Ga direct naar: inhoud

Hulp bij betalingsproblemen

Bent u in een moeilijke financiële situatie beland? En heeft u een betalingsachterstand of bent u daar bang voor? Dan kijken we graag samen met u naar de beste oplossing. Bekijk hieronder per product hoe we u kunnen helpen.

Hypotheek

Het kan gebeuren dat wij de maandtermijn van uw hypotheek niet van uw rekening kunnen afschrijven. Het is dan belangrijk dat u het gemiste hypotheekbedrag zo snel mogelijk betaalt. Bekijk welke betaalmogelijkheden er zijn om te voorkomen dat de betalingsachterstand verder oploopt. Eventueel is het ook mogelijk om een betalingsregeling af te spreken.

Hulp bij betalingsproblemen

Lening

Heeft u moeite met het betalen van uw lening? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Dan kijken we samen welke mogelijkheden er zijn om het probleem op te lossen of te beperken.

Betalingsproblemen en uw lening


Levens- of beleggingsverzekering

Heeft u een betalingsachterstand of moeite met het betalen van de premie van uw levens- of beleggingsverzekering? We helpen u graag als u een betalingsachterstand heeft. Bijvoorbeeld met een betalingsregeling.

Betalingsachterstand op uw levensverzekering

Schadeverzekering

Heeft u een schadeverzekering, zoals een Inboedel-, Auto- of Reisverzekering? Bekijk wat u kunt doen wanneer er een betalingsachterstand ontstaat voor de premie van uw schadeverzekering.

Het betalen van je premie


Zorgverzekering

In Mijn NN Zorgverzekering ziet u de status van uw betalingen.
Heeft u moeite met de betaling van de premie of andere kosten van uw zorgverzekering? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We kijken dan samen met u naar de mogelijkheden voor een betalingsregeling. U kunt zo grotere problemen voorkomen.

U kunt het verplicht eigen risico van uw Zorgverzekering ook in 10 maandelijkse termijnen gespreid betalen. Vraag dit aan vóór het nieuwe verzekeringsjaar.

Hulp bij betalingen


Wat kunt u nog meer zelf doen?

Nibud: tips voor besparen en financieel overzicht

Een groot deel van de mensen heeft onvoldoende inzicht in hun inkomsten en uitgaven. Het is wel belangrijk om goed financieel overzicht te hebben. Op de website van het Nibud (Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting) vindt u tips over besparingen en informatie over hoe u uw financiën in kaart kunt brengen.

Belastingdienst: voorlopige teruggave

Wanneer u nog geen gebruik maakt van de voorlopige teruggave van de belastingdienst dan kunt u overwegen deze aan te vragen. Met een voorlopige teruggave heeft u per maand een hoger besteedbaar inkomen, in plaats van één keer per jaar een groter bedrag ineens. Als uw persoonlijke situatie wijzigt dan kan dit ook gevolg hebben voor toeslagen. Bij minder inkomen komt u misschien in aanmerking voor toeslagen, zoals zorgtoeslag. Door inkomstendaling kunt u ook in een lagere belastingschijf terecht komen. Op de website van de belastingdienst kunt u meer informatie vinden over wat dit voor u kan betekenen.

Gemeente: woonkostentoeslag

Bij veel gemeenten kunt u een 'woonkostentoeslag' aanvragen. Dit is een bijdrage in de woonlasten. Hoeveel woonkostentoeslag u ontvangt is onder andere afhankelijk van de hoogte van uw hypotheek en het inkomen van u en uw partner. Meer informatie over de woonkostentoeslag kunt u vinden op de website van uw gemeente. Werkgever Uw werkgever kan u helpen bij het treffen van een betalingsregeling. U kunt bijvoorbeeld afspreken om een gedeelte van uw maandsalaris rechtstreeks naar Nationale-Nederlanden over te laten maken, zodat uw hypotheek tijdig wordt betaald en/of betalingsachterstand kan worden ingelopen.


Kunnen wij u helpen?