Midterm verkiezingen in de Verenigde Staten

23 november 2022

We hebben in de laatste updates vaak geschreven over het onderwerp dat op de voorpagina’s van kranten staat: inflatie. De media werden de afgelopen tijd door een ander thema gedomineerd, de zogenaamde midterm verkiezingen in de Verenigde Staten.


Waarom zijn de midterm verkiezingen belangrijk?

De midterms zijn tussentijdse verkiezingen en worden gezien als een soort rapportcijfer voor de zittende president. Alle zetels in het Huis van Afgevaardigden (onze 2e kamer) en een aantal zetels in het Congres (onze 1e kamer) zijn verkiesbaar. De verkiezingsuitslag is bepalend voor de nieuwe politieke machtsverhouding van de Verenigde Staten. Nu hebben de Democraten in beide ‘kamers’ de meerderheid waardoor het makkelijk is om wetten door te voeren. President Biden van de Democratische partij kreeg in de aanloop naar de midterms een lage waardering van de kiezer. Dit kwam door de hoge inflatie en met name de hoge prijzen aan de benzinepomp. Vanwege deze problemen verwachten de Republikeinen winst te kunnen behalen.

Komt Trump terug?

Voormalig president Trump heeft een belangrijke stempel gedrukt op deze midterm verkiezingen. Hij heeft bepaalde Republikeinse kandidaten publiekelijk gesteund en anderen juist negatief neergezet. Een aantal kandidaten koos bewust de lijn van Trump en bleef hameren op verkiezingsfraude in 2020. Deze strategie heeft niet voor elke kandidaat goed uitgepakt. Wel is gebleken dat er binnen de Republikeinse partij een tweespalt is ontstaan tussen voor- en tegenstanders van Trump. Inmiddels heeft Donald Trump zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van 2024.

Impact op de financiële markten

De midterm verkiezingen zijn belangrijk voor de financiële markten. De uitslag geeft een richting aan het regeringsbeleid van de Verenigde Staten voor de komende twee jaar. Nu hebben de Democraten van president Biden de meerderheid. Dit is positief voor bijvoorbeeld hun klimaatplannen. Maar deze voorstellen zijn in de regel minder vriendelijk voor het bedrijfsleven. Wanneer de Republikeinen in één of beide kamers de meerderheid krijgen, kunnen zij deze wetten blokkeren en eigen wetten voorstellen. De Republikeinen zijn voor minder overheidsbemoeienis en lagere belastingen voor bedrijven. Vreemd genoeg is een machtsevenwicht tussen de beide kamers goed voor de financiële markten.

De Republikeinen hebben inmiddels de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. En in de Senaat zijn dat de Democraten. De definitieve verdeling van de Senaat wordt waarschijnlijk pas na 6 december, als de herverkiezing in de staat Georgia plaatsvindt, bekend. Dan hebben we inzicht of er daadwerkelijk een machtsevenwicht is. De financiële markten hebben vooralsnog positief gereageerd.


Pim van Tilburg
Senior investment manager