Uitkeringsovereenkomst

Hierbij staat vast hoeveel pensioen je straks krijgt. Veel pensioenregelingen vallen onder deze categorie. Voorbeelden van een uitkeringsovereenkomst zijn ‘de middelloonregeling’ en de ‘eindloonregeling’.