Ga direct naar inhoud

Beleggen met de lifecycle-methode

Met beleggen loop je risico. De lifecycle-methode is er om het risico in je beleggingsportefeuille stapsgewijs af te bouwen tot aan je doeldatum. Daarmee is je vermogen minder gevoelig voor sterke koersdalingen door onverwachte gebeurtenissen. Want als je dichterbij je doeldatum komt, is er minder tijd om eventuele beleggingsverliezen goed te maken.

Video lifecycle Beheerd Beleggen

In deze video leggen we uit waarom we het risico van je beleggingen afbouwen als je dichtbij je doeldatum komt. Maar ook hoe we het risico afbouwen en wanneer de lifecycle-methode aan of uit staat. En wat het kan betekenen voor je verwachte vermogen.

Hoe werkt de lifecycle-methode?

Beleg je voor een bepaald doel? Zoals de aflossing op je hypotheek of een aanvulling op je pensioen? Dan staat de lifecycle-methode altijd aan. Beleg je voor een gewenste uitgave in de toekomst? Of weet je nog niet waarvoor je het vermogen wilt opbouwen? Dan kun je de lifecycle-methode zelf aan- of uitzetten in mijn.nn.

Als de lifecycle-methode aan staat, dan passen we je beleggingsprofiel op vaste momenten aan naar een beleggingsprofiel met een lager risico. En dus een beleggingsportefeuille waarmee je minder risico loopt.

Voor elk beleggingsprofiel hebben wij een modelportefeuille samengesteld. Zo’n modelportefeuille bestaat uit meerdere beleggingsfondsen en eventueel liquide middelen. Dat is het geld op je beleggingsrekening dat je niet belegt. Je krijgt hier wel rente over.

Naarmate je doeldatum dichterbij komt, nemen we steeds minder risico met je beleggingen. Bij de modelportefeuilles van de beleggingsprofielen met een lager risico beleggen we bijvoorbeeld minder in aandelenfondsen. Omdat deze meestal een hoger risico hebben. En beleggen we meer in obligatiefondsen. Deze hebben meestal een lager risico. De laatste jaren voor je doeldatum beleggen we een deel van je inleg niet meer. Een deel van de modelportefeuille bestaat dan uit liquide middelen. In het laatste jaar bestaat je portefeuille volledig uit liquide middelen.

Op de pagina Lifecycle tabel zie je hoe we het risico stapsgewijs afbouwen tot aan je doeldatum. We passen je beleggingsprofiel steeds aan naar een profiel met een lager risico.

Lifecycle zelf aan- of uitzetten

Beleg je voor een gewenste uitgave in de toekomst? Of weet je nog niet waarvoor je vermogen wilt opbouwen? Dan staat de lifecycle-methode niet automatisch aan. Je kunt de lifecycle-methode zelf aan- of uitzetten in mijn.nn. Ga in mijn.nn naar je beleggingsrekening. En kies onder ‘Zelf regelen’ voor ‘Beleggingsprofiel updaten’. Je vult daar opnieuw de vragenlijst in. Hierbij kun je aangeven dat je de lifecycle-methode aan of uit wilt zetten.

Beleg je wél voor een bepaald doel? Zoals een aflossing op je hypotheek of andere noodzakelijke uitgaven in de toekomst? Dan staat de lifecycle-methode altijd automatisch aan. Met de lifecycle-methode bouwen we het risico stapsgewijs af tot aan je doeldatum. Daarmee is je vermogen minder gevoelig voor sterke koersdalingen door onverwachte gebeurtenissen. Want als je dichterbij je doeldatum komt, is er minder tijd om eventuele beleggingsverliezen goed te maken.

We vragen je om ieder jaar de beleggingsprofielvragenlijst in te vullen. Zo blijven we beleggen op een manier die bij jou past.

Beleggingsprofiel updaten

Verandert er iets aan je situatie of verandert het doel waarvoor je belegt? Vul dan de beleggingsprofielvragenlijst opnieuw in, zodat wij het juiste beleggingsprofiel kunnen bepalen. Ga in mijn.nn naar je beleggingsrekening. En kies onder ‘Zelf regelen’ voor ‘Beleggingsprofiel updaten’. Of log in op de NN App en ga naar je beleggingsrekening. Tik op het tandwieltje rechts bovenaan en kies 'Beleggingsprofiel updaten'.

Je vult dan opnieuw de vragenlijst in. Daaruit blijkt welk beleggingsprofiel dan het beste bij je past. Het is mogelijk dat de lifecycle-methode daarna juist wel of juist niet aanstaat.

Zorgt de lifecycle-methode voor een lager rendement?

We passen je beleggingsprofiel op vooraf vastgestelde momenten aan naar een beleggingsprofiel waarbij je minder risico loopt. Bij een lager risico hoort inderdaad een lager verwacht rendement. Een lager risico betekent echter ook dat de kans op een (groot) negatief rendement lager wordt. Je opgebouwde vermogen is dus minder gevoelig voor sterke waardedalingen.

Het minder risicovol maken van je beleggingsprofiel en portefeuille doen we bewust. Het hoort bij onze aanpak om je beleggingsdoel op een verantwoorde manier te bereiken. Want als je dichterbij je doeldatum komt, is er minder tijd om eventuele beleggingsverliezen goed te maken.

Rendement en risico’s gaan altijd hand in hand

Beleg je voor een vastomlijnd doel? Dan zijn we ervan overtuigd dat het risico in de loop van de tijd zou moeten worden afgebouwd. Daarom staat de lifecycle-methode in dat geval altijd aan. Daarmee is je vermogen minder gevoelig voor sterke koersdalingen door onverwachte gebeurtenissen vlak voor je doeldatum. Of dat doel nu de aflossing van je hypotheek is of bijvoorbeeld de aanvulling van je pensioen. Dat is onze lifecycle-methode.


Ook interessant

Service en Contact

We kunnen je op verschillende manieren helpen.

Heb je een vraag?

Regel het eenvoudig zelf of neem contact met ons op.

Naar Service en Contact

Wil je advies?

Met een onafhankelijk adviseur kijk je samen naar welk product bij je past.

Vind je adviseur