Startbrief

Een document dat de pensioenuitvoerder binnen drie maanden aan jou verstrekt nadat je gaat deelnemen aan een pensioenregeling. In dit document wordt je geïnformeerd over een aantal belangrijke onderwerpen van je nieuwe pensioenregeling.