Eindloonregeling

Bij een eindloonregeling bouw je een gegarandeerd pensioen op. Het pensioen is gebaseerd op het laatste salaris tijdens het dienstverband in de pensioenregeling. Bij iedere salarisverhoging wordt het pensioen dat je al hebt opgebouwd aangepast aan het nieuwe salaris.