Pensioenuitvoerder

Een pensioenuitvoerder is een pensioenfonds of een verzekeraar waar het pensioen wordt opgebouwd.