Ga direct naar inhoud

Tijd als remedie

31 mei 2022

Wereldwijd loopt de economische groei terug. De aanleidingen zijn bekend; de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zorgt onder andere voor hogere energieprijzen. Productie- en distributieketens raken opnieuw verstoord door het ‘zero-covid beleid’ van China. Mede daardoor is de inflatie hoog en voelen centrale banken zich genoodzaakt om in te grijpen door de korte rente (tot twee jaar) te verhogen. Bedrijfsinvesteringen nemen hierdoor mogelijk af en consumenten houden meer de hand op de knip. Stagflatie - een economische situatie waarin de groei afneemt en de prijzen blijven stijgen - en wellicht een recessie liggen op de loer.


Groeiprognoses verlaagd

Het Internationaal Monetair Fonds heeft bij de laatste vooruitzichten de wereldwijde economische groei voor 2022 van 4,4% naar 3,6% verlaagd. Vooral Europa zit in een moeilijk pakket door de hogere impact van de oorlog in Oekraïne. De Europese Commissie heeft daarom de Europese groeiverwachting voor 2022 verlaagd van 4% naar 2,7%. En ook in Amerika gaat het minder goed. Vrij onverwacht is de economie daar gekrompen met 1,4% in het eerste kwartaal van 2022. Analisten rekende op 1% groei. En in China vallen de laatste tijd veel macro-economische indicatoren tegen, zoals bijvoorbeeld economische groei, inflatie en vertrouwenscijfers. De groei stagneert en de Bank of China heeft onlangs de basisrente voor hypotheken verlaagd om de economie een impuls te geven.

Inflatie dwingt centrale banken tot renteverhogingen

De torenhoge inflatie is voor diverse centrale banken de reden om de rente te verhogen en/of steunmaatregelen af te bouwen. De FED heeft op 5 mei als eerste stap de rente met 0,5% verhoogd. Ook de Europese Centrale Bank zal naar verwachting in juli de rente gaan verhogen. Of het daarmee lukt om de inflatie te beteugelen, maar de economie niet in een recessie te duwen, is de vraag. Het is een uiterst dunne lijn waarop gebalanceerd moet worden. De lange rente (vanaf twee jaar) is al opgelopen. Zo is de rente op de 10 jaars Nederlandse staatsobligaties gestegen van 0% naar circa 1,3%. En in de Verenigde Staten zelfs van 1,5% tot recent boven de 3%.

Bedrijfscijfers beter dan verwacht

Gelukkig zijn er ook positieve signalen. De balansen van veel bedrijven zijn in de afgelopen jaren sterker geworden. Daarnaast zijn de bedrijfscijfers over 2022 tot op heden beter dan verwacht. Van alle bedrijven verslaat circa 75% de verwachtingen. De winsten in Q1 2022 waren gemiddeld 15% hoger dan verwacht. Dit komt door de relatieve hoge winstmarges die bedrijven nog steeds hebben. Het wordt spannend hoe bedrijven het de komende kwartalen gaan doen.

Veel onzekerheid zit in de koersen

Beleggers zijn niet blind zijn voor de problemen die er spelen. Beurskoersen zijn fors gecorrigeerd. In Amerika is de S&P 500 aandelenindex bijna 20% gecorrigeerd vanaf het hoogtepunt in november 2021. Voor de technologiebeurs NASDAQ is dit zelfs 30%. De beurslievelingen (‘Big Tech’ bedrijven) van de afgelopen jaren hebben recent een grote bijdrage geleverd aan de daling. Of daarmee de daling het dieptepunt heeft bereikt valt niet te zeggen. Ook voor de obligatiebelegger is het wennen. Na jarenlang dalende rentes is het tij gekeerd; obligatiebeleggingen laten dalingen zien van meer dan 8%.

Tijd als remedie

Voor veel beleggers lijkt het ‘The Perfect Storm’. Belegging dalen in waarde, de inflatie is hoog en economisch is er geen verbetering in het vooruitzicht. Toch is ‘tijd’ de belangrijkste remedie. Want het verleden heeft uitgewezen dat economische tegenwind een keer eindigt en gevolgd wordt door economische voorspoed, hoe onwaarschijnlijk dit soms ook lijkt. Goede risicospreiding en geduld zijn momenteel de belangrijkste ingrediënten voor een gedegen beleggingsstrategie.


Rodney Orzeszek
Senior Investment Manager Nationale-Nederlanden Bank