Dan verandert dit partnerpensioen niet bij vervroeging van uw pensioen. Is er geen partnerpensioen verzekerd? Dan heeft u de mogelijkheid om een deel van uw (vervroegde) ouderdomspensioen te ruilen voor een partnerpensioen.

Heeft u een partnerpensioen op risicobasis? Dan vervalt dit pensioen op de datum van uw vervroegde pensioen. U heeft dan de mogelijkheid om een deel van uw (vervroegde) ouderdomspensioen te ruilen voor een partnerpensioen.

Heeft u een pensioenkapitaal met een partnerpensioen bij overlijden voor uw pensioendatum? Dan vervalt dit partnerpensioen op uw vervroegde pensioendatum. Met het pensioenkapitaal koopt u op uw vervroegde pensioendatum een ouderdomspensioen en als u wilt een partnerpensioen aan.

Pensioen uitstellen
Heeft u een partnerpensioen op opbouwbasis? Dan verandert dit partnerpensioen niet als u uw pensioendatum uitstelt.

Heeft u een partnerpensioen op risicobasis? Dan vervalt dit pensioen op de originele datum van uw pensioen. U kunt op de originele pensioendatum een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. Daarna stelt u uw pensioen uit. U mag ook uw pensioen uitstellen en op een later moment nog een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor een partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen mag op dat moment nog niet zijn ingegaan.
​​​​​​​​​​​​​​
Heeft u een pensioenkapitaal? Dan is er op de originele datum dat uw pensioenkapitaal vrijkomt geen partnerpensioen meer verzekerd. We bieden bij uitstel van uw pensioenkapitaal de mogelijkheid om een partnerpensioen te verzekeren tijdens de periode van het uitstel. Onze Pensioen Coach vertelt u graag welke mogelijkheden u in uw situatie hebt.

Onze Pensioen Coach
Onze Pensioen Coach helpt u bij het regelen van uw pensioenuitkering. De Pensioen Coach legt bijvoorbeeld uit welke stappen u moet nemen en welke keuzes u heeft. Bouwt of bouwde u een pensioenkapitaal bij ons op? Dan neemt de Pensioen Coach contact met u op in het jaar voordat uw pensioenkapitaal vrijkomt.

Contact met onze Pensioen Coach
Heeft u ergens anders een pensioenkapitaal opgebouwd en wilt u meer weten over onze Persoonlijke Pensioenuitkering? Neem dan zelf contact op met onze Pensioen Coach. Bel de Pensioen Coach op 010 513 01 05, op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Of mail naar pensioenuitkering@nn.nl.

Wat verandert er in mijn pensioen als mijn partner en ik uit elkaar gaan?

Ouderdomspensioen
Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw ex-partner recht op de helft van het tijdens uw relatie opgebouwde ouderdomspensioen. Dit is vastgelegd in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Het verdelen van het ouderdomspensioen na scheiding noemen we 'verevenen'.

Woonde u samen? Dan is de Wvps niet van toepassing. Uw ex-partner heeft geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen.

Partnerpensioen
Het partnerpensioen dat tot aan het einde van uw relatie is opgebouwd, gaat naar uw ex-partner. We noemen dit 'bijzonder partnerpensioen'. Dit is vastgelegd in de Pensioenwet. Het maakt hierbij niet uit of u getrouwd was, een geregistreerd partnerschap had of samenwoonde. Bij samenwonen moet uw partnerschap voldoen aan de voorwaarden in uw pensioenreglement. Het bijzonder partnerpensioen keren we uit als u overlijdt.

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA)?
Dan gelden voor u misschien niet de regels van de Pensioenwet. U vindt de regels voor de verdeling van zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen in dat geval in de Wvps.
Weet u niet of de Pensioenwet voor u van toepassing is? Neem dan contact op met uw financieel adviseur of met ons.

Lees meer over scheiding en pensioen.

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan vernemen wij via de Basisregistratie Personen uw scheidingsdatum. We sturen u en uw ex-partner een e-mail of brief met informatie over de gevolgen van de scheiding voor uw pensioen. Ook leest u in deze brief wanneer jullie iets moeten regelen.
Een enkele keer krijgen wij een scheidingsdatum niet door. Heeft u zes maanden na u scheiding nog geen brief van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Woonde u samen? Dan moet u het einde van uw relatie zelf aan ons doorgeven. Bent u nog in dienst, geef het dan via uw werkgever aan ons door. We berekenen dan het bijzonder partnerpensioen en informeren uw ex-partner hierover. Doet uw ex-partner afstand van het bijzonder partnerpensioen? Dan ontvangen we graag een document waaruit de afstand blijkt.

Wat is het verschil tussen je AOW-leeftijd, pensioenrichtleeftijd en je pensioendatum?

Uw AOW-leeftijd
Dit is de leeftijd waarop u AOW krijgt van de overheid. Dit kan anders zijn dan uw pensioendatum in het pensioenreglement. De AOW-leeftijd is afhankelijk van uw geboortedatum en wordt door de overheid steeds vijf jaar van tevoren bepaald. Wat uw persoonlijke AOW-leeftijd op dit moment is, kunt u zien op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Bent u na 31 december 1958 geboren? Dan staat uw AOW-leeftijd nu nog niet vast. Maar deze is minimaal 67 jaar.

De pensioenrichtleeftijd
Dit is de leeftijd waarop u uw pensioen bij uw werkgever opbouwt. We noemen dit ook wel de rekenleeftijd. Op 1 januari 2014 is deze leeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar. Vanaf 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd 68 jaar.

Uw pensioendatum
Dit is de datum waarop u uw ouderdomspensioen ontvangt. U vindt deze datum in uw pensioenreglement. Heeft u pensioen opgebouwd voor 2014? Dan is het mogelijk dat uw pensioendatum uw 65-jarige leeftijd is. Bouwt u nog steeds pensioen op? Dan kan het zijn dat een deel van uw pensioen ingaat als u 65 jaar wordt, een deel als u 67 jaar wordt en een deel als u 68 jaar wordt. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u welk deel van uw pensioen u vanaf welke datum ontvangt. U logt hierop in met uw DigiD.

Goed om te weten
Start de uitkering van uw pensioen op verschillende leeftijden? Dan kunt u ons vragen om uw volledige pensioen op één datum te laten ingaan, bijvoorbeeld op uw AOW-leeftijd. Een deel van uw pensioen stellen we dan uit en het andere deel vervroegen we.

Welke afspraken kan ik met mijn ex-partner maken over de verdeling van mijn pensioen?

U en uw ex-partner mogen zelf bepalen hoe u uw pensioen verdeelt na scheiding. Misschien heeft u dit op voorhand al gedaan in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. U kunt ook in het echtscheidingsconvenant afspraken maken over de verdeling van uw pensioen.

Maakt u geen afspraken? Dan gelden de wettelijke regels over de verdeling van uw pensioen na scheiding of einde samenwoning.

Lees meer over Wat is er wettelijk geregeld? en Afwijken van de wettelijke standaard.

Hoe kom ik aan een activatienummer voor mijn.nn?

Ga naar nn.nl/account en geef aan dat je geen activatienummer hebt ontvangen. Vervolgens kun je via de button op de pagina een activatienummer opvragen.

Wil je rechtstreeks een activatiecode opvragen?
Ga naar nn.nl/Activatienummer-opvragen.
Kies je product en vul de gevraagde gegevens in. Klik daarna op Activatienummer opvragen.

Is je e-mailadres bij ons bekend? Dan ontvang je het activatienummer per e-mail.
Is er geen e-mailadres bekend? Dan krijg je het activatienummer binnen vijf werkdagen per post.
Met dit activatienummer en aanvullende gegevens zoals geboortedatum en postcode kun je een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen, Hiermee kun je vervolgens inloggen bij mijn.nn.

Hulp bij inloggen
Kom je er niet uit? Voor persoonlijke hulp bij inloggen staan we voor je klaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur. Bel ons via 088 663 60 00.

Hulp bij inloggen
Komt u er niet uit? Voor persoonlijke hulp bij inloggen staan we voor u klaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Bel ons dan op via telefoonnummer 088 663 01 12.

Hoe geef ik overlijden van mijn familielid of partner door?

We begrijpen dat er veel op u afkomt bij een overlijden. Daarom helpen onze medewerkers van de nabestaandendesk u om de financiële zaken binnen Nationale-Nederlanden soepel te regelen.

De nabestaandendesk is uw eerste aanspreekpunt.

Kan mijn ex-partner afstand doen van het bijzonder partnerpensioen?

Ja, dat kan op verschillende manieren:

Let op
U heeft onze toestemming nodig voor de afstand van het bijzonder partnerpensioen. Gaan we niet akkoord? Dan ontvangt u hierover een bericht van ons.

Maakt u gebruik van de Overeenkomst 'Afstand bijzonder partnerpensioen'?
Stuur dan ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw ex-partner mee (paspoort, rijbewijs of ID-kaart). De overeenkomst moet door u beiden ondertekend zijn.
We ontvangen de overeenkomst 'Afstand bijzonder partnerpensioen' graag via het e-mailadres pensioen@nn.nl of per post. U kunt de overeenkomst niet via onze website uploaden. Het adres is:

Nationale-Nederlanden
Antwoordnummer 21
2509 VB Den Haag
(een postzegel is niet nodig)

Na ontvangst verzekeren we het (bijzonder) partnerpensioen weer op de oorspronkelijke polis. We sturen u hierover een bevestiging.

Lees meer over het partnerpensioen bij scheiding.

Waarom ontvang ik een Uniform Pensioenoverzicht of Pensioengerechtigden Overzicht terwijl ik geen uitkering van jullie ontvang?

Ontvang je een Uniform Pensioenoverzicht van ons, maar ontvang je niet je pensioenuitkering van ons? Dan betekent dit dat je pensioen wel bij ons verzekerd is, maar dat we je pensioen niet rechtstreeks uitbetalen aan jou. We betalen het pensioen dan bijvoorbeeld uit aan je (voormalige) werkgever of aan het ondernemingspensioenfonds van je (voormalige) werkgever. Of we betalen het aan een andere pensioenuitvoerder. Je ontvangt je pensioen dan van die andere partij.

Soms is je pensioen bij ons een deel van je totale pensioen. Bij de andere partij is dan ook een deel van je pensioen verzekerd. Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je welk deel van je pensioen bij welke pensioenuitvoerder verzekerd is.

Komt mijn partner in aanmerking voor het partnerpensioen?

Dat hangt af van de voorwaarden in uw pensioenregeling voor het partnerschap. Deze voorwaarden staan in het pensioenreglement. Voldoet uw partnerschap aan de voorwaarden? Dan ontvangt uw partner het partnerpensioen als u overlijdt.

Goed om te weten
Heeft u een partnerpensioen op risicobasis? Dan is dit alleen verzekerd zolang u in dienst bent. Gaat u met ontslag? Dan vervalt dit partnerpensioen.

In pensioenregelingen is uw partner meestal:

 • uw echtgenote/echtgenoot;
 • uw geregistreerde partner; met deze partner bent u bij de Burgerlijke Stand een geregistreerd partnerschap aangegaan;
 • uw ongeregistreerde partner; met deze partner woont u samen zonder dat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft.

Hoe geef ik mijn adreswijziging door?

Adres wijzigen via nn.nl

Ga naar Adres wijzigen, en vul het formulier in.

Voor het doorgeven van een adreswijziging op nn.nl moet u ingelogd zijn. U kunt hier zelf een mijn.nn-account aanvragen als u deze nog niet hebt.

Adres wijzigen via mijn.nn

In mijn.nn kunt u uw adres eenvoudig aanpassen. U ziet het adres staan onder uw naam, wanneer u bent ingelogd. Klik op 'wijzig adres' en vul het formulier in.

Al langer dan 3 maanden geleden verhuisd?

U kunt uw adres alleen wijzigen via mijn.nn als de verhuisdatum tussen 3 maanden in het verleden en 6 maanden in de toekomst ligt. Als u langer dan 3 maanden geleden verhuisd bent, geeft u uw adreswijziging dan telefonisch door.
Bel met 088 663 60 00. We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur.


Bekijk alle veelgestelde vragen

Begrippenlijst