Indexatie / Toeslagen

Het leven wordt steeds duurder. Veel pensioenregelingen proberen het pensioen, ook na ontslag en pensionering, (gedeeltelijk) mee te laten stijgen met loon- of prijsverhogingen. Dit noemen we indexatie of toeslagen.