Ga direct naar inhoud

Beleggen met de lifecycle-methode

Met beleggen loopt u risico. Met lifecycle bouwen we het risico in uw beleggingsportefeuille stapsgewijs af tot aan uw doeldatum. Daarmee is uw vermogen minder gevoelig voor sterke koersdalingen door onverwachte gebeurtenissen vlak voor uw doeldatum. Want hoe dichterbij de datum waarop u uw doel bereikt wilt hebben, hoe minder tijd er is om eventuele beleggingsverliezen goed te maken.

Video Lifecycle Beheerd Beleggen

In deze video leggen we uit waarom we het risico van uw beleggingen afbouwen naarmate u dichtbij uw doeldatum komt. Maar ook hoe we het risico afbouwen, wanneer lifecycle aan of uit staat en wat het kan betekenen voor uw verwachte vermogen.

Bekijk de video over lifecycle Beheerd Beleggen


Hoe werkt de lifecycle-methode?

Belegt u voor een bepaald doel, zoals de aflossing op uw hypotheek of een aanvulling op uw pensioen? Dan staat de lifecycle-methode altijd aan. Belegt u voor uitgaven die niet noodzakelijk zijn in de toekomst of weet u nog niet waarvoor u het vermogen wilt opbouwen? Dan kunt u lifecycle zelf aan- of uitzetten in mijn.nn.

Duurt het 16 jaar of korter totdat u uw doeldatum bereikt, dan beginnen we met de lifecycle-methode. Dit betekent dat we uw beleggingsprofiel steeds aanpassen naar een profiel met een lager risico. En dus een beleggingsportefeuille waarmee u minder risico loopt.

Elk beleggingsprofiel heeft een bijbehorende modelportefeuille. Zo’n modelportefeuille bestaat onder andere uit beleggingsfondsen met alleen aandelen, alleen obligaties of een mix, en eventueel liquide middelen. Naarmate uw doeldatum dichterbij komt, nemen we steeds minder risico met uw beleggingen. We beleggen bijvoorbeeld minder in aandelenfondsen. Deze hebben meestal een hoger risico. En we beleggen meer in obligatiefondsen. Deze hebben meestal een lager risico. De laatste jaren verhogen we ook het gedeelte in liquiditeiten. Deze hebben meestal een lager risico. In het laatste jaar bestaat uw portefeuille volledig uit liquiditeiten. Dat is geld dat op uw beleggingsrekening staat wat niet wordt belegd. U krijgt hier wel rente over.

Op de pagina Lifecycle tabel ziet u hoe we het risico stapsgewijs afbouwen tot aan uw doeldatum. We passen uw beleggingsprofiel steeds aan naar een profiel met een lager risico.

Lifecycle zelf aan- of uitzetten

Belegt u voor uitgaven die niet noodzakelijk zijn in de toekomst of weet u nog niet waarvoor u het vermogen wilt opbouwen? Dan staat we de lifecycle-methode niet automatisch aan. U kunt de lifecycle-methode zelf aan- of uitzetten in mijn.nn. Ga in mijn.nn naar uw beleggingsrekening en kies onder ‘Zelf regelen’ voor ‘Lifecycle-methode aanzetten/uitzetten’.

Belegt u wél voor een bepaald doel, zoals een aflossing op uw hypotheek of andere noodzakelijke uitgaven in de toekomst? Dan staat de lifecycle-methode altijd automatisch aan. Met lifecycle bouwen we het risico stapsgewijs af tot aan uw doeldatum. Dit maakt uw vermogen minder gevoelig voor sterke koersdalingen door onverwachte gebeurtenissen vlak voor uw doeldatum. Want hoe dichterbij de datum waarop u uw doel wilt hebben bereikt, hoe minder tijd we hebben om eventuele beleggingsverliezen te herstellen.

We vragen u ieder jaar om opnieuw de vragenlijst ‘Beleggingsprofiel’ in te vullen. Zo zorgen we ervoor dat we blijven beleggen op een manier die bij u past.

Beleggingsprofiel updaten

Verandert er iets aan uw situatie of verandert het doel waarvoor u belegt? Dan kunt u uw beleggingsprofiel op ieder moment zelf updaten bij uw beleggingsrekening in mijn.nn. Kies onder ‘Zelf regelen’ voor ‘Beleggingsprofiel updaten’. U vult daar opnieuw de vragenlijst in. Daaruit blijkt welk beleggingsprofiel dan het beste bij u past. Het is mogelijk dat de lifecycle-methode daarna juist wel of juist niet automatisch aanstaat.

Zorgt de lifecycle-methode voor een lager rendement?

Om het risico af te bouwen passen we uw beleggingsprofiel op vooraf vastgestelde momenten stapsgewijs steeds aan naar een profiel met minder risico. Hiermee beginnen we 16 jaar vóór uw doeldatum, de datum waarop u uw doel met beleggen wilt bereiken. Bij een belegginsprofiel met minder risico hoort een portefeuille waarbij u minder beleggingsrisico loopt.

Soms schrikken klanten ervan dat we hun beleggingsprofiel en dus hun beleggingsportefeuille aanpassen. Want bij een lager risico hoort ook een lager verwacht rendement. Het aanpassen van uw beleggingsprofiel en portefeuille hoort juist bij onze strategie om uw beleggingsdoel te bereiken op een verantwoorde manier.

Voorbeeld

We leggen dit graag uit aan de hand van een voorbeeld. Hieronder ziet u wat lifecycle kan betekenen voor de verwachte groei van uw vermogen. In het rood een voorbeeld van het rendement bij een beleggingsportefeuille zonder lifecycle-methode. En in het blauw, diezelfde beleggingsportefeuille mét de lifecycle-methode. In de periode 2004 tot 2014 schommelde de beurs sterk. Als uw doeldatum in 2006 lag, was het eindresultaat in dit voorbeeld positiever zonder de lifecycle-methode.

Doeldatum 2006

Doeldatum 2008 of 2011

Bron: Investment Office Nationale-Nederlanden Bank gebaseerd op CBS herbeleggingsindex en FTSE All World Netherlands.

Maar lag de doeldatum in bijvoorbeeld 2008 of in 2011? Dan ziet u in de grafiek dat de belegging beter had kunnen uitpakken met de lifecycle-methode aan. Beleggen en risico’s gaan altijd hand in hand. Belegt u voor noodzakelijke uitgaven? Dan zijn we ervan overtuigd dat uw risico in de loop van de tijd minder zou moeten worden. Daarom staat lifecycle in dat geval altijd aan. Daarmee is uw vermogen minder gevoelig voor sterke koersdalingen door onverwachte gebeurtenissen vlak voor uw doeldatum. Of dat doel nu de aflossing van uw hypotheek is of bijvoorbeeld de aanvulling van uw pensioen. Dat is onze lifecycle-methode.